Campusutvikling:

Ordfører Rita Ottervik åpner for å bygge langs Klæbuveien

Trondheims ordfører holder også mulighetene åpne for å bytte parkområde mot Fengselstomta. Men Døvekirken vil hun ingen skal røre.
Rita Ottervik har fulgt nøye debatten som har gått omkring campusprosjektet. Hun gir toppkarakter til rektor Gunanr Bovims håndtering av prosessen så langt. Når kommune og universitet blir enige er det opp til Kunnskapsdepartementet, her representert ved statssekretær Bjørn Haugstad (i midten), å gi grønt lys for de endelige bevilgningene.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Rita Ottervik har fulgt nøye debatten som har gått omkring campusprosjektet. Hun gir toppkarakter til rektor Gunanr Bovims håndtering av prosessen så langt. Når kommune og universitet blir enige er det opp til Kunnskapsdepartementet, her representert ved statssekretær Bjørn Haugstad (i midten), å gi grønt lys for de endelige bevilgningene. Foto: KRISTOFFER FURBERG

I dette intervjuet gjør trondheimsordføreren rede for hvor hun står når det gjelder de konkrete byggeforslagene som er fram i prosjekt Campusutvikling.

- Gjelder holdningen om at det ikke skal bygges noe sted i Høgskoleparken og det som er blitt hetende Elgeseter park fortsatt?

- Det har aldri vært vedtatt at man ikke skal bygge i det hele tatt i parken. Vedtakets ordlyd er at man «skal ta mest mulig hensyn til grøntområdene i Høgskoleparken.» Det er dette som er vedtaket i Formannskapet. Dette kan tolkes på litt ulike måter, men jeg tror det var et klokt vedtak, fordi det gjør det mulig nå å se på forskjellige alternative måter for i størst mulig grad å ivareta hensynene til grøntområdene.

LES OGSÅ Ligg unna Høgskoleparken

LES OGSÅ Vi skal bygge en campus for nasjonen

LES OGSÅ Vi har et fleksibelt prosjekt

Veien Videre: - Her må tilpasninger til

- Er ”Veien videre” – alternativet som vant idékonkurransen – et godt utgangspunkt for å omsette disse hensynene til praktisk politikk?

- Jeg tenker at vi kommer til å finne en god løsning, for NTNU og for byen. Så er det slik med arkitektkonkurranser at man velger en gruppering som skal gå videre med et konsept – og så vet man at det aldri blir akkurat sånn som konseptet er foreslått. Det må tilpasses til ulike føringer som er nødvendig å føre inn i konseptet underveis. Jeg er sikker på at vi får til dette denne gangen også.

Elgeseter park: - KAMs behov viktige

- La oss gå konkret til verks: Elgeseter park, som ligger inn til Snorres gate. Hva tenker du om å bygge her?

- Arbeiderpartiet har signalisert at noe av det vi er mest skeptiske til, er å bygge i selve Elgeseter park. Men samtidig ser vi viktigheten av at samfunnet får dekket sine behov, samt at Kunst og arkitektur får gode forhold. Men bystyret og kommunen har ikke behandlet dette på noe vis, så det må avklares i den videre prosessen. Det er ulike synspunkter her, og vi har ennå ikke sett de endelige forslagene.

Døvekirken: Nei.

- Hva så med Høyskoleparken bortover langs Klæbuveien?

- Der tror jeg de fleste er åpne for å være pragmatiske. Ingen er vel skeptiske til å bygge innovasjonssenter i Hesthagen, og jeg tror mange også er åpne for å bygge i randsonen der. Men så er det et spørsmål om hvor tett det skal bygges, og ikke minst er jeg svært skeptisk å bygge igjen Døvekirken slik det framstår i utkastet nå. Det er ikke akseptabelt.

Ordføreren gjentar at dette er synspunkter som skal underlegges politisk behandling.

- Men det er ingen prinsipiell motstand fra min side mot at det bygges i randsonen, spørsmålet er hvordan det gjøres og hvor hen det kan gjøres.

Fengselstomta: - Godt utspill

- Hva med rektor Bovims forslag om å foreta et makeskifte mellom en bit av parken og fengselstomta, hvor kommunen får anlegge park på denne tomta mot at NTNU får en bit av parken?

- Det får vi se i et helhetsperspektiv. Det er et godt utspill i debatten. Å skulle gjøre noe slikt vil ha både en økonomisk og en miljømessig kostnad, ved at det vil kunne bli nødvendig å fylle i Nidelven dersom der skal bygges på Fengselstomta. Det vil ikke være bra for miljøet.

Høylytte diskusjoner er bra

- Hvor tilfreds er du som ordfører med den måten NTNU har kjørt denne prosessen i vinter og i vår?

- Jeg synes det er helt strålende at NTNU både har vært så åpen underveis, og at det har vært kjørt en inkluderende debatt hvor NTNU har deltatt, noe jeg synes er svært bra. Når man er så tidlig i prosjektet, tenker jeg vi skal koste på oss å kjøre åpne, folkelige og gjerne høylytte diskusjoner. Så nærmer vi oss nå tida for å lande hvordan vi skal gjøre dette. Mange prosjekter lider under at man kjører debatt først i tolvte time, da det i realiteten er for seint.

- Kommunalråd for Høyre, Berit Tiller, har ytret seg kritisk til denne prosessen – blant annet har hun sagt at NTNU-ledelsen ”har ikke lyttet”. Hva er din kommentar?

- Jeg er uenig med Berit Tiller. Vi hadde en debatt i fjor hvor det ble diskutert hvorvidt NTNU bare skulle være på Gløshaugen og ikke på Kalvskinnet: Der var vi fra kommunens side tydelige på at vi ønsket NTNUs tilstedeværelse på Kalvskinnet, og der kom NTNU-ledelsen oss i møte. Det er et konkret eksempel på at vi er blitt lyttet til.  Jeg opplever at vi er blitt invitert inn i prosessen – og NTNU vet meget godt at det er kommunen som er regulerende myndighet.

- Blir dere i rådhuset enige med universitetsledelsen på Gløshaugen innen statlige myndigheter bestemmer hvilke nasjonale byggeprosjekter som skal få pengene man behøver?

- Det føler jeg meg trygg på. Det er alltid en fordel å få debatten tidlig. Så må vi på et tidspunkt komme over en fase hvor vi konkluderer. Den tida nærmer seg, formaner ordfører Rita Ottervik.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTL vil hindre at det blir noe av foretaksmodellen

- Vi sier klart nei til å gå fra forskning til faktura og vil ikke flytte makta fra politikere til styrene, sier Kjersti Barsok i NTL.

Gir gratis allergitest til studenter

At eksamensperioden og pollensesongen kommer samtidig, skaper hvert år problemer for allergiske studenter. I år får mange tilbud om gratis allergitest ved sitt campus.

Tøft i åpne landskap:

Fortvilte NTNU-ansatte i Brennpunkt-dokumentar

-  Vi har møtt mange fortvilte ansatte, sier programskaper Synnøve Bakke som står bak onsdagens Brennpunkt om kontor på NRK 1.

Kina-besøket:

- Ja, Kina er et totalitært samfunn

Shanghai: - Sensur av våre forskere er en absolutt grense, sier Gunnar Bovim. NTNUs rektor har bestemt seg for hvor grensa går for hva han tåler av innblanding fra kinesisk side før han trekker NTNU ut av landet.