70 stillinger står ubesatt på NTNU

I tillegg anslår personalsjefen at cirka 40 ansatte snart går av med pensjon.
Det var stappfullt på fusjonskafén på Handelshøyskolen fredag. Mange stilte spørsmål. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Det var stappfullt på fusjonskafén på Handelshøyskolen fredag. Mange stilte spørsmål.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

- De store tallene ser gunstige ut for at vi skal kunne gjennomføre dette på en god måte, sa personalsjef Arne Hestnes på fredagens fusjonskafé.

Store deler av møtet var viet bemanningsplaner, innplassering og de juridiske vurderingene som er gjort underveis.

NTNU omorganiserer og kutter antall administrativt ansatte, som følge av fusjon og krav fra regjeringa om «avbyråkratisering».

Styret har vedtatt å kutte de administrative utgiftene med minimum fem prosent i 2017.

Nå framover skal de administrativt ansatte plasseres inn i stillingene. Mange vil beholde sine opprinnelige jobber, mens det er anslått at cirka 100 personer må omplasseres.

LES OGSÅ: Tillitsvalgte beskriver et pes uten like

Mange ledige stillinger

Hestnes opplyste at kravet om avbyråkratisering innebærer 102 færre stillinger. Da er IT og Biblioteket ikke inkludert.

Da han satt i kunngjøringsutvalget ble 70 stillinger stoppet. I tillegg har han sett på aldersstatistikken, som viser at NTNU har 40 teknisk-administrativt ansatte som er 67 år eller eldre.

- Da er vi oppe i 110 stillinger som er større enn 102, sa han og utførte en hoderegning på stedet.

Personalsjefen fortalte også at det er 70 teknisk-administrativt ansatte som er 65 eller 66 år.

Underforstått: Mange administrativt ansatte må omplasseres, men enda flere stillinger vil stå ubesatt som følge av naturlig avgang.

 Dette er kanskje som musikk i ørene for ansatte som lurer på hva framtida vil bringe, men:

- Det kommer til å bli en mismatch som har å gjøre med kompetanse. Universitetet kan komme til å etterspørre en annen kompetanse enn det ansatte som er fristilt har. Der kommer utfordringa, sa Hestnes på fredagens fusjonskafé.

- Hvorfor så mye styr?

Det er tydelig at dette temaet engasjerer og berører mange. Oppmøtet var stort og uvanlig mange stilte spørsmål – stort sett for å få forklaring på de juridiske vurderingene som ligger til grunn for innplassering av ansatte. Jurist Arve Skjervø forklarte de tre trinnene framover: Om rett og plikt, annen passende stilling og passende stilling.

LES OGSÅ: Slik skal innplasseringene foregå

Innen 1. desember skal alle adminsitrativt ansatte få beskjed om sine nye stillinger. Etter den tid vil arbeidet med å finne jobber til dem som ennå ikke er innplassert.

Ifølge Hestnes forbereder NTNU-ledelsen seg nå på hva slags kompetansetilbud de skal gi ansatte, som det per 1. desember ikke er funnet noen ny stilling til.

- Det som gjør dette krevende, er at vi i dag ikke vet hvem det er, sa han.

Førstekonsulent Fredrik Haugdal ved Seksjon for studieadministrative støttesystemer kommenterte regnestykket til personalsjefen da han ba om ordet.

- Mye av innsparingskravet er allerede tatt ved ikke å tilsette nye. Da lurer jeg på hvorfor dere kjører en slik prosess, og kutter i mange ulike områder og i aktiviteten? Det blir mye frustrasjon rundt omkring, sa han.

Arne Hestnes svarte at NTNU er en stor bedrift med mange ansatte. Derfor er det ikke nødvendigvis slik at endringer skjer der 67-åringene er. Han poengterte at det er ikke gitt at alle slutter når de er 67 år, de har rett til å stå i jobben til de er 70 år, men det er mange som slutter tidligere.

- Det handler ikke bare om nedbemanning, men at NTNU lager en ny organisasjon ved fusjonering. Vi legger ned og slår sammen avdelinger og fakulteter, og alt dette utløser den prosessen vi nå er i gang med, sa han. 

Rikelig med medbestemmelse

Flere tidligere fusjonskaféer har endt med at få har stilt spørsmål. Arrangørene oppfordret derfor folk til å skrive lapper, også anonymt, og legge disse ned i en boks under pausen. Flere valgte å gjøre dette, men denne gangen var det også mange som stilte spørsmål fra salen. Møtet ble avrundet etter halvannen timen, mens mange fortsatt ikke hadde fått stilt sine spørsmål. Møteleder tok en sjefsavgjørelse og lovte å sende ut spørsmålene og svar på dem i en fellesmelding på e-post.

UA har skrevet mye om fortvilte tillitsvalgte som har kritisert ledelsen for manglende medvirkning i form av korte frister, få drøftingsmøter, dårlig tid til å forberede seg. Personalsjef Hestnes nevnte også denne kritikken underveis.

- Etter mitt skjønn har vi aldri hatt så mye medbestemmelse. Vi har hatt mange Losam-møter og Sesam-møter. Det går fort, men ikke over stokk og stein, mente han.

LES OGSÅ: "Nivået på NTNU vil falle et hakk ned"

LES OGSÅ: Munkeby ikke like stolt av alt i prosessen

Personalsjef Arne Hestnes opplyste på fredagens fusjonskafé at kravet om avbyråkratisering innebærer 102 færre stillinger på NTNU. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Personalsjef Arne Hestnes opplyste på fredagens fusjonskafé at kravet om avbyråkratisering innebærer 102 færre stillinger på NTNU.  Foto: Sølvi W. Normannsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.