NTNU Accel trenger mer penger

Selskapet som skal hjelpe nye bedrifter i gang med både råd og penger, trenger selv mer kapital. Siva-sjef og medeier Espen Susegg vil bidra, men ikke alene.
Krav. - Vi er en tilrettelegger og vi bygger lag. Om gode krefter blir med, er vi også med og støtter videre opp om NTNU Accel, sier toppsjefen i Siva. (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Krav. - Vi er en tilrettelegger og vi bygger lag. Om gode krefter blir med, er vi også med og støtter videre opp om NTNU Accel, sier toppsjefen i Siva. Foto: Sølvi W. Normannsen

- Vi løfter ikke dette om vi blir stående alene med oppgaven, men om gode krefter vil være med skal også vi være med og støtte opp om selskapet, sier Susegg.

Siva er største eier, sammen med kommersialiseringsselskapet NTNU Technology Transfer as (TTO). Både Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune er bedt om å bidra.

Siva løfter ikke alene

- Det er behov for mer grunnfinansiering i NTNU Accel for å holde hjulene i gang. Siva er den viktigste aktøren i dette, og det er en tenkning som har ligget til grunn hele tiden, sa selskapets avtroppende styreformann, Karl Klingsheim, i UA torsdag.

LES MER: Primus motor slutter i TTO

Siva-sjef Espen Susegg sier at det er et ungt selskap, og at det tar tid å bygge det opp slik at det finner en forsvarlig form. Etter det UA vet må ny kapital inn før sommeren. Om det er snakk om rene tilskudd, eller om det er aktuelt med en aksjekapitalutvidelse, er ikke avklart.

Susegg er nøye med å understreke at Siva ikke vil løfte dette alene.

- Vi er en tilrettelegger og vi bygger lag. Om gode krefter blir med, er vi også med og støtter videre opp om NTNU Accel, sier toppsjefen for selskapet, som er en del av det nasjonale virkemiddelapparatet.

NTNU Accel har to ansatte, og flyttet i høst inn i nyoppussede lokaler i Prinsenkrysset. Målet er å få inn flere nystartede teknologibedrifter som skal gå inn i et nettverk med industripartnere, mentorer og rådgivere. Selskapet ivrer for å få innlemmet oppstartsbedriftene i Innovasjonssenter Gløshaugen så raskt som mulig, da dette også betyr inntekter for selskapet.

Innovasjonssenter må på plass

Siva forvalter statens inkubatormidler og satser tungt på NTNU Accel.  Siva-sjef Espen Susegg sier det er én viktig forutsetning for at inkubatorselskapet skal lykkes: Det må bli motoren i et stort innovasjonssenter som samler og samordner de mange miljøene som jobber med innovasjon i teknologihovedstaden i Trondheim.

- Man må framstå tydeligere utad. Man må bli enige om målet, og man må være rause på tvers av miljøene.  Det er utfordringer. Det er ikke slik at raushet mangler, men det er gjerne sånn i alle miljø at man er seg selv nærmest.

Drømmen om et samlende innovasjonssenter i Trondheim er 10-15 år gammel.

LES MER: Drømmen om nyskaping samler, splitter og skuffer

UA skrev mandag om hvordan den forrige ledelsen i Siva satte i gang et større prosjekt våren 2014, som strandet etter at man ikke ble enige med NTNU om beliggenhet.

Bovim og Susegg ble enige

Siden har begge institusjoner fått nye toppledere, som har funnet hverandre. Gunnar Bovim og Espen Susegg har snakket godt sammen gjennom det siste året.

- Tida for et nytt innovasjonssenter er overmoden. I høst ble vi enige om å legge hele lokaliseringsdebatten død. Nå peker vi begge to på Hesthagen, sier Susegg, som forteller om en brainstorm-prosess med Trondheim kommune.

- Vi snakket om hva som var mulig å bygge på av tomter innen en radius på én kilometer, henholdsvis fra Hovedbygningen på NTNU og fra Olav Trygvason-statuen på torget. Vi endte med at Hesthagen var det mest realistiske av over 10 alternativer.

- Så: Den enkleste og beste veien til målet er Hesthagen, sier Susegg.

Venter på NTNUs organisasjonskart

Siva-sjefen er klar på at selskapet ikke bare bygger hus. Et innovasjonssenter på 40 000 kvadratmeter må fylles.  Med kunnskapsmiljøer som kan skape levedyktige bedrifter, som igjen skal skape arbeidsplasser og utvikle samfunnet.

En premiss for Siva er at økonomimiljøene, teknologiledelse og entreprenørene samles i et nytt fakultet. Ting må konkretiseres, og i følge Susegg sitter Sivas styre rimelig klare med et byggevedtak.

Han er vel informert om den omfattende jobben med å få på plass en fakultetsstruktur for nye NTNU – og når beslutninger blir tatt.

- Fusjonen er den største vekstimpulsen på lenge, den vil knytte sterke næringsmiljø tettere opp mot NTNU. Jeg ser fram til at avklaringen på fakultetsstrukturen kommer i februar. For oss er det viktig at en kombinasjon av de riktige NTNU-miljøene skal inn, men innovasjon er hele poenget. Vi skal ikke reise et rent fakultetsbygg.

