Klart råd til NTNU om ikke å bygge i Høyskoleparken

Å bygge ned en av byens fineste parker, kan svekke NTNUs omdømme, advarer Fakultet for arkitektur og billedkunst.
Mange ønsker samlet campus, men ikke på bekostning av Høyskoleparken. (Foto: Lars Strømmen, NTNU)

Mange ønsker samlet campus, men ikke på bekostning av Høyskoleparken. Foto: Lars Strømmen, NTNU

Fakultetet er en av mange høringsinstanser som ikke liker at parken blir berørt hvis Elgeseter-alternativet blir valgt. Dette skriver de i sin høringsuttalelse om framtidig samling av campus.

I uttalelsen peker de på følgende formulering i NTNUs lokaliseringsrapport: "Det bør utvikles en park- og bebyggelsesplan for hele vestskråningen mellom Elgeseter og Gløshaugen for å legge grunnlag for konkrete prosjektforslag i området."

Fakultetet mener en slik nedbygging av en av de fineste parkene i byen vil "svekke NTNU som ansvarsfull aktør i framtidsrettet byutvikling. Høyskoleparken har en viktig funksjon som grøntareal i bydelen. En utbygging i vestskråningen svekker den bygningshistoriske verdien av Gløshaugen platået", skriver de.

LES OGSÅ: NTNU har ikke informert oss beboere

Studentene bruker parken

Høringsfristen gikk ut onsdag. I tillegg til fakulteter, organisasjoner og sentrale enheter knyttet til NTNU, er Sintef, St. Olavs hospital, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og SIVA invitert til å si sin mening og komme med innspill. Flere privatpersoner har også sendt inn uttalelser, ikke minst gjelder dette beboere som sokner til nærområdet og parken. Instansene er bedt om å si hva de mener om lokaliseringsalternativene, og om kvalitetsrapporten som beskriver hvilke egenskaper og kvaliteter campus må ha for å bidrar til at NTNU når sine mål.

LES OGSÅ: Samlet campus bør fortsatta tilby faglærere egne kontor

Også Studenttinget ønsker at Høyskoleparken og vestskråningen blir bevart så godt som mulig. De peker på at parken er et populært rekreasjonsområde for både studenter og byens øvrige befolkning.

"Man må i fortettingen på Gløshaugen og utbyggingen i Hestehagen sørge for god ferdsel langs skråningen og ikke gi etter for fristelsen til å strukturere uteområdet for mye, over-planlegging av byrom kan få uintenderte konsekvenser", skriver de i sin høringsuttalelse.

LES OGSÅ: Fare: Luftslott bygges

LES OGSÅ: Hun ønsker seg en campus med liv døgnet rundt

Kirke trenger luft

Fortidsminneforeningen gir klar beskjed i sin uttalelse om at større eller mindre deler av Høyskoleparken ikke bør bebygges. De peker på at også en byintegrert campus vil ha behov for grønne lunger, og at parken er et viktig element i byens kulturlandskap.

"Utrederne later til å mene at det er gode arealreserver i brinken mellomGløshaugplatået og Elgesetergate. Om dette formelt ikke er en del av Høyskoleparken er det likefullt et viktig element i kulturlandskapet. Utbygging i brinken vil dessuten i betydelig grad redusere verdien av Roar Tønseths elegante Døvekirke i jugendstil (1922). Dette er en liten bygning som trenger luft og grøntområder rundt seg.", skriver de.

LES OGSÅ: NTNU må redde Elgeseter fra uklare politiske vedtak

LES OGSÅ: Elgeseter kan bli en fest

Kritikk fra naboene

Flere av NTNUs naboer har også uttalt seg, og er særlig opptatt av at Høyskoleparken må bli tatt godt vare på. Anders T. Windsor mener det er dokumentert at det finnes andre tomter å ta av uten å gjøre innhogg i en av byens fineste og mest brukte parker.

En annen nabo, Even Øiseth sier at beboerne i Gløshaugveien bruker området markert som G4 mye både sommer og vinter, og vil komme med sterke innsigelser mot at det blir bygging i parken.

