NTNU lyser ut toppstillingene:

Flere dekaner søker jobbene sine på nytt

Flere av NTNUs sittende dekaner vil søke jobbene sine på nytt, mens Fakultet for ingeniørvitenskap får garantert ny sjef fra august neste år.
Nye koster, nye kapper. Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad (sort kappe) er den ene av 3 prorektorer som nå skal erstattes. 6 dekanstillinger er også lyst ut, samt direktørstillingen ved NTNU Vitenskapsmuseet er lyst ut. Flere av de som har stillingene i dag bekrefter at de ønsker en 4-årsperiode til. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Nye koster, nye kapper. Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad (sort kappe) er den ene av 3 prorektorer som nå skal erstattes. 6 dekanstillinger er også lyst ut, samt direktørstillingen ved NTNU Vitenskapsmuseet er lyst ut. Flere av de som har stillingene i dag bekrefter at de ønsker en 4-årsperiode til. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Det er knappe to uker til fristen går ut for å søke 6 utlyste dekanjobber, direktørjobben ved NTNU Vitenskapsmuseet og 2 prorektorstillinger ved NTNU. Hvor stor konkurransen blir, gjenstår å se til søkerlistene er klare. UA har kontaktet flere dekaner, og flere av dem er helt klare på at de ønsker å fortsette i jobbene sine.

Tiden fram til 27. november skal dagens dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Marit Reitan, bruke i tenkeboksen.

Lærerikt og krevende

- Jeg vil ikke si annet om dette enn at jeg vurderer dette fram mot søknadsfristen. Det har vært fire svært lærerike år, men også krevende på grunn av fusjon og omorganisering av fakulteter og institutter. NTNU er inne i en formativ periode og det har vært givende å være en del av den prosessen, sier Reitan.

Kollega Anne-Kristine Børresen er helt klar på at hun søker en ny 4-årsperiode som øverste sjef på Det humanistiske fakultet.

- Det er absolutt ingen hemmelighet at jeg har tenkt søke, slår hun fast.

Børresen viser til de viktige endringsprosessene som er satt i gang, både ved NTNU og ved fakultetet.

- Det er ikke så mye man får utrettet på 4 år. Det er seige prosesser vi står i, og det er fremdeles mye ugjort. Jeg trives i dekanjobben, og tenker at det fortsatt er mye jeg har lyst til å være med å skape – og faktisk kan få gjort her, sier hun.

Geir Øien går for en tredje periode

Dekanene ved NTNU sitter i åremålsperioder på fire år, og de kan maksimalt sitte i tre perioder. Ingvald Strømmen er nå inne i sin tredje periode, og er dermed utelukket fra å søke. Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er snart ferdig med sin andre periode.

Øien har etter nøye vurdering bestemt seg for å søke om fornyet tillit. I en epost til UA utdyper han:

- Fordi jeg har stor tro på det potensialet som ligger i det fusjonerte NTNU, og fordi jeg tror at den organisasjonsstrukturen vi implementerer fra nyttår vil være hensiktsmessig for å kunne ta ut dette potensialet.

Øien skriver at han har et ønske om å bidra til at det nye NTNU når sine mål, og til at “IE-fakultetets fagområder og fagmiljøer får utvikle seg til det beste for både fagene og miljøene selv, NTNU, og samfunnet rundt oss”.

En jobb som gir energi

I sommer ble Monica Rolfsen og Bjørn Gustafsson ansatt i disse toppstillingene ved henholdsvis det nye Fakultet for Økonomi og Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Også direktør Reidar Andersen ved NTNU Vitenskapsmuseet og dekan Anne Borg ved Fakultet for naturvitenskap sier begge at de ønsker seg en ny periode.

- En interessant arbeidsplass, med interessante medarbeidere, sier Reidar Andersen om NTNU Vitenskapsmuseet.

- Jeg kommer til å søke. Jeg synes dette er en veldig spennende jobb, med mange spennende muligheter. Jeg stortrives. Det er en jobb der man kan påvirke og få gjort ting, det gir energi, sier Borg, som ble valgt foran fem mannlige søkere i forrige runde.

Reidar Andersen sier at som NTNUs universitetsmuseum har de fått tydeliggjort sin samfunnsrolle og arbeidsoppgaver innen forskning, formidling og utdanning. Han beskriver de naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene som stadig viktigere for virksomheten.

- De er vårt arvesølv og gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for de beste internasjonale forksningsmiljøene, fremholder Andersen, som altså har lyst til å være med å forvalte dette i fire nye år.