For få og små knoppskudd

Susegg viser til en analyse som viser at det ble skapt 67 nye bedrifter i Trondheim i 2014. Av disse kom 12 fra NTNU og Sintef.

- Det reiser spørsmål, både om antallet er stort nok om andelen fra forskningsmiljøene burde vært større. Men like viktig: Mange av de 67 visste verken hvor de gode hjelperne sitter, eller hvor de kan få hjelp til finansiering. Innovasjonssenteret skal være en slik møteplass.

Næringsforeningen i Trondheim har en strategi om å øke takten på nye bedrifter kraftig mot 2025, og mange er utålmodige fordi farten og kraften har vært for lav for lenge.

- Jeg har respekt for NTNU og de kompliserte prosessene universitetet er inne i nå. Det er en svær organisasjon og de har hendene fulle med fusjon. Men nå er det helt nødvendig å få til en samordning og tydeliggjøring av alle ressursene som finnes i Trondheim. Et innovasjonssenter vil bidra til det, sier Espen Susegg.

LES MER: Uenighet om NTNUs valg for nyskapingen

LES MER: Hustad skjønner ikke skepsisen

NTNU Accel skal hjelpe gründere til suksess
(Foto: NTNU Accel)

Foto: NTNU Accel

 • NTNU TTO jobber med å skape verdier av forskningsresultater fra NTNU og Helse Midt-Norge. Målet er nye bedrifter med nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode. 
 • I 2013 stiftet TTO inkubatorselskapet NTNU Accel sammen med Sintef og Siva, for å få mer fart og kraft på nyskapingen. TTO og Siva eier i dag 40,9 prosent hver og er de største eierne.
 • Selskapet holder til i Prinsenkrysset og konsentrerer seg om marin/maritim sektor, IT/teknologi, helse, samt olje, energi og gass. Det siste har kommet lengst og Industripartner-avtaler er inngått med Statoil og Kværner.
 • Representanter for industripartnerne går inn i inkubatoren og tar en mentorrolle for de ferske entreprenørene.
 • I tillegg skal rådgivere, en mentorgruppe, og såkalte forretningsengler inngå i nettverket.
 • Englene er private investorer med kapital og tålmodighet, som er på utkikk etter investeringsmuligheter.
 • Eiernes uttalte mål er at NTNU Accel skal bli selve drivkraften i et stort innovasjonssenter som kan samle de mange miljøene som driver med nyskaping i Trondheim.
Har alt, men mangler kraft til nyskapingen
 • Trondheim har ”alt” som kreves for å få til nyskaping, allikevel er alle enige om at takten og kraften er for lav.
 • Byen presenterer seg gjerne som verdensledende innen utdanning, forskning og teknologi. Investorer finnes, men tilgangen på risikovillig kapital er et evig problem.
 • Byen har også et solid næringsliv innen olje, gass, elektronikk og næringsmidler. I tillegg vrimler det av aktører i det som kalles NTNU´s økosystem for innovasjon og entreprenørskap.
 • Siva, statens selskap for industrivekst, tar en stadig større rolle og har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskaper over hele landet.
 • Selskapet utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.
 • Dette partnernettverket støtter og veileder flere tusen gründere og oppstartsbedrifter, slik det nå skjer gjennom NTNU Accel i lokalene i Prinsen.
Relaterte artikler

Hustad skjønner ikke skepsisen

Prorektor for nyskaping Johan Hustad avviser at NTNU har gitt fra seg styring for å få fart på nyskapingen. Han ser ingen problemer med Sivas makt i NTNU Accel, det nye innovasjonslokomotivet i Midt-Norge.

Primus motor slutter i TTO

TTO-sjef Karl Klingsheim ser ikke noe uheldig ved at NTNU gir fra seg makt og styring med nyskapingen. - Tvert i mot, sier professoren, som nå slutter ved NTNU for å begynne et nytt liv i Sør-Afrika.

NTNU med omstridt valg for nyskapingen

Snart får alle oppstartselskaper i Innovasjonssenter Gløshaugen (IG) tilbud om å tas opp i NTNU Accel, som skal bli det nye, midtnorske lokomotivet for nyskaping. Utgiftene vil øke, men bedriftene loves en mye bedre avtale enn de har i dag.

Drømmen om nyskaping samler, splitter og skuffer

Mangel på samarbeid er en viktig grunn til at et samlende innovasjonssenter i Trondheim fortsatt er en ti år gammel drøm. Sent i 2014 ble det hittil mest løfterike prosjektet brått parkert, etter at Siva tråkket på gass og brems omtrent samtidig.

Søker engler til å finansiere måneferd  og redde verden

De kaller seg verdens første folkefinansierte og samskapende innovasjonsprogram. Nå søker det delvis NTNU-eide selskapet Moonwalk Tomorrow engleinvestorer til sine sju første oppstartsbedrifter.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.