– Det er en arroganse man sjelden ser i det offentlige

Arkitekt Ole Wiig mener premissene for campuskonkurransen har kostet arkitektmiljøet 20 millioner kroner. Kommunalråd Berit Tiller sier hun håper vinnerbidraget er et idégrunnlag og ikke en fastspikret plan.
Arkitekt Ole Wiig mener NTNU har oppført seg useriøst ved å presentere campuskonkurransen som en arkitektkonkurranse.
(Foto: Narud Stokke Wiig.)

Arkitekt Ole Wiig mener NTNU har oppført seg useriøst ved å presentere campuskonkurransen som en arkitektkonkurranse. Foto: Narud Stokke Wiig.

Mandag annonserte NTNU vinneren av sin campuskonkurranse. Det var det unge arkitektfirmaet KOHT som stakk av med seieren.

Firmaet består av fire unge arkitekter, hvorav tre fremdeles ikke har fått svar på mastergraden de har levert ved NTNU.

Her kan du se vinnerbidraget.

– Arrogant

Arkitekt Ole Wiig gjentar sin kritikk fra folkemøtet på Samfundet forrige tirsdag, og beskriver vinnerløsningen som “et av de største feilgrep som kan gjøres i Trondheims byutviklingshistorie” hvis det gjennomføres.

– Dette er ikke bra. Dette er ikke bare en uheldig løsning for byen, men en dårlig løsning for NTNU. Det har ikke noe med arkitektene å gjøre. De ble bedt om å lage forslag til et uheldig program, sier Wiig.

LES OGSÅ: Nå starter drakampen om areal i det nye, samlokaliserte NTNU

LES OGSÅ: - Misbruk av arkitekters tid

LES OGSÅ: Ligg unna Høgskoleparken!

Han påpeker at formannskapet fattet vedtak om at man ikke ønsket bygging i Høgskoleparken allerede i september, men at man i konkurranseprogrammet som ble sendt ut i november likevel åpnet for dette.

– Det er en arroganse man sjelden ser i det offentlige, sier Wiig.

18,5 millioner kroner

Hans arkitektfirma Narud Stokke Wiig valgte å ikke delta i konkurransen nettopp på grunn av dette. Han mener NTNU nå har kostet arkitektmiljøet store ressurser. Han anslår at de 37 firmaene som deltok i konkurransen la ned i gjennomsnitt 500 timer hver. Med en timespris på 1000 kroner timen ender man dermed opp på drøyt 18,5 millioner kroner.

– Det synes jeg er useriøst av NTNU. Jeg mener arkitektene har blitt holdt for narr. Det er et hån mot den norske arkitektverden, sier Wiig.

Kommunalråd Berit Tiller (H) håper på god dialog mellom kommunen og NTNU framover.
(Foto: Tore Oksholen)

Kommunalråd Berit Tiller (H) håper på god dialog mellom kommunen og NTNU framover. Foto: Tore Oksholen

Kommunalråd Berit Tiller sier hun skulle ønske formannskapets vedtak i større grad hadde blitt med inn i premissene til arkitektkonkurransen, og mener dette gjorde at man kom skeivt ut allerede i starten av prosessen.

– Det har blitt kritisert. Det er en masse penger som har gått med og mange kloke hoder som har jobbet mye uten å ha en basis det var enighet om, sier hun.

Malplassert KAM-senter

Tiller sier hun håper man kan få til en god dialog framover, til tross for at det så langt har lugga litt.

– Vi får ta Bovim på alvor når han sier at man ikke skal bygge i parken hvis det ikke er et ønske om å bygge i parken. Saklig uenighet er ikke vanskelig, men da må det være en diskusjon og refleksjon i hva som ligger i dette, og ikke bare at én av partene kjører på, sier hun.

Tiller mener vinnerbidragets visjoner er flotte, og finner mye bra. Samtidig håper hun at man endrer på planene om å bygge inn mot Elgeseter Park.

– Og så synes jeg plasseringen av KAM-senteret er litt malplassert. Man skriver mye om at det skal legges til rette for sykkel og gående, men Elgeseter gate er hovedinnfartsåren til byen. Det blir en stor barriere med en veldig traffikert vei. Leüthenhaven vil være langt å foretrekke, dessuten vil det styrke campus Kalvskinnet. Det er positivt både for studentene og byen, sier hun.

Redusert for all framtid

Både Tiller og Wiig framhever bevaringen av Høgskoleparken som svært viktig.

– Det kommer til å bli et press på grøntområdene. Vi burde bygge flere, ikke bygge dem igjen, sier Wiig.

Professor Aksel Tjora mener språket i vinnerbidraget er pompøst.
(Foto: Tore Oksholen)

Professor Aksel Tjora mener språket i vinnerbidraget er pompøst. Foto: Tore Oksholen

De får også støtte fra professor Aksel Tjora ved Insitutt for sosiologi og statsvitenskap. Tjora er også påtroppende ansattrepresentant i NTNUs styre.

– Med én gang du begynner å redusere parken, vil den være redusert for all framtid. Problemet da er at man bygger i parken fordi man har valgt å ikke se på andre alternativ. Det store spørsmålet er hvorfor man skal bygge i parken når man har andre steder å bygge, som ikke stjeler parkareal, sier sosiologiprofessoren.

Relaterte diskusjoner

Tjora mener det er vanskelig å forholde seg til teksten i forslaget og kritiserer det han kaller pompøs arkitektspråkbruk som blir veldig fjernt fra det han mener er det sentrale her: Aktiviteter i og utenfor campus og studenter og forskeres hverdag.

– Jeg vet det ligger i neste omgang, men jeg vil ha en indikasjon på hvilke funksjoner og miljøer som skal være hvor. Hva skal studentene gjør der og hvorfor skal de gjøre det akkurat der, sier han.

Tjora mener debatten om parkutbygging og utbygging i Midtbyen henger sammen.

– Det er to relaterte diskusjoner hvis man ser på arealbehovet, sier han.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»