Søker engler til å finansiere måneferd  og redde verden

De kaller seg verdens første folkefinansierte og samskapende innovasjonsprogram. Nå søker det delvis NTNU-eide selskapet Moonwalk Tomorrow engleinvestorer til sine sju første oppstartsbedrifter.
Unikt. - Vi tror det at man kan investere i en hel portefølje gjør dette ekstra interessant. Da har man flere sjanser til å lykkes, sier Kristian Vorkinn, som ble ferdig uteksaminert sivilingeniør fra maskinlinjen på NTNU i fjor vår. Her sammen med Torstein Næss under en samling tidligere i år. (Foto: Moonwalk. )

Unikt. - Vi tror det at man kan investere i en hel portefølje gjør dette ekstra interessant. Da har man flere sjanser til å lykkes, sier Kristian Vorkinn, som ble ferdig uteksaminert sivilingeniør fra maskinlinjen på NTNU i fjor vår. Her sammen med Torstein Næss under en samling tidligere i år. Foto: Moonwalk.

Når den fire uker lange kampanjen avsluttes julaften er målet å ha hentet inn 535 000 dollar. En uke før fristen er det kommet inn knappe 170 000 dollar fra mennesker selskapet kaller “Moonwalk Angels”. Kristian Vorkinn fronter selskapet. Han er fornøyd med responsen.

Nyskaping på innovasjonsfronten

- Det er en helt ny måte å tenke innovasjon på. Vi er ganske sikre på at vi er først ute I hele verden med å prøve å folkefinansiere (crowdfunde) en hel portefølje med oppstartsbedrifter. Det er kult, sier Vorkinn, som ble ferdig uteksaminert sivilingeniør fra maskinlinjen på NTNU i fjor vår.

Moonwalk-konseptet er etablert av Kenneth Winther, og er deleid av NTNU Technology Transfer as (TTO).  Ambisjonene er høye. Selskapet skal skape industrieventyr etter olje og gass, og de skal redde verden. Da konseptet ble presentert i E24.no tidligere i høst, slo Winther fast:

- I løpet av tre år kommer vi til å sitte her med firmaer med milliardverdier.

Vil endre Norge

Winther omtales gjerne som innovasjonsgeneral, og har blant annet erklært at han skal gjøre Norge til en nasjon av innovatører. Han presenterer gjerne seg og sin misjon ved hjelp av ikoniske bilder fra månelandingen og Kennedy-opptredener i den anledning.

Direktør Karl Klingsheim ved NTNU TTO, som er styreformann i Moonwalk Tomorrow, har uttalt at Winther og Moonwalk har både metodene og prosessene man trenger for å realisere mer av potensialet i Midt-Norge.

Jo flere, jo raskere, jo større verdier

De syv oppstartbedriftene skulle ideelt sett hatt 650 000 kroner, eller 75 000 dollar hver.  Opplegget fungerer slik at de syv er rangert i prioritert rekkefølge. Rangeringen er gjort i fellesskap av de ulike deltakerne i Moonwalk.

Dermed er det de to øverste på lista som er sikret penger så langt. Det er “Oceans Finest”, som skal forenkle bærekraftig fiskeoppdrett til havs. Nummer to er “Triple Power”. Det skal bygge og drifte et økosystem som gjør strøm til en valuta i områder med dårlig tilgang på elektrisitet. Nummer tre, som foreløpig er usikker på veien videre, er “Atlantis”. Idéen er å gjøre om overflødige og ubrukte data til innsikt og analyse man kan handle på for å forbedre operasjoner under vann.

Minstebeløpet som kan tegnes er i underkant av 1 000 kroner (100 dollar), men det finnes engleinvestorer som har lagt flere titalls tusen og opp til 200 000 kroner i potten.

Porteføljen gjør det mer interessant

- Vi tror det er det at man kan investere i en hel portefølje som gjør det ekstra interessant. Da har man flere sjanser til å lykkes. Det er bedre å fordele pengene slik at det er nok til hver oppstartsbedrift, heller enn å fordele det tynt ut over, sier Vorkinn.

Moonwalk jobber etter en fire trinns plan, der hvert trinn varer i 100 dager (se faktaboks). Vanligvis tar oppstartsbedrifter utgangspunkt i en smart teknologi eller oppfinnelse, som man deretter skal få markedet til å interessere seg for. Moonwalk-konseptet har slagordet “Innovation reinvented”.

- Vi snur på det, og tar utgangspunkt i behov eller problemer som trenger løsninger, sier Vorkinn.

