Konsentrert campus: Brikkene faller på plass

Brikkene i det som skal bli en samlet, konsentrert NTNU campus Trondheim, er i ferd med å bli lagt på plass.

Rektor la fram et notat for NTNUs styre under møtet i Gjøvik forrige uke. Styret valgte å slutte seg til innstillingen som den sto.

Det ligger i sakens natur at det skal mye til for at Kunnskapsdepartementet går imot styrets innstilling. Dermed tar mye for at NTNU i framtida blir konsentrert i området Gløshaugen og retning i Hesthagen, vestskråningen i Høyskoleparken opp mot Gløshaugen og tar i bruk kapasiteten i eksisterende og planlagt bebyggelse på vestsiden av Elgeseter gate. Grøntområdene nedover mot gata vil bli sterkt berørt. Hvor sterkt, gjenstår å se.

Om grøntområdene står det følgende i rektors notat:

” Gløshaugen er nærmest omsluttet av betydelige grønne områder. Det er ikke aktuelt for NTNU å berøre de delen av dette som er knyttet til Hovedbygningen som et samlet arkitektonisk anlegg. I det videre arbeidet skal det ved utbygging i grønne områder søkes å erstatte og gjenskape disse i utbyggingsområdet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sin høringsuttalelse gitt gode innspill på hvordan dette kan søkes løst.”

KAM og psykatri usikkert foreløpig

Det er foreløpig usikkert hvor senter for Kunst, Arkitektur og Musikk (KAM) ender opp. Planen er å legge det til den såkalte Fengselstomta i Høgskolebakken, men geotekniske forhold gjør det usikkert om planen kan gjennomføres.

Det er satt i gang geotekniske analyser og planlegging av grunnundersøkelser for å avklare dette. I Rektors notat heter det blant annet:

”Idéer for alternative løsninger for lokalisering av KAM som sikrer både grunnkonseptet for KAM og kvaliteten i NTNUs samla campus, vil være sentralt i den åpne idékonkurransen og påfølgende utarbeidelse av fysisk plan i campusutviklingens neste fase.”

Heller ikke det vedtatte Psykiatribygget har funnet sin endelige plassering.

- Ombestemte meg i tråd med utredningene

NTNUs rektor Gunnar Bovim presiserer at styresaken ikke omhandlet hvilke fagmiljø som skal være representert hvor, men i hvilken retning ut fra Gløshaugenplatået utbyggingen bør gå.

- Er det sånn å forstå at du ombestemte deg i forkant av styremøtet i forhold til i hvilken retning utbyggingen bør gå?

- For så vidt. I prosessen som vi har jobbet med, min ombestemmelse er i tråd med utredningene utført av Fredrik Sheteligs gruppe. Utgangspunktet mitt har hele tida vært å samle hele campus i og omkring Gløshaugen, Vitenskapsmuseet unntatt. Tidlig i prosessen tenkte jeg at er var riktig å forlate Kalvskinnet så raskt som mulig. Så er det slik at vi har langsiktige leieavtaler på Kalvskinnet, for lærerutdanningen og for det såkalte Teknologibygget. Jeg ser at vi uansett bør samle teknologiutdanningene, men jeg skjønner på uttalelser fra byen og på uttalelser internt, at det er naturlig å ha en tilstedeværelse på Kalvskinnet i overskuelig framtid.

- Er hensikten å trekke NTNU helt ut av området i og omkring Kalvskinnet?

- Jeg ser at en samlet campus hvor de ulike fagmiljøene møter hverandre, er et gode. Dette følger Eksperter i Team og NTNUs integrerte oppdrag. Vi har et samfunnsoppdrag som går ut på å være mer enn summen av hvert enkelt fagmiljø.

- Styret holdt en lukket sesjon på morgenkvisten torsdag. Vi forstår det slik at det var detaljene i utviklingen av samlet campus som ble diskutert. Hvorfor gikk denne samtalen bak lukkede dører?

- Noe av dette dreier seg om helhetlig politikk, og strategiske vurderinger omkring eiendomsforvaltning, samt dialogen med politiske miljøer. Der er det noen overlegninger omkring saksbehandlingen videre som jeg hadde behov for å føre en uformell samtale med styret, sier Gunnar Bovim.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.