Campusutvikling:

Dette vet vi om arbeidet med nytt campus

Politiske vedtak, fredning, arkitekttegninger og en stram tidsplan. Det er lett å gå seg bort i temaet nytt campus.
«Veien videre» av arkitektkontoret KOHT Arkitekter vant idékonkurransen om utforming av ny campus for en måned siden, og allerede har de gjort store endringer på den opprinnelige planen.

«Veien videre» av arkitektkontoret KOHT Arkitekter vant idékonkurransen om utforming av ny campus for en måned siden, og allerede har de gjort store endringer på den opprinnelige planen.

Parkområdene rundt Gløshaugen er den største kimen både til uenighet og forvirring når det gjelder nytt NTNU.

For selv om vinnerforslaget i NTNUs idékonkurranse inkluderer bebyggelse i parken har også arkitektene selv gått tilbake på noen av sine opprinnelige forslag.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: NTNU sier de ønsker dialog, men politikerne føler seg ikke hørt
LES OGSÅ: Hvor er egentlig Høgskoleparken?

Har allerede droppet noen bygg i parken

På spørsmål fra salen om byggeplanene langs Schøyens gate under et nabomøte mandag kveld svarte de som følgende:

- Vi har etter at vinnerforslaget ble sendt inn sett hvordan bygg her vil ødelegge solforholdene, og har allerede strøket de byggene fra vårt videre arbeid, sa arkitektene i Koht under nabomøtet.

Også NTNU selv har ved flere anledninger sagt at de ikke vil bygge igjen parkområder uten å ha politisk flertall for det. Det betyr at en plan om bygging i Høgskoleparken må godkjennes av bygningsrådet, sendes ut til høring og behandles i bystyret.

Hvordan bystyret til slutt vil forholde seg til bygging i parkområder er vanskelig å forskuttere, men en får en liten forsmak om en ser på hvordan formannskapet stemte sist gang det videre campusarbeidet ble behandlet, altså onsdag 7. juni. Det er for ordens skyld de samme personene som sitter i formannskapet som i bygningsrådet.

Fredning og ivaretakelse

Under formannskapsmøtet ble det enstemmig vedtatt et forslag til innstilling fra rådmannen. Vedtaket sier at grøntområdene skal ivaretas, og i sakspapirene skriver rådmannen at ivaretakelse ikke nødvendigvis betyr det samme som fredning.

Det et enstemmig formannskap dermed har sagt er at de ikke vet hvorvidt det er en god idé å bygge i parken, og at den endelige avgjørelsen rundt dette sentrale spørsmålet ikke kan tas før et endelig utbyggingsforslag foreligger slik at en kan veie fordelene ved bygging opp mot ulempene.

Det som dog er relativt sikkert er at grøntområdene nedenfor Hovedbygningen, adskilt sørover av en tilnærmet rett linje opp fra Magnus den Godes gate til Høgskoleringen, og alleen opp fra Elgeseter gate forblir som de er da disse inngår i fredningsområdet satt av Riksantikvaren i 1994.

«Innenfor det fredede området må det ikke settes iverk tiltak eller brukesendring som kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av veier, parkeringsplasser eller stier...» står det i fredningsdokumentene. Formålet med fredningen er å opprettholde «parkanleggets symmetriske oppbygging og struktur».

Det videre arbeidet

NTNU sier selv at de nå er i en fase hvor de skal hente inn innspill fra fagmiljøer, de som holder til ved universitetet og andre sluttbrukere. Sistnevnte kategori inkluderer alle som bor og ferdes i områdene. Dette arbeidet skal føre til et førsteutkast som er planlagt ferdig i slutten av juni, før den endelige fysiske planen skal være ferdig utarbeidet slik at den kan behandles i NTNU sitt styre i oktober.

Samtidig som planen behandles i styret ønsker NTNU også at den skal forelegges bygningsrådet og gå ut på seks ukers høring før en endelig fastsettelse av planprogrammet ønskes gjort i bystyret i januar 2018.

Etter den tid må Kunnskapsdepartementet legge frem et notat for regjeringen med redegjørelse for beslutningsgrunnlaget og et kostnadsestimat før det eventuelt gjøres en beslutning om oppstart av forprosjektet. Behandlingen av midler til oppstart av forprosjekt er estimert til å ta rundt seks måneder.

Om NTNU da får de midlene de ønsker i midten av 2018 har de halvannet år på seg på å få alt av planer, design og andre oppgaver unna vei om de skal nå sitt egent mål om å stikke spaden i jorden i starten av 2020.

«Dersom målsetting om byggestart tidlig i 2020 skal nås, er NTNU avhengig av en tidlig regjeringsavklaring om rammer for videre planlegging og forprosjektering» skriver rådmannen og karakteriserer forslaget til fremdriftsplan som «svært stram».

Og går alt veien for NTNU er målet at «samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført» i løpet av 2025.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

37 ansatte ved Oslomet sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslomet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

NTNUs jentesatsning inspirerer andre nordiske universiteter

Universitetene Chalmers og Aalto har begge kopiert NTNUs satsninger for å lokke flere jenter til teknologifag. – Jeg ble veldig inspirert av Jenteprosjektet Ada, sier finske Marja Niemi.

GDPR og forskning:

- Dette er en forskningsvennlig reform

Norsk senter for forskningsdata omtaler GDPR som en forskningsvennlig reform, selv om den fører med seg noen strengere krav til norske forskere.

Nybø mener det er opp til universitetene å vurdere om det skal være lærerutdanning i distriktene

Under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget ble statsråd Iselin Nybø konfrontert med den ventede lærermangelen i norsk skole.