Astronauter og innovatører

Løsningsidéene de kom fram sist vår kaller de ‘Moonshots’, som igjen ble til porteføljen det nå kan investeres i.

Så langt er 43 personer med i Moonwalk Tomorrow, enten som astronauter eller som innovatører. De første betaler 30 000 kroner hver for fysisk å være med, mens innovatørene betaler 3 000 kroner og bidrar online.

Moonwalk er nå på trinn 2, der 100 dager brukes på å finne ut om løsningene har livets rett. Neste steg, for de som får finansiering, er å ansette og etablere bedriftene. I løpet av de siste tilmålte 100 dagene er det meningen at bedriftene skal struktureres for salg og vokse ut av Moonwalk. Det skal skje neste høst, enten ved ved at deltakerne kjøper den ut selv, eller at andre investorer kjøper opp.

Advokater passer på

Moonwalk Tomorrow AS eies idag av Moonwalk as, NTNU Tech Transfer og 43 Moonwalk Astronauter og Innovatører. Selskapene samarbeider tett med NTNU TTO for å finne bruksområder av NTNU's teknologi.

- Dere er ikke vel optimistiske når dere uttaler at dere om tre år kommer til å sitte med firmaer med milliardverdier?

- Jeg er realist, sier Kristian Vorkinn.

- Jeg har stor tro på at det kan bli noe stort ut av dette, men noen sum vil jeg ikke anslå, sier han.

- Utenfra ser dette universet svært komplisert ut. Hvem passer på avtaleverk og juss etterhvert som konseptet vokser, og ser til at alle innskytere får igjen det de har krav på?

- Vi har et advokatfirma som passer på det, og vi har med oss svært flinke folk med erfaring og ekspertise på finanssiden. Revisoren vår har faktisk sagt at dette er noe av det mest gjennomtenkte konseptet han har sett. Men ja, det er en utfordring å på en enkel måte kommunisere konseptet utad.

Fra technology-push til need-pull

- Mange gründere vil mene at det er fort gjort å undervurdere tiden det tar å få en bedrift opp og gå. Dere skal gjøre alt i løpet av et drøyt år. Hva gjør at dere skal greie det raskere enn andre?

- Jeg forstår innvendingen din, og jeg ser at det virker som vi går fort fram. Vi har veldig mange som er med og bidrar. Vi har et fastspikret program med strenge deadlines for når ting skal være ferdig. Om man ikke får bevist at det er et marked og en kunde man kan levere produktet til innen første semester, så er det ut, sier Kristian Vorkinn, som kan fortelle at et par mulige bedrifter er blitt lagt vekk.

Crowdfunding blir stadig mer populært og Vorkinn sier han har klokkertro på dette konseptet.

- Samtidig er Moonwalk en helt ny måte å tenke innovasjon på. Vi starter med problemer som det må finnes løsninger på, og mener det er en lettere tilnærming.  Vi snakker om “Need pull” i stedet for “Technology push”. Det er spennende, sier Kristian Vorkinn.

Moonwalks plan:

Moonwalk, NTNU og deltagerne bygger opp nye industri- bedrifter og overlater dem til andre når vekstgrunnlaget er bevist. Målet er minst 100 sysselsatte og betydelig verdiskaping innen 3 år fra oppstart. Utviklingen går i trinn, eller semester:

  • Trinn 1: 100 dager på å forstå utfordringene bedre enn noen andre og lage portefølje av løsninger som kan stå på egne ben og vokse til nye industrier. Sluttleveranse er en omforent portefølje av oppstartsprosjektet. Denne fasen er fullført.
  • Trinn 2: 100 dager på å bevise de nye bedriftenes kundebehov, marked og vekstpotensial. Sluttleveranse er opprettelse av bedrifter med bevist vekstgrunnlag. Også fullført.
  • Trinn 3:100 dager for å bygge bedriftene. Bedriftene finansieres og ansetter ledelse og utviklingsteam (20-35 ansatte). Deltagerne og investorer har førsterett på finansiering.
  • Trinn 4: 100 dager på å industrialisere bedriftene. Kontantstrøm og markedsutvidelse og +100 ansatte beviser rask vekst og gjør bedriftene interessante for nye eiere som kan ta bedriftene videre. Deltagerne og investorer har førsterett.
  • Exit: Planlagt exit der ledelsen i bedriftene kan kjøpe ut de øvrige eiere, bedriftene kan overdras til industribedrifter eller finansielt motiverte kjøpere. Deltagere og investorer har førsterett.
  • (Kilde: Moonwalk Tomorrow)
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.