Tillitsvalgte beskriver et pes uten like for å få bemanningsplanene på plass

Korte frister. Uklare bemanningsplaner. Medvirkning i det blå. Tillitsvalgte må ta helgene i bruk for å få forberedt seg.
- Som å jobbe i en tåkeheim, sier én tillitsvalgt. - En viktig sak som burde vært håndtert mer profesjonelt, sier en annen. (Arkivbilde) 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

- Som å jobbe i en tåkeheim, sier én tillitsvalgt. - En viktig sak som burde vært håndtert mer profesjonelt, sier en annen. (Arkivbilde)  Foto: Sølvi W. Normannsen

Bemanningsplanene rundt om i NTNUs enheter skal være ferdig godkjent den 15. oktober. Innspurten er i gang. Lokale tillitsvalgte forteller at det går fort i svingene, og ikke alle føler seg trygge på hva som skjuler seg bak svevende formuleringer i den framlagte bemanningsplanen:

- Det er som å jobbe i en slags tåkeheim, sier Tove Strømman om situasjonen.

Ser ikke helt konsekvensen

Hun er tillitsvalgt for Økonomi og eiendom og sitter i Lokalt samarbeidsutvalg, LOSAM, på vegne av NTL. Hun forteller at det har vært vanskelig å forberede seg skikkelig fordi de fikk tilgang til sakspapirene bare to dager før de skulle i møte med lokal arbeidsgiver for å drøfte bemanningsplanen.

- Da får vi rett og slett ikke god nok tid til å gå gjennom planene med våre medlemmer. Da kan vi ikke snakke om medvirkning, sier hun.

LES OGSÅ: Viserektor får kritikk for å kjøre sitt eget løp
LES OGSÅ: - Blir du fristilt, vil du klore deg fast

Hun tror arbeidsgiver ønsker de ansattes beste og at målet er det samme for begge parter. Det går bare så himla fort og tida er knapp.

Strømman sier at på det første møtet om bemanningsplan i LOSAM var utkastet så tynt at de ikke ville være med på å drøfte før det forelå noe med mer substans. Nå har de hatt et par møter etter det, men når selve bemanningsplanen foreligger på fredag og skal sendes inn til ledelsen på onsdag, blir det vanskelig å involvere medlemmene. De hadde kun mandag og tirsdag på å diskutere bemanningsplanen med medlemmene.

- Det er vanskelig å se konsekvensen av forslagene i planen siden jeg ikke får tilgang til bakgrunnsmaterialet. Da kan vi nesten ikke gjøre annet enn å registrere kuttene som er innbakt og påpeke at vi ikke helt ser omfanget av planlagt bemanningsplan, forteller hun til UA.

- Kan være ødeleggende på senere tidspunkt

Ifølge Strømman er mange av oppgavene i bemanningsplanen også så rundt beskrevet at de sliter med å se hvilke oppgaver stillingene skal utføre.

Arbeidet med bemanningsplan burde vært startet tidligere, slik hun ser det. De må bruke litt for mye tid på å kreve oppklarende svar i LOSAM før de kan si seg klar til å drøfte. I stedet kunne arbeidsgiver inkludert de ansatte mens de la planen.

- Nå drøfter vi noe vi ikke helt ser konsekvensen av. Inn i en tåkebelagt setning kan det stå skrevet noe som kan være ødeleggende på et senere tidspunkt, advarer hun.

Fram til midnatt 10. oktober kan de komme med endringsønsker.

- Men det er heller ikke lett når planen er svevende og kunne vært mer detaljert, sier hun.

Og medlemmene?

- De er bortimot like forvirret som meg, det er mitt inntrykk. Mitt ønske hadde vært å få bedre tid til å sjekke ut nærmere med mine medlemmer og at arbeidsgiver hadde inkludert ansatte i sine vurderinger. Det er vel det som kalles medvirkning, poengterer hun.

LES OGSÅ: Dropper Kompetansebanken
LES OGSÅ: - Behovet for en del oppgaver faller bort

Uferdige dokumenter

Bemanningsplanen skal beskrive de stillingene og funksjonene som trengs for å løse enhetens oppgaver innenfor budsjettet. Den blir førende for senere å kunne innplassere ansatte i stillinger i den nye organisasjon. Planene skal være drøftet før de sendes inn.

- Vi fikk planene torsdag ettermiddag. De skal drøftes på mandag. Vi har en hel arbeidsdag å forberede oss på. Da blir det ikke rom for medvirkning, konstaterer Toril Viken Haugen.

Hun er tillitsvalgt for Organisasjon, nyskaping og forskning – og synes det også er problematisk at lederne ikke virker forberedt når de kommer til LOSAM:

- Dokumentene er ikke klare og de legger fram uferdige dokumenter. Det skinner også igjennom at lederne ikke er veldig forberedt. Dette er en viktig sak som burde vært håndtert mer profesjonelt, sier hun.

Haugen sier hun skjønner at også lederne har mye å gjøre, men at de likevel må ta de tillitsvalgte på alvor. Dessuten er de planene de har blitt presentert for unntatt offentlighet. Andre tillitsvalgte kan se dem, men ikke medlemmene.

- Er det holdbart i henhold til avtaleverket? Da blir det ikke medvirkning fra medlemmene, sier hun.

Toril Viken Haugen understreker at mange ledere leverer, men at tidsfristene er uoverkommelig korte.

Leser planene i helga

Simen Fraser er tillitsvalgt for Utdanning og læring. Han jobber i Studieavdelingen, som skal kutte mest, 12 millioner. Også her er det snakk om korte frister.

