Dette er områdene NTNU ønsker å vurdere for bygging

NTNU har nå tre alternativer for hvordan de skal utvide campus, men hvilket det blir, eller om det blir en kombinasjon av dem, er langt fra avgjort.
De tre alternativene som nå skal drøftes, diskuteres og flikkes på har alle til felles at de bruker mindre av grøntarealene enn det opprinnelige vinnerforslaget fra arkitektene.
(Foto: Koht arkitekter)

De tre alternativene som nå skal drøftes, diskuteres og flikkes på har alle til felles at de bruker mindre av grøntarealene enn det opprinnelige vinnerforslaget fra arkitektene. Foto: Koht arkitekter

Se alle forslagene lengre ned i saken.

- Vi har kommet frem til tre alternativer for utbyggingen vest for campusplatået. Det første alternativet er en videreutvikling av konseptet til Koht arkitekter som vant konkurransen med noe mindre bygging i grøntarealer, det andre er en variant der vi tar enda mindre grønt og tar ut de fleste bygg i grøntarealene mellom Hovedbygningen og Elgeseter gate og i det tredje alternativet bruker vi kun areal som allerede er planlagt utbygd, sier Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutvikling på NTNU.

Hun kunne mandag vise frem skissene for det videre arbeidet med et nytt og samlet NTNU-campus på Gløshaugen.

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

LES OGSÅ: Slik jobber arkitektene med nytt campus

Skal ikke bygge igjen alt

- Det er til dels store reguleringsområder vi legger frem her nå, men det betyr ikke at vi skal bygge på alt arealet som er merket av. Det betyr bare at dette er områdene vi ønsker å vurdere for bygging, sier hun og legger til:

- Alternativene er laget for å vise forskjeller mellom de forskjellige mulighetene, og det er også mulig å ta litt fra hvert av de forskjellige alternativene for å lage en endelig plan.

Hun forteller at de blant annet bruker tankegods fra Trondheims byplan når de vurderer forskjellige, og nye, alternativ.

- Siktlinjer er viktig i Trondheim. Det er noe av det monumentale med NTNU. Fra hovedbygningen kan en se taket på Studentersamfundet, Nidarosdomen og festningen. Det må vi ta i betraktning. I tillegg ser en universitetsbyggene fra andre steder i området rundt. Ikke alle siktlinjer er like viktige, men vi må beholde de viktige for å få en god bycampus.

LES OGSÅ: Vil legge 30 millioner ekstra på campusbordet

LES OGSÅ: Regjeringen vil ha utbygging av campus vest for Gløshaugen

Utvikling av parken

Hva Høyskoleparken angår er NTNU i konstant dialog med antikvarer på forskjellige nivå, og andre myndighetspersoner, for å finne ut hva som kan gjøres.

- Parken er fredet som universitetsområde, og det vi diskuterer der er hva det gir rom for og ikke. Hva ligger i at den skal være universitetsområde? Betyr det at vi kan utvikle den som det? Det er disse mulighetene vi diskuterer nå, og slik jeg opplever det er det en enighet blant alle parter om at det er riktig å diskutere mulighetene. Noen hevder for eksempel at det hadde vært fint om det hadde vært noen universitetsbygg mellom Øya, Elgeseter gate og Hovedbygningen slik at en føler at en er på campus, og ikke på vei til campus, når en går opp Høyskoleparken.

I forslagene ligger det også noen tanker om hva som skal plasseres hvor, men Kvidal understreker at dette bare er forslag som skal drøftes videre før den endelige planen legges ut på høring i månedsskiftet oktober/november.

- Vi har for eksempel et ønske om at KAM skal være bynært og legges nær Studentersamfundet, men det er sånt vi nå må diskutere for å finne ut av om er en god idé.

- Det er mye areal i de forskjellige alternativene som er privat eid. Er det et mål å kjøpe dette eller leie?

- NTNU har fortsatt som strategi at vi skal være et selveiende universitet. Det gir oss en økt fleksibilitet, og gjør det enkelt for oss å gjøre ombygginger og slikt. Men samtidig er vi jo avhengige av at de som eier tomtene vil selge.

Alternativ en:

Det første forslaget inkluderer bebyggelse langs Klæbuveien og Elgeseter gate, samt et område mellom Høgskoleveien og Klostergata/Chr.Frederiks gate(Grensen).

I tillegg vil de se på tomtearealet nord for, og bak, Handelshøgskolen.

Også området rundt Sem Sælands vei nord for Realfagsbygget er markert som et område NTNU nå ønsker å se nærmere på muligheten for å bygge i, i tillegg til parkeringsplassen ved Elektrobygget.

De oransje områdene er områder NTNU nå ønsker å se på muligheten for å bygge ut i.
(Foto: Koht arkitekter)

De oransje områdene er områder NTNU nå ønsker å se på muligheten for å bygge ut i. Foto: Koht arkitekter

Alternativ to:

Det andre alternativet er som nevnt satt opp som et alternativ hvor det tas mindre grøntareal enn det første.

Områdene i Høyskoleparken langs Elgeseter gate er borte fra tegningene, og området langs Klæbuveien er betraktelig mindre. Også området langs Høyskoleveien er mindre.

For å veie opp for tapet av disse arealene ser NTNU for seg å bruke arealer på vestsiden av Elgeseter gate, blant annet der det i dag er en bensinstasjon, og området nord for denne.

I tillegg ser de også i dette alternativet på de samme arealene på Gløshaugen-platået, samt rundt Handelshøyskolen, som i alternativ en.

De oransje områdene er områder NTNU nå ønsker å se på muligheten for å bygge ut i.
(Foto: Koht arkitekter)

De oransje områdene er områder NTNU nå ønsker å se på muligheten for å bygge ut i. Foto: Koht arkitekter

 

Alternativ tre:

Også kjent som 0-alternativet. Det tredje alternativet er det som i minst grad tar inn i seg eksisterende grøntområder. All bebyggelse langs Klæbuveien og i Høyskoleparken er borte i dette forslaget.

I stedet sees det i alternativet på muligheten for å benytte seg av områdene vest for Elgesetergate/Holtermanns veg, et område hvor det i dag blant annet er en større parkeringsplass etter at bygningene som tidligere sto der ble jevnet med jorden.

Også forslag tre legger opp til at NTNU bruker arealet der det i dag er bensinstasjon i Elgeseter gate.

De oransje områdene er områder NTNU nå ønsker å se på muligheten for å bygge ut i.
(Foto: Koht arkitekter)

De oransje områdene er områder NTNU nå ønsker å se på muligheten for å bygge ut i. Foto: Koht arkitekter

Fortetting på platået

I tillegg til de tre alternativene forteller Kvidal at det foregår en parallell utredning når det gjelder fortetting på Gløshaugen.

- Slikt som ombygging eller riving av eksisterende bygg tas i betraktning, men er såpass omfattende at det går som et eget prosjekt ved siden av dette. Det vi har sett på her er nye områder utenfor platået på Gløshaugen, samt nybygg.

I tillegg har også NTNU satt opp et reserveområde i sørenden av Gløshaugen, helt til Strindvegen.

- Vi ønsker ikke å bygge for langt sørover ettersom det vil føre til veldig lange avstander mellom den enden av campus og virksomheten på Kalvskinnet. Dette er dog arealreserver som vil kunne komme i betraktning, avslutter Kvidal.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.