HiMolde skal lage ny plan for prosessen mot NTNU

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy skal til høsten legge fram en plan for den videre prosessen mot NTNU.
Avtroppende rektor Hallgeir Gammelsæter skrev i sin protokolltilførsel at han har vanskelig for å se hvordan NTNU kan gjøre livet ved HiMolde bedre.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Avtroppende rektor Hallgeir Gammelsæter skrev i sin protokolltilførsel at han har vanskelig for å se hvordan NTNU kan gjøre livet ved HiMolde bedre. Foto: Kristoffer Furberg

Det vedtok høgskolestyret på et møte i Angvik tidligere i juni, der strategi og struktursak sto på sakslista, skriver Panorama.

Styret sluttet seg til et vedtak der essensen for struktursakens del er følgende: 

  • Høgskolen skal gå samlet videre.
  • NTNU ses som den mest naturlige potensielle fusjonspartneren.
  • Fagmiljøenes dialog med kolleger ved NTNU skal fortsette.
  • Høgskoledirektøren – i samarbeid med påtroppende rektor Steinar Kristoffersen – skal utarbeide en plan for den videre prosessen mot NTNU. Planen skal presenteres for styret på høstens første møte.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: HiMolde-direktør på NTNU for å diskutere fusjonering

LES OGSÅ: - NTNU-fusjon er interessant

LES OGSÅ: - Fusjon med HiMolde vil gjøre oss til Norges ledende miljø for logistikk

Rektor Hallgeir Gammelsæter, som går av for sommeren, benyttet anledningen til å takke for seg overfor styret. Til strategisaken levert han følgende protokolltilførsel: 

  • Jeg stiller meg bak forslaget til vedtak ut fra at det er et ønske i deler av org. om å styrke beslutningsgrunnlaget om NTNU kan styrke HiMolde.
  • Jeg har likevel vanskelig for å se hvordan NTNU kan gi HiMolde betingelser som imøtekommer de mål vi har for aktiviteten i Molde i årene framover.

LES OGSÅ: HiMolde-rektor raser etter hemmelig møte

Her er vedtaket fra dagens styremøte i sin helhet: 

«Det er høgskolestyrets mål at det skal være et ambisiøst miljø forutdanning, forskning og innovasjon ved høgskolen i framtiden. Et godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor skal vektlegges. 

Høgskolestyret står ved tidligere beslutning om at høgskolen skal gå samlet videre, og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren. Styret ber om at man fortsetter dialogen som de faglige avdelingene ved HiMolde har startet mot NTNU sitt faglige miljø. Styret ber høgskoledirektøren utarbeide en plan for den videre prosessen, i tett samarbeid med påtroppende rektor. Planen skal baseres på forslag som bes utarbeidet av avdelingsstyrene og administrasjonen. Interessene og oppgavene for de faglige avdelingene, administrasjonen og studentene skal ivaretas. Planen legges frem for styret på første møte etter rektorskiftet. 

Styret har drøftet evalueringen av omorganiseringen og ser ingen grunn til å gjøre endringer nå. Det gjelder også en fortsatt inndeling i avdeling Logistikk og avdeling Økonomi og samfunnsvitenskap, slik begge avdelingsstyrene også ønsker. 

Styret drøftet dagens og fremtidens studietilbud, og ber om at administrasjonen og fagavdelingene tar med seg signalene gitt i møtet inn i arbeidet med det videre studietilbudet. 
Styret mener statusen som vitenskapelig høgskole er viktig å opprettholde. 

Høgskolestyret ber om at det nedsettes et utvalg bestående av faglige og administrativt ansatte og studentrepresentanter som skal vurdere dagens organisering av studielederfunksjonen. Forslaget legges frem for høgskolestyret senest sammen med budsjettbehandlingen for 2018.» 

Debatten forut for dette vedtaket gikk i stor grad for seg på styreseminaret på onsdag. Der sa f.eks. dekan Hans Fredrik Nordhaug at for at Avdeling for logistikk er viktig at HiMolde beholder statusen som vitenskapelig høgskole. 

– Det viser at vi har kvalitet som et universitet, sa Nordhaug. 

Styremedlem Terje Dyrseth konstaterte at styret har jobbet med struktursaken i årevis, men nå syns han signalene fra høgskolens avdelinger i forhold til struktursaken og NTNU er veldig positive. 

– Vi skulle ha startet denne prosessen for lenge siden, sa Dyrseth. 

Påtroppende rektor Steinar Kristoffersen var til stede som observatør med talerett under styrets møter i går og i dag.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»