- Ja, det er korte frister. Det synes alle. Det blir en del merarbeid. Toget går så fort. Jeg prøver så godt jeg kan, sier han.

Nå skal han bruke helga til å studere bemanningsplanene og få oversikt.

Når det er sagt, synes han bemanningsplanene virker oversiktlige i sin avdeling. De fikk første orientering på onsdag. Neste LOSAM-møte blir på mandag. Ledelsen er også flink til å lytte, mener han. Da han foreslo at det burde være et allmøte for ansatte i studieavdelingen/stab om bemanningsplanene, fikk han klarsignal for det.

- Tidspresset er stort. Vi skal gjøre vår vanlige jobb, samtidig som vi skal håndtere lokale lønnsforhandlinger og bemanningsplaner. Alt skal skje fort. Arbeidspresset er også stort, forteller han.

LES OGSÅ: Bremset forslag om raskere innsparing

Kan bli flere LOSAM-møter

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby sier at hun har stor forståelse for at dette er krevende for tillitsvalgte, for mange ansatte og for ledere. Det er mye som skjer samtidig, i forholdsvis høyt tempo og NTNU er inne i en stor omstilling.

- Få eller ingen av oss har gjort akkurat det vi holder på med nå tidligere. Signalene fra tillitsvalgte, og andre, lyttes til, skriver hun i en e-post.

- Hvorfor haster det sånn? Er det ikke bedre å ta seg bedre tid og være sikker på at alt går riktig for seg, ikke minst i forhold til medvirkning og medbestemmelse?

- Vi skal bruke den tid som er nødvendig for å få bemanningsplaner på plass. I det ligger også å sikre best mulig medvirkning og medbestemmelse.

Munkeby opplyser at de senest i dag tidlig, fredag, diskuterte problemstillinger i Sentralt samarbeidsutvalg, SESAM, knyttet til framdriften av omorganiseringen. Ledelsen er oppmerksom på de signalene de får om tempo i prosessen.

- Konkret har vi bedt tillitsvalgte i SESAM om å si fra dersom de mener det bør holdes ekstra møter i LOSAM ett eller flere steder i kommende uke, slik at medvirkning og medbestemmelse kan bli best mulig.

- Vi vet det er knappe frister

Munkeby skriver at tidsplanen er lagt opp med mål om at organisasjonen og medarbeiderne skal være på plass fra nyttår.

- Vi synes det er nødvendig å holde på denne målsettingen. Alternativet er at uroen som mange ansatte opplever, trekkes lengre ut i tid enn ønskelig.

Organisasjonsdirektøren peker også på at utsettelse vil føre til en rekke praktiske ulemper, men at de hele veien må diskutere tempoet i omstillingen innenfor den tidsrammen som er lagt, for å få til gode prosesser.

- Burde man ikke hatt klare retningslinjer på forhånd for å sikre medvirkning og medbestemmelse når bemanningsplanene skal snekres, for eksempel: Drøftingsmøte - medlemsmøte - nytt drøftingsmøte - og med innlagt tid slik at det blir gode  forberedelser?

- Det er utarbeidet klare retningslinjer for å sikre medvirkning og medbestemmelse, i samråd med SESAM. Konkret er det sånn at LOSAM har krav på å drøfte et forslag til bemanningsplaner innen sitt område før et endelig forslag utarbeides. Slike drøftingsmøter avholdes i disse dager, skriver Munkeby i e-posten til UA.

Hun opplyser at det foreligger skriftlige saksframstillinger som sendes til drøftingsmøtene, som sendes ut noen dager før møtet. Hun sier de er klar over knappe frister, derfor er det mange steder holdt flere møter i LOSAM før det siste drøftingsmøtet avholdes.

- Så må jeg legge til at forslag til bemanningsplaner som legges fram for LOSAM, er unntatt offentlighet. Forslagene kan i noen tilfeller gi indirekte personsensitive opplysninger, og det vil ikke være riktig å legge ut dette offentlig for alle interesserte så lenge planene er en del av et forberedende arbeid. Av den grunn er det krevende å sikre en bred medvirkning i den fasen der forslag til planer utarbeides og ennå ikke er vedtatt.

- Finnes det åpning for å revurdere bemanningsplaner hvis ledelse og/eller tillitsvalgte i ettertid ser at noe ikke henger på greip, blant annet på grunn av de korte tidsfristene?

- Åpning for bearbeidelse av planer kan bli aktuelt. Både ledelse og tillitsvalgte må kunne revurdere tidsplaner fortløpende dersom det er gode grunner til det. Men vi må i utgangspunktet ha en plan, den må være tidsmessig stram, og så vurderer vi underveis, skriver organisasjonsdirektøren.


- Som å jobbe i en slags tåkeheim, sier tillitsvalgt Tove Strømman 
    
      (Foto: NTNU)

- Som å jobbe i en slags tåkeheim, sier tillitsvalgt Tove Strømman  Foto: NTNU

- Toget går så fort. Jeg prøver så godt jeg kan, sier tillitsvalgt Simen Fraser.  
    
      (Foto: NTNU)

- Toget går så fort. Jeg prøver så godt jeg kan, sier tillitsvalgt Simen Fraser.   Foto: NTNU

- Vi har bedt tillitsvalgte i SESAM om å si fra dersom de mener det bør holdes ekstra møter i LOSAM ett eller flere steder i kommende uke, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Vi har bedt tillitsvalgte i SESAM om å si fra dersom de mener det bør holdes ekstra møter i LOSAM ett eller flere steder i kommende uke, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.