Tre nye prorektorer

Det er stor spenning knyttet til hvem som skal få de to andre toppstillingene som nå er lyst ut. Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad, og prorektor for forskning Kari Melby har begge sittet de to 4-årsperiodene som er mulig, og nå skal nye koster inn.

Den tredje prorektorstillingen for rekruttering og nyskaping ble utlyst tidligere i høst, og der skal tilsetting skje i styremøtet 7. desember.

Voktes på likestilling

Med dagens sammensetning er NTNUs åtte fakulteter i kjønnsbalanse når det gjelder topplederstillinger. Seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning bekrefter at de har forventninger til at denne opprettholdes når dekan- og andre lederstillinger skal besettes på nytt.

- Selvsagt har vi forventninger. Ikke minst med bakgrunn i den kontakten vi har hatt med universitetet de siste året, og det som ble sagt på den store konferansen vi arrangerte sammen med NTNU i juni i år, sier hun.

Zachariassen viser til at både rektor Gunnar Bovim og statssekretær Bjørn Haugstad har vært veldig tydelige i forhold til ønsker om kjønnsbalansert lederrekruttering.

LES MER: Ut mot sløsing med talenter

LES OGSÅ: 60 lederstillinger lyses ut, nå kaller Bovim på kvinnene

SE OGSÅ: Ti grafer som viser kjønnsubalansen ved NTNU

Gylden anledning til å bedre balansen

 I disse dager gir Kif ut en veileder med tittelen ”Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold”. Hovedbudskapet er at omstillingsprosesser er en gylden anledning til å gripe fatt 
i disse utfordringene, få en personalsammensetning som bedre speiler befolkningen, og å skape en struktur og kultur for både likestilling og mangfold.

LES MER: Mannstungt på fusjonstoppen

- Samtidig vet vi at tids- og arbeidspresset er stort under slike prosesser. Det gjør at hensynet til likestilling og mangfold ofte må vike. Hvis det skjer, risikerer vi å sementere en uheldig tilstand de nærmeste tiårene, heter det i veilederen.

Den inneholder også 10 helt konkrete råd for hvordan likestilling og mangfold skal ivaretas.

Zachariassen er veldig godt fornøyd med at NTNU nå har lagt inn følgende krav i samtlige utlysningstekster:

NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

En egen kompetanse

- Det er et signal vi håper at også andre tar til seg, og vi har også selv sørget for å spre dette. Nå forventer vi, med så mye fokus som dette har fått, en kjønnsbalansert ledergruppe ved NTNU, sier hun.

- Hvordan kan denne formuleringen som er tatt inn i utlysningen hjelpe?

- Det skaper en forventning om at kompetanse på likestilling er noe som kandidatene vurderes på når de blir tatt inn på intervju. Søkerne kan forvente å bli stilt spørsmål om dette, og de må kunne dokumentere kompetanse og erfaring.

Zachariassen sier at når det stilles slike krav til en leder, så vil vedkommende også bli målt på det, senere, i medarbeidersamtaler og lignende. I tillegg blir det tydelig at det blir en kompetanse i seg selv å jobbe med disse tingene.

Stillingene er på åremål for fire år, med tiltredelse 1. august 2017. Alle stillingene rapporterer til rektor og vil inngå i NTNUs øverste lederteam.

Det er ikke så mye man får utrettet på 4 år. Det er seige prosesser vi står i, og det er fremdeles mye ugjort.

Anne Kristine Børresen, dekan.
I tenkeboksen. Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Marit Reitan.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

I tenkeboksen. Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Marit Reitan. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Søker. Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Søker. Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet. Foto: Kristoffer Furberg

Søker. anne Borg, dekan ved Fakultet for naturvitenskap.
(Foto: Henrik Fjørtoft/NTNU Komm.avd. )

Søker. anne Borg, dekan ved Fakultet for naturvitenskap. Foto: Henrik Fjørtoft/NTNU Komm.avd.

Søker. Geir Egil Øien, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. (Foto: Kai T. Dragland, NTNU)

Søker. Geir Egil Øien, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Søker. Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet. (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Søker. Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Sølvi W. Normannsen

Slutter som dekan. Ingvald Strømmen ved Fakultet for ingeniørvitenskap er inne i sin tredje og dermed siste dekanperiode.
(Foto: Kai T. Dragland/NTNU)

Slutter som dekan. Ingvald Strømmen ved Fakultet for ingeniørvitenskap er inne i sin tredje og dermed siste dekanperiode. Foto: Kai T. Dragland/NTNU

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.