Fem konsepter valgt for NTNUs campussamling

Folkets favoritt er ikke populær hos juryen, som mener «inPUT» vil føre til et massivt inngrep i landskapet.
Konseptet «JUHU NTNU» innebærer ingen bygging i vestskråningen mot Elgeseter, men bygg i Hesthagen og i Høyskoleparkens nedre del ved Samfundet. 

Konseptet «JUHU NTNU» innebærer ingen bygging i vestskråningen mot Elgeseter, men bygg i Hesthagen og i Høyskoleparkens nedre del ved Samfundet. 

«inPUT» er folkets favoritt, men får ikke gode skussmål av juryen. De mener blant annet forslaget utgjør et massivt inngrep i landskapet. 

«inPUT» er folkets favoritt, men får ikke gode skussmål av juryen. De mener blant annet forslaget utgjør et massivt inngrep i landskapet. 

«Vitenveit» har fokus på mobilitet ved å vise kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveier som organiserende prinsipp for campus. 

«Vitenveit» har fokus på mobilitet ved å vise kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveier som organiserende prinsipp for campus. 

Hovedgrepet i «Veien videre» er en omgjøring av Klæbuveien til bygate. 

Hovedgrepet i «Veien videre» er en omgjøring av Klæbuveien til bygate. 

Noe av det mest sentrale i «Uptown Downtown» er universitetsplassen som foreslås i Høyskoleparken ved Samfundet. Det er også her en god del av den nye bygningsmassen foreslås å ligge. 

Noe av det mest sentrale i «Uptown Downtown» er universitetsplassen som foreslås i Høyskoleparken ved Samfundet. Det er også her en god del av den nye bygningsmassen foreslås å ligge. 

1 / 5

«Uptown Downtown», «Veien videre», «JUHU NTNU» og «Vitenveit» er juryens favoritter, mens «inPUT» er folkets favoritt.

Utbygging i Høyskoleparken, kabelbaner og forlengelse av Gløshaugenplatået. De fem konseptene løser oppdraget på forskjellig vis. Nå skal forslagene danne grunnlagget for det videre arbeidet med samlingen av NTNUs campus i Trondheim.

(Bla deg gjennom bildekarusellen øverst i artikkelen for å se illustrasjoner av de valgte konseptene.)

- De fem vinnerne får råd fra juryen om hvordan de skal bearbeide forslagene. Deretter leverer alle sammen inn en ny versjon innen påske. Målet er at masterplanen skal være klar i løpet av året, sier prosjektleder for NTNUs campusutvikling og jurymedlem, Merete Kvidal.

- Kommer et av forslagene til å bli valgt, eller henter dere litt fra flere av dem?

- Det er ikke så lett å forutse hva som kommer til å skje. Det hender i slike konkurranser at det for eksempel blir delt førsteplass, eller at flere forslag kombineres. I utgangspunktet er konkurransens førstepremie selve oppdraget med å utarbeide disposisjonsplanen for samlet campus, sier campussjefen.

Krass kritikk mot folkets favoritt

Selv om folkets favoritt er med videre i konkurransen, kan det se ut til at «inPUT» ikke er særlig aktuelt. Juryen omtaler nemlig forslaget i kritiske vendinger i sin rapport. «inPUT» fikk 127 av 925 stemmer i en avstemming på adressa.no. Konseptet innebærer at hovedtyngden av utbyggingen blir lagt i vestskråningen som forlenger Gløshaugenplatået mot Elgeseter. Juryen mener blant annet forslaget utgjør et massivt inngrep i landskapet, og at dette er utfordrende for gjennomføringen. Dette gjelder også i forhold til grunnforholdene. Juryen mener at selv om det ser grønt og frodig ut på tegningene, med planter og gress på tak, er dette et «illusorium». Dessuten mener de at den foreslåtte utbyggingen ved Studentersamfundet er «relativt voldsom».

