NTNU fikk ros for satsingen på utdanning og innovasjon

- Vi vil skape et faglig og sosialt fellesskap som gjør at studentene møter opp på campus og har lyst til å lære, sa Guttorm Sindre da rektor Gunnar Bovim onsdag inviterte til offisiell åpning av NTNUs to sentre for fremragende utdanning. 
SFU-leder Guttorm Sindre tok opp frafall i sin tale: - Å kombinere web-basert og campus-basert læring på best mulig måte må til for at studentene skal ha lyst til å møte opp, sa han. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

SFU-leder Guttorm Sindre tok opp frafall i sin tale: - Å kombinere web-basert og campus-basert læring på best mulig måte må til for at studentene skal ha lyst til å møte opp, sa han. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Guttorm Sindre er senterleder for ExcITEd (Excellent IT Education), som fra i år mottar om lag 15 millioner kroner årlig for bidra til økt læring gjennom studentmedvirkning og bruk av digitale læringsverktøy. NTNUs andre SFU, ENgage (Entrepreneurship as a vehicle for student engagement and learning), mottar om lag 15 millioner kroner i år og om lag 20 millioner kroner de neste fire årene.

- I førersetet nasjonalt

De to senterlederne Guttorm Sindre og Roger Sørheim satt onsdag på første rad i Rådssalen og tok imot rosende ord fra rektor Gunnar Bovim, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Nokut-direktør Terje Mørland. Student fra ENgage, Marina Santos Haugen, og rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet talte også.

Begge de to NTNU-sentrene er i samarbeid med Nord universitet. Engage gjennom entreprenørskolen, og EXcITEd gjennom spillteknologimiljøet.

- SFU-ene er et resultat av langvarig satsing, sa Gunnar Bovim i sin tale.

På mange måter er de to SFU-ene kronen på verket for NTNU. Det startet i 2013 da universitetet oppfordret fagmiljø til å søke penger til prosjekt Innovativ utdanning, nettopp for å stimulere til utprøving av innovative undervisningsmetoder. Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, smilte derfor fra øre til øre da flere av talerne ga NTNU ros for det arbeidet NTNU har gjort for å løfte kvaliteten på utdanningen:

- NTNU har vært i førersetet nasjonalt på dette området. At dere er tildelt to SFU-er viser at det nytter å satse på kvalitet, sa Nokut-direktør Terje Mørland.

Nokut finansierer en vesentlig del av SFU-ene, som er et spleiselag, der også Rektor, vertsfakultetene og Nord Universitet bidrar.

- Belønner dem som går foran

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen falt for fristelsen til å spøke med de to senternavnene, som han mente var bokstaver plassert hulter til bulter slik at man garantert ikke staver dem riktig. Den mye omtalte kvalitetsmeldingen ble lagt fram i forrige uke, og mye av NTNUs tanker om å gjøre ekstra stas på undervisning er nedfelt der.

UA spurte kunnskapsministeren hva han tror de to SFU-ene vil bety for utdanningskvaliteten i høyere utdanning:

- SFU-ene er viktige fordi de utløser dynamikk, kreativitet og nytenkning, og de belønner dem som går i front. Ved å samarbeide og å dele erfaringene med andre, bidrar disse fagmiljøene til å løfte alle som driver med utdanning, sa han. 

 - Er det noe spesielt de to sentrene gjør som du har bitt deg merke i?

 - Det er særlig grunntanken om studentmedvirkning. De vil involvere studentene på andre måter enn hva den tradisjonelle forelesermodellen gjør, for å heve utdanningskvaliteten, sa han til UA.

Nye venner en bonus

Guttorm Sindre fortalte i talen om bestefaren sin, som gikk på daværende NTH. Da var det nok full sal, men slik er det ikke lenger. Nå gjelder det å kombinere web-basert og campus-basert læring på best mulig måte for at studentene skal ha lyst til å møte opp, mente han.

Da vi fikk ham på tomannshånd etterpå, spurte vi om han med dette mener at digitalisering ikke innebærer at folk vender campus ryggen på grunn av nettkurs, slik noen har spådd:

- Vi tror at en del av læringsaktiviteten fungerer best når folk møtes ansikt til ansikt. Én grunn til frafall er ensomhet, som ikke blir bedre av at man sitter hjemme og ser på video, utdyper han.

Undervisning må være lagt opp slik at nye venner blir en bonus. Bruk av digitale læringsressurser kan også ha en verdi, mener han.

- Vi må prøve å kombinere det beste fra begge deler.

Tradisjonell undervisning vil han heller ikke til livs:

- Vi må forbedre denne ved å kombinere forelesninger med IT-verktøy. For eksempel er det vanskelig i et auditorium med 300 studenter å se om noen faller av lasset. Da er slike verktøy nyttig, for eksempel selvtester som også gir faglærer en pekepinn på hva studentene trenger mer hjelp til, sier han.

Blant annet ser han for seg at man kan lage interaktive videoer, der studentene svarer på spørsmål underveis for å komme videre, eller studentene kan selv lage videoer, som igjen blir læringsressurser for andre studenter.

Excellent IT Education (ExcITEd) springer ut fra IME-fakultetet ved NTNU. Målet for dette senteret er å løfte tertiær utdanning i Norge, altså all utdanning over videregående nivå og fagskoler. Stikkord: Økt læring gjennom økt studentmedvirkning, mer fokus på prosjektbasert læring, tidligere studentinvolvering i fou-aktivitet. Senteret satser sterkt på utprøving og tildels utvikling av it-baserte læringsverktøy.

