Nye asbestfunn ved NTNU:

- Det kan være asbest over alt, så vi må være aktsomme

Det kreftfremkallende stoffet var populært isolasjonsmateriale frem til det ble forbudt på 80-tallet.
NTNU sine lokaler i Slettvika i Agdenes er et av stedene det er funnet asbest.
(Foto: NTNU Info (arkiv))

NTNU sine lokaler i Slettvika i Agdenes er et av stedene det er funnet asbest. Foto: NTNU Info (arkiv)

I løpet av årets fire første måneder er det funnet asbest ved fire NTNU-bygg i forbindelse med riving og oppussing.

Det kreftfremkallende stoffet er funnet ved arbeid på NTNU sine lokaler i Slettvika i Agdenes, garderobene i kjelleren på Sentralbygg 1 på Gløshaugen, et av rommene i Elektrobygget på Gløshaugen og ved Marinteknisk avdeling på Tyholt.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Må vedlikeholdes

- Vi har tilstrekkelig oversikt over hvor det er asbest i NTNUs bygningsmasse, men det som er prinsippet hos oss er at vi gjennomfører miljøkartlegging først når vi skal inn i et bygg og gjøre arbeid, sier Lindis Burheim, eiendomssjef ved NTNU.

- Hva er tilstrekkelig oversikt?

- Det er en visuell kartlegging. Vi går ikke inn i konstruksjoner for å kartlegge ettersom det gir risiko for spredning av støvet.

I utgangspunktet er det trygt å oppholde seg i rom som er bygget av materialer som inneholder asbest. Stoffet var utbredt fra 40-tallet og frem til det kom et forbud mot det i 1980. Men skal det være trygt forbeholder det at bygningsmassen vedlikeholdes.

«Kildene til målbare konsentrasjoner i inneluft har oftest vært materialer hvor overflaten ikke er tilstrekkelig forseglet, for eksempel som følge av direkte mekanisk påvirkning, fuktskader eller forsømt vedlikehold» skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider.

I 2013 ble det funnet asbest i hovedbygningen, noe som utløste et flere kontrollmålinger. Professor Bjøn Hilt ved arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs mente den gang at mengdene var forsvinnende små.

- Asbest over alt

- Vi har normalt tilsyn også der det er asbest. Det er gjennomført flere kartlegginger av bygningsmassen, og vi legger det til grunn for vårt arbeid. Hvis det avdekkes synlige skader, saneres de, sier Burheim.

- Gjør dere noe ekstra med tanke på vedlikehold av områder der det er asbest i bygningsmassen?

- Det kan være asbest over alt i bygninger med en viss alder, så vi må være ekstra aktsomme uansett hvor vi går inn. Ettersom det kan ligge i bygningsmassen også på steder hvor vi ikke vet at det er asbest tror jeg ikke det ville vært riktig av oss å legge ned ekstra arbeid i enkeltområder. Men vi følger ekstra med der asbestholdige materialer er synlige.

Er vedlikeholdet som det skal er det normalt først når platene rives ned eller går i stykker at asbestfibrene kommer ut i luften og utgjør en risiko for de som puster det inn. Så lite som to ukers eksponering kan ifølge Teknisk Ukeblad øke faren for uhelbredelig lungehinnekreft betraktelig. Sykdommen er sjelden, men fører i de fleste tilfeller til dødsfall i løpet av et år.

Asbest
  • Asbest er en samlebetegnelse på en gruppe krystallinske mineralfibre som forekommer naturlig i en del bergarter. I hovedsak finnes i tre varianter: krokidolitt (blåasbest), amositt (brunasbest) og krysotil (hvit asbest).
  • På grunn av sine gode tekniske egenskaper ble asbest hyppig brukt i ulike byggematerialer gjennom en hundreårsperiode i Norge, frem til ca. 1985.
  • Da populariteten var på sitt høyeste, ble asbest ofte blandet med bindemidler som sement eller limstoff. Innvendig i bygg ble asbest ofte brukt som varmeisolasjon, brannvern, armering, lydisolering, fyllmiddel i maling, gulvbelegg, pakninger og lignende.
  • Asbest, som sådan, representerer ingen helserisiko når vi snakker om uskadde, asbestholdige materialer som er forsvarlig innkapslet eller forseglet - for eksempel i form av malte plater.
  • Ved boring, sliping og saging kan det frigis store mengder asbestfibre. Innånding av disse fibrene kan føre til helseskader. Blåasbest regnes for å ha størst potensiale til å forårsake helseskader, etterfulgt av brunasbest og hvitasbest.
  • Eksponering for asbest kan forårsake asbestose (bindevevsdannelse i lungene) eller kreft i lunger, luftveier, brysthinne eller bukhinne (mesoteliom).
  • Sigarettrøyk forsterker asbestens lungekreftfremkallende egenskaper. Helseeffekter av asbesteksponering er først og fremst dokumentert i forbindelse med yrkesrelatert eksponering gjennom lang tid.
  • Ved lav eksponering over kortere tid er kreftrisikoen svært liten.
Ved fire anledninger i år har selskap som jobber med NTNUs bygningsmasse måttet få hjelp av spesialister til å håndtere asbest.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Ved fire anledninger i år har selskap som jobber med NTNUs bygningsmasse måttet få hjelp av spesialister til å håndtere asbest. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Langeland om seg selv:

Offentlig intellektuell, litterær bohem, hagefestmatador

Å sende meldinger med seksualisert innhold til ledere, sykepleiere og andre, er bare en del av Nils Rune Langelands stil, framgikk det av hans forklaring i Oslo tingrett.

NTNU-ansatte ble hedret i prisutdeling

NTNU hedret ansatte i intern prisutdeling for første gang siden 2015. Her er prisvinnerne.

Halvparten er kvinner

Ti nye meritterte undervisere

Denne gang var kvinneandelen blant de meritterte underviserne på 50 prosent. Fem kvinner og fem menn fikk status som meritterte undervisere.

Én av tre studenter lider av søvnproblemer

Andelen studenter med søvnproblemer har økt fra 22,6 prosent til 30,5 prosent de siste åtte årene. – Overraskende høy forekomst, vi trekker en parallell til at stadig flere sliter psykisk, sier søvnforsker og psykolog Børge Sivertsen.