"Jeg synes påvirkning for naboer er veldig dårlig belyst i rapportene og forventer at en så storutbygging også tar hensyn til andre aktører.", skriver han.

Mari Vold er NTNU-student med en forkjærlighet for Høyskoleparken:

"Rapporten ber preg av kortsiktig tenking, både i forhold til bruk, storleik og plassering av areal, ogdet er ikkje ein måte å skaffe seg eit godt ettermæle på.Høgskoleparken har gjennom tidene vore verna i praksis. Å skulle gå bort frå dette vil gieit taktskifte kor ein uerstatteleg park blir forkasta til fordel for bygg som fint kunne stått ein annanplass. Det vekker reaksjonar og blir opplevd provoserande", slår hun fast i sin høringsuttalelse.

NTNUs styre skal ha saken opp til behandling på sitt styremøte 26. oktober.Elgeseter eller Kalvskinnet?

I arbeidsgruppas rapport som ble lagt fram i sommer, konkluderer de med at utbygging vestover mot Elgeseter vil være den beste løsninga for en samlet campus:

«Med Elgeseter-alternativet beveger universitetet seg ned fra «Gløshaug-bastionen» og skaper et felles handlingsrom med byen. Økt konsentrasjon av NTNUs aktiviteter i bydelen muliggjør en vitalisering av Elgeseter, hvor studenter, ansatte, beboere, næringsliv, gründermiljø og gjester vil kunne dele byens arena for faglig, kommersielt og sosialt fellesskap.»

I rapporten påpeker de også at dette uten tvil vil være den mest kompakte campusløsningen med de korteste gangavstandene. Dette vil gi muligheter for at flere fagområder kan samarbeide tverrfaglig.

Ulempene vil være at framtidige behov for utbygging må finne sted i området sør for Gløshaugen eller eventuelt Kalvskinnet siden kapasiteten i området er begrenset.

«En betingelse for å lykkes med Elgeseteralternativet er å omdanne deler av Gløshaugens vestskråning for å skape god forbindelse mellom Gløshaguen og Elgeseter.»

Med Kalvskinnet-alternativet vil campus bli mer oppdelt med hovedområdene Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet. Gruppa skriver:

«Campus Kalvskinnet vil være fullstendig by-integrert. Med ytterligere utbygging har området tilstrekkelig størrelse til å samle flere fagmiljø. Tyngdepunket for campus vil bli forskjøvet nordover, med Samfundet og St.Olavs i midten.

Ulempene er at fagmiljø som lokaliseres på Kalvskinnet vil få en svakere knytning mot et innovasjonssenter i Hesthagen, næringspartnere på Elgeseter og Sintefs forskningsmiljø i sørområdet. Utbygging på Kalvskinnet vil gå på bekostning av å binde sammen Gløshaugen-platået med Elgeseter.»

Det tredje alternativet, sør for Gløshaugen, ligger for langt unna byen. For å redusere barriere-effekten av vei og jernbane, må området omstruktureres. Det må skapes bedre forbindelse til Gløshaugen-platået for å unngå at campusområdet blir monotont og isolert.

Alternativ nord: Kalvskinnet. Rosa er eksisterende bygg. Lys grønn er utbyggingsområder som er lokalisert, mørk grønn er øvrige utbyggingsområder. (Foto: Skjermdump fra arbeidsgruppas rapport. )

Alternativ nord: Kalvskinnet. Rosa er eksisterende bygg. Lys grønn er utbyggingsområder som er lokalisert, mørk grønn er øvrige utbyggingsområder. Foto: Skjermdump fra arbeidsgruppas rapport.

Alternativ vest - Elgeseter: Rosa er eksisterende arealer, lys grønn er utbyggingsområder som er lokalisert og mørk grønn er øvrige utbyggingsområder.

Alternativ vest - Elgeseter: Rosa er eksisterende arealer, lys grønn er utbyggingsområder som er lokalisert og mørk grønn er øvrige utbyggingsområder.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.