Premisset for konkurransen er utbygging på Gløshaugen og Elgeseter. NTNU-styret vedtok i fjor høst at nye bygg i NTNUs samlede campus skal lokaliseres i vest, altså mot Elgeseter. Trondheimspolitikerne vil imidlertid ha utbygging innenfor elveslyngen, altså tettere på midtbyen.

Ikke helt fornøyd med noen av forslagene

Totalt er det beregnet et arealbehov på 119 500 nye kvadratmeter som følge av campussamlingen. Hovedtyngden er flyttingen av Dragvoll-miljøene, men innovasjonssenter og KAM-prosjektet (kunst, arkitekt og musikk) skal også være en del av dette.

Juryen mener ingen av de innleverte forslagene har kommet med fremragende innspill på alt de har bedt om. Vinnerne vurderes derfor som konsept med potensial for videreutvikling. Generelt har forslagene fokusert mest på bygningene, og mindre på bærekraftig transport og landskapsarkitektur, ifølge juryens begrunnelse.

Juryen har delt inn forslagene i fem kategorier ut ifra hva de har lagt mest vekt på:

* Tung utbygging i Vestskråningen
* Hovedtyngde på Elgeseter med tyngdepunkter i nord- og sørenden
* Hovedtyngde på Elgeseter i sørenden, ved Hesthagen og Entras eiendom
* Langstrakt innsmett på Elgeseter, med utbygging på mange små og store tomter
* Hovedtyngde på Gløshaugen og Høyskoleparkens nordre del
* Mobilitet som overordnet idé

Vil bygge i høyskoleparken ved Samfundet

To av fagjuryens favoritter, «Uptown Downtown» og «JUHU NTNU», plasseres i kategorien med hovedtyngde på Elgeseter med tyngdepunkter i nord- og sørenden. Det betyr utbygging ved Studentersamfundet og ved Handelshøyskolen. Begge juryfavorittene har foreslått bygging i nordenden av Høyskoleparken (ved Samfundet). Noe av det mest sentrale i «Uptown Downtown» er universitetsplassen som foreslås i Høyskoleparken ved Samfundet. Det er også her en god del av den nye bygningsmassen foreslås å ligge, nærmere bestemt i delen av parken som ligger inn mot Snorres gate.

Konseptet «JUHU NTNU» innebærer ingen bygging i vestskråningen mot Elgeseter, men bygg i Hesthagen og i Høyskoleparkens nedre del ved Samfundet. I tillegg foreslås det et bygg i det fredede parkområdet mellom Hovedbygningen og Det internasjonale huset, i tillegg til to kabelbaner fra Gløshaugenplatået til nivå med Klæbuveien.

De siste to favorittene, «Veien videre» og «Vitenveit», er plassert under kategorien «Langstrakt infill på Elgeseter og Mobilitet som overordnet idé». Den såkalte langstrakte infillen-varianten har blant annet utfordringer med å være samlende, ifølge juryen.

Sterkt fokus på sykkelveier

Forslagene som har hatt fokus på mobilitet har vist kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveier som organiserende prinsipp for campus. Juryen mener «Vitenveit», som fokuserer sterkt på sykkelveier, løser dette på best måte. Det meste av den nye bygningsmassen er plassert i Hesthagen og skråningen ovenfor. Konseptet har i likhet med flere andre forslag et ønske om å bygge på Finalebanen, men dette er ikke aktuelt ifølge juryens vurderinger.

Hovedgrepet i «Veien videre» er en omgjøring av Klæbuveien til bygate. Det noe abstrakte begrepet «langstrakt infill» betyr smale bygninger som fylles inn, i hovedsak langs Klæbuveien. I tillegg inneholder forslaget bygging i Hesthagen.

Viktig med potensial for videreutvikling

Valget av de fem konseptene betyr at forslagene som har fokusert på hovedtyngde på Gløshaugen og Høyskoleparkens nordre del, samt de som har hovedtyngde på Elgeseter i sørenden, skrotes.

