- Fusjonen ødelegger ingeniørutdanningen

Ronny Kjelsberg mener fusjonen var et feilgrep og at den ødelegger den allsidige høyskoleingeniøren.
- Noen av instituttene fra Hist kan bli splittet opp og fordelt på tre ulike NTNU-institutter. Det er svært uheldig, sier Ronny Kjelsberg. Bildet er tatt i forbindelse med et møte i Gruppe for faglig organisering i NTNUs fusjonsprosjekt.
(Foto: Thor Nielsen, NTNU)

- Noen av instituttene fra Hist kan bli splittet opp og fordelt på tre ulike NTNU-institutter. Det er svært uheldig, sier Ronny Kjelsberg. Bildet er tatt i forbindelse med et møte i Gruppe for faglig organisering i NTNUs fusjonsprosjekt. Foto: Thor Nielsen, NTNU

Styremedlemmet i Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved NTNU sier i et interjvu med Adresseavisen (bak betalingsmur) at fagmiljøene fra Høgskolen i Sør-Trøndelag presses inn i NTNUs system.

Den nye instituttstrukturen ved NTNU skal styrebehandles onsdag kveld. Hvis styret sier ja til rektors forslag gir det en pekepinn om at instituttene i nye NTNU vil sprike i størrelse. Organisasjonskartet i Trondheim, som skal behandles i styret 25. august, vil trolig også ende med en såkalt asymmetrisk struktur. I Trondheim ligger det an til full integrasjon og samlokalisering mellom fagmiljøene ved gamle NTNU og den tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag.

- Instituttene kan bli splittet opp

- Dette rammer teknologimiljøet ved tidligere HiST mest. Noen av instituttene fra HiST kan bli splittet opp og fordelt på tre ulike NTNU-institutter. Det er svært uheldig. Høyskolene har en meget vellykket ingeniørutdanning på bachelornivå. Utdanningen er organisert nettopp for å lage gode profesjonsutøvere. Lærerne i de ulike fagene opererer sammen, tverrfagligheten er innebygd. NTNU legger nå opp til å fjerne denne modellen. Studenter og lærere skal fordeles på smale fagområder, sier Kjelsberg til Adresseavisen.

Før fusjonen var Kjelsberg hovedtillitsvalgt for NTL ved HiST, til Adresseavisen.

Ifølge Kjelsberg, som ikke legger skjul på at han mener fusjonen var et feilgrep, organiserer NTNU seg bort fra tverrfaglighet, til tross for at NTNU-ledelsen hyller tverrfagligheten. Kjelsberg mener det han ser ikke stemmer overens med NTNU-rektor Gunnar Bovims uttalelser om at universitetet har mye å lære om utdanning av høyskolemiljøene.

- Vår treårige tekniske utdanning er et flaggskip som skal bevares og styrkes. Vi skal også styrke sivilingeniørutdanningen. Kjelsberg har rett i at den treårige ingeniørutdanningen har gjort mye bra. Det skal vi bygge videre på, og forsterke med mer forskningsbasert undervisning. Fusjonen skal styrke oss, da er det bra at vi samler fagmiljøene, sier Bovim til Adresseavisen.

- Fornuftig med samling av ingeniørmiljøene

"Lenge før fusjonen ble et faktum, startet HiST bygging av et nytt teknologi-bygg på Kalvskinnet. Bygget er klart for innflytting i desember og anbudsrunder for nytt lab-utstyr til mange titalls millioner kroner er ute nå. Allikevel kan “noen” fortelle at det slett ikke er sikkert at teknologimiljøene kan flytte inn hit allikevel", skrev førsteamanuensis Eirik Sundby i et leserinnlegg i UA med tittelen "Kalvskinnet i dødens posisjon" i forrige uke.

Ifølge Kjelsberg har det vært kraftige reaksjoner etter at det kom signaler om at deler av fagmiljøene på Kalvskinnet kanskje likevel ikke skal inn i det nye bygget.

Bovim sier at teknologimiljøet skal inn, men at NTNU vurderer om det er fornuftig at noen deler flytter til Gløshaugen allerede nå. Ifølge Bovim er det på lengre sikt fornuftig at ingeniørmiljøene samles på Gløshaugen, og at det nye bygget brukes til andre fagmiljøer. Dette kan være samling av lærerutdanningene.

LES OGSÅ: - Vi kan ikke leve med forskjellsbehandling
LES OGSÅ: Frykt og uro på HistUA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»