Må takle endringer

Senterleder for ENgage, Roger Sørheim snakket om betydningen av endringsagenter i sin tale.

- Vi står overfor enorme samfunnsendringer. Da trenger studentene ferdigheter som gjør dem rustet til å håndtere de endringene som skal til, sa Sørheim da vi ba ham forklare hva han mener med endringsagenter.

- Vi kombinerer ulike metoder som gjør at studentene får en verktøykasse som gjør dem i stand til å håndtere endringsprosesser, sier han.

ENgage mener at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Senteret vil derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagfelt. Viktig for ENgage er også studentaktiv læring der studenter jobber med problemer fra «den virkelige verden» og tar ansvar for egen utdanning. Også dette senteret har erfaring med ulike innovative pedagogiske praksiser og ønsker å teste flere.

SFU ved NTNU

Nokut har gitt to utdanningsmiljø ved NTNU status som Senter for fremragende utdanning. SFU-ene er et samarbeid mellom NTNU og Nord universitet.

Onsdag inviterte NTNUs rektor til offisiell åpning av disse sentrene.

På Nokuts utdanningsfest i november i fjor ble det opprettet fire slike sentre:

  • NTNU - EXcITEd – Excellent IT Education. Leder: Guttorm Sindre.
  • NTNU - Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship. Leder: Roger Sørheim.
  • Høgskolen i Lillehammer - CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts
  • Universitetet i Oslo - CCSE – Center for Computing in Science Education
  • Miljøene som tildeles senterstatus skal vise til fremragende utdanning, ambisiøse og innovative planer for senterets aktivitet og gode planer for spredning og involvering av andre.
  • Det følger med en stor pott penger når man oppnår SFU-status: Nokut bidrar med et årlig beløp på over 6 millioner kroner over 5 år.
  • Rektor, fakultet, institutt og Nord universitetet bidar også med penger.
  • ENgage får en årlig støtte på 15 millioner i år, deretter litt over og under 20 millioner de neste fire årene.
  • ExcITEd får en årlig støtte på om lag 15 millioner fram til 2021.
- NTNU har vært i førersetet i sin satsing på utdanning, sa Nokut-direktør Terje Mørland.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- NTNU har vært i førersetet i sin satsing på utdanning, sa Nokut-direktør Terje Mørland. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Roger Sørheim, ENgage: Har som mål en varig endring i undervisningsmetoder, å bli det viktigste senteret for entreprenørskap og at studentene skal bli endringsagenter. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Roger Sørheim, ENgage: Har som mål en varig endring i undervisningsmetoder, å bli det viktigste senteret for entreprenørskap og at studentene skal bli endringsagenter. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Dere bidrar til å bringe unge mennesker inn i et akademisk fellesskap og gi dem en vitenskapelig tenkemåte. Nå er det viktigere enn før, sa Torbjørn Røe Isaksen under SFU-markeringen. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Dere bidrar til å bringe unge mennesker inn i et akademisk fellesskap og gi dem en vitenskapelig tenkemåte. Nå er det viktigere enn før, sa Torbjørn Røe Isaksen under SFU-markeringen. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Student fra ENgage, Marina Santos Haugen fortalte om erfaringene fra Entreprenørskolen og om sine forventninger til de to SFU-ene. -Utdanningen må være virkelighetsnær, slik at jeg får bruk for det jeg lærer ut i arbeidslivet. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Student fra ENgage, Marina Santos Haugen fortalte om erfaringene fra Entreprenørskolen og om sine forventninger til de to SFU-ene. -Utdanningen må være virkelighetsnær, slik at jeg får bruk for det jeg lærer ut i arbeidslivet. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Rekruttering av framtidige studenter er noe ExcITEd også jobber med. Amanda Jørgine Haug studerer datateknologi og er studentassistent for kodeløypa. Elever fra 10.klasse kommer på besøk hit og oppmuntres til å velge IT-fag. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Rekruttering av framtidige studenter er noe ExcITEd også jobber med. Amanda Jørgine Haug studerer datateknologi og er studentassistent for kodeløypa. Elever fra 10.klasse kommer på besøk hit og oppmuntres til å velge IT-fag. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Monica Divitini er også med i ExcITEd og jobber for å få flere jenter til å velge utradisjonelt. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Monica Divitini er også med i ExcITEd og jobber for å få flere jenter til å velge utradisjonelt. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Ulike fagmiljø utvikler ulike praksiser og ulik profil. Det er et gode som utløser stor læringseffekt, sa rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Ulike fagmiljø utvikler ulike praksiser og ulik profil. Det er et gode som utløser stor læringseffekt, sa rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Stor dag for de to senterlederne Guttorm Sindre og Roger Sørheim.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Stor dag for de to senterlederne Guttorm Sindre og Roger Sørheim. Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Eg har ikkje data som hobby

«Ikkje no lenger. Eg hadde det  ein gong, for omlag førti år sidan,» skriv Lars Lundheim, som minner om at det er noko som heiter omstillingskostnader.

Kina med krass kritikk av norsk forskningsstrategi for Svalbard

Kina retter sterk kritikk mot at norske myndigheter begrenser forskningsaktiviteten på Svalbard.

Bekymring for støy og ferdsel i byggeperioden

Merete Kvidal varslet tøffe krav til entreprenørene slik at det skal bli mulig å overleve på Gløshaugen under byggeperioden.

Innbruddsyv brøt opp denne døren på jakt etter verdisaker

NTNU Vakt og service bekrefter at det har vært et innbrudd i Hovedbygget.