I tillegg til de fire juryfavorittene og folkets favoritt blir forslagene «UBY>TRON» og «Kontra» kjøpt inn. Dette begrunnes med at de de viser interessante løsninger for deler av campus. Konseptet «Learning gardens» får hederlig omtale, men verken dette eller de innkjøpte konseptene er med videre i konkurransen.

Selv om det er valgt ut konsepter som skal skissere utviklingen av samlet campus, mener juryen det er viktig å fortsatt være åpen for nye muligheter i neste trinn av prosjektet. Derfor har en del av vurderingen av de utvalgte konseptene vært at de både er gjennomførbare og har potensial for videreutvikling.

LES OGSÅ: Samfundet vil ikke ha park på Fengselstomta
LES OGSÅ: - Hvilken vei ser NTNU?
LES OGSÅ: Campusprosjektet skal vurdere kontorlandskap

Idékonkurranse for samlet campus:

I september 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samles i én campus i området rundt Gløshaugen.

I oktober 2016 sluttet NTNUs styre seg til rektors tilrådning om at nye bygg for samlet campus i Trondheim lokaliseres i vest – Elgeseter.

13. januar var det frist på første del av idé- og plankonkurransen for utvikling og utarbeiding av en fysisk plan for området Gløshaugen – Elgeseter – Øya.

7. april var fristen for de oppdaterte forslagene.

Formålet med konkurransen er å få frem mest mulig kunnskap og ulike ideer før det velges løsning og leverandør til den videre utviklingen og utarbeidingen av en fysisk plan for området.

En fagjury har valgt ut idéskisser blant de 36 forslagene som ble levert inn. Disse skal videreutvikles til en plan i neste del av konkurransen. I tillegg har publikum stemt fram en favoritt. Publikumsfavoritten får tilbud om å delta i neste del av konkurransen.

I tillegg til juryens utvalgte, fikk publikum stemme fram sin favoritt. Dette forslaget får i tillegg til juryens utvalgte tilbud om å delta i neste del av konkurransen.

Fagjuryen har bestått av:

Karolina Ganhammar - Juryleder, arkitekt MSA, universitetsarkitekt Linköpings universitet

Arne Sælen - Professor, landskapsarkitekt MNLA, landskap DESIGN AS

Bente Kleven - Professor, arkitekt MNAL, partner LPO Arkitekter A. Oppnevnt jurymedlem av NAL

Henning Lervåg - Sivilingeniør, leder av Miljøpakkens sekretariat

Margrethe Aune - Professor i Teknologi- og vitenskapsstudier (STS), instituttleder, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Per Arne Tefre - Arkitekt MNAL, planprosjektleder bycampus, byplankontoret, Trondheim kommune. Oppnevnt jurymedlem av Trondheim kommune

Merete Kvidal - Sivilingeniør, prosjektsjef for campusutvikling, NTNU

Kilde: NTNU campusutvikling

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

I Jemen får ikke akademikere lønn og må selge ting på gata

- Alt har vært så tragisk i hjemlandet mitt, sier Abdulghani Muthanna fra Jemen. Nå er han der han vil være, som forsker på NTNU.

Vil bli ny direktør i Forskningsrådet

UiB-rektor Dag Rune Olsen er en av 15 personer som kniver om stillingen som administrerende direktør i Forskningsrådet.

Gjesteskribenten:

Mitt liv som digital

Du verden, så attikomme en stakkars dame på 48 år (som tross alt og på no time ble en, riktignok selverklært, kløpper på Teams og Zoom) kan føle seg!

Kinesisk SF:

Grensesprengende om hvordan vitenskapen redder menneskeheten

Forfatteren har begått en episk triologi om Universet beskrevet som en nådeløs krigsskueplass hvor det er alles kamp mot alle – og om hvordan vitenskapen redder menneskeheten fra å bli utslettet av fiendtlige sivilisasjoner. Han leses av den kinesiske eliten. Barack Obama skryter ham opp i skyene. Hva er det med Cixin Liu?