NTNU endret påstand i retten:

Vil ikke si opp Hilde Skeie, men fjerne henne som leder

NTNU mener vilkårene er til stede for å kunne si opp leder Hilde Skeie ved Internasjonal seksjon, men ønsker fortrinnsvis at omplasseringen de har foretatt kjennes gyldig av retten.
Advokat Jan Arild Vikan (t.v.) representerer Hilde Skeie, mens Stein-Erik Jahr Dahl representerer NTNU. Fredag holdt de prosedyrer i Sør-Trøndelag tingrett.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Advokat Jan Arild Vikan (t.v.) representerer Hilde Skeie, mens Stein-Erik Jahr Dahl representerer NTNU. Fredag holdt de prosedyrer i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Etter en uke i Sør-Trøndelag tingrett ble det under prosedyrene fredag ettermiddag klart at NTNU endrer påstanden i saken der de er saksøkt av Hilde Skeie.

I utgangspunktet åpnet påstanden for oppsigelse av Skeie, både fra jobben som leder ved Internasjonal seksjon og den nye stillingen som seniorrådgiver i rektors stab. Den justerte påstanden klargjør at NTNU ønsker oppsigelse fra Internasjonal seksjon, men ikke den nye stillingen.

To arbeidsavtaler

Prinsipalt, som det heter på rettsspråket, er påstanden slik:

«Staten v/NTNU frifinnes»

Det vil si at omplasseringen av Skeie kjennes gyldig.

Subsidiært var påstanden opprinnelig:

«Arbeidsforholdet mellom Hilde Skeie og NTNU opphører seks måneder regnet fra domsavsigelsen». Dette er endret til «Hilde Skeies stilling som seksjonssjef ved NTNU opphører».

Den nye påstanden betyr at NTNU ikke ønsker å si opp Skeie fra både stillingen som leder ved Internasjonal seksjon og den nye stillingen som seniorrådgiver i rektors stab, men kun fra lederstillingen ved Internasjonal seksjon, om ikke omplasseringen kjennes gyldig.

Skeie har nemlig to arbeidsavtaler ved NTNU som følge av at hun bestrider omplasseringen fra lederjobben ved Internasjonal seksjon, samtidig som hun har tegnet en arbeidsavtale for den nye stillingen i rektors stab.

Advokat Stein-Erik Jahr Dahl ved Regjeringsadvokaten, som representerer NTNU ved Kunnskapsdepartementet i saken, sa i sin prosedyre at det ikke i utgangspunktet var meningen å be om at Skeie skulle kunne avskjediges fra rektors stab, men at det var en upresis formulering.

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

LES OGSÅ: Tvunget ut av lederjobben, nå vil NTNU si henne opp

Problemer med arbeidsmiljøet

Hilde Skeie ble tvunget ut av lederjobben i fjor høst og har saksøkt NTNU (Kunnskapsdepartementet er formelt motpart). Da saken først ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i januar kom det fram at seksjonen skal ha hatt problemer med arbeidsmiljøet over flere år.

Da var det spørsmålet om midlertidig forføyning retten skulle ta stilling til, altså om Skeie skulle få fortsette i jobben til saken var endelig avgjort. Skeie  fikk ikke medhold. Retten viste til at seksjonen åpenbart har et svært anstrengt miljø, og at det derfor vil være svært vanskelig for medarbeidere som har uttalt seg negativt om hennes lederstil at Skeie skal ha personalansvar for dem.

Gjennom en uke i retten har de to partene ført vitner og bevis for å underbygge de ulike forståelsene av saken.

Flere undersøkelser siden 2012 har vist at det er personalkonflikter ved seksjonen. Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2012 skal ha avdekket store problemer, mens situasjonen var bedre i en ny undersøkelse to år senere. I tillegg skal det ha vært flere henvendelser fra fagforeninger til daværende prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad. Da det ble sendt en klage fra en ansatt ved seksjonen høsten 2015, satte NTNU-ledelsen i verk en prosess som ledet til en klageundersøkelse og en faktaundersøkelse.

Uenighet om stillingene er likeverdige

Striden handler om hvorvidt Skeie hadde skyld i utfordringene med arbeidsmiljøet ved seksjonen og om hun gjorde nok og tok de riktige grepene for å bedre situasjonen. Dette er det stor uenighet om.

Partene er også uenige i om omplasseringen av Skeie ligger innenfor styringsretten NTNU har som arbeidsgiver.

I sin prosedyre fredag gjentok LO-advokat Jan Arild Vikan blant annet sitt poeng fra innledningen om at stillingen som leder ved Internasjonal seksjon og seniorrådgiver i rektors stab ikke er likeverdige, og at omplasseringen derfor er utenfor NTNUs styringsrett som arbeidsgiver. Dette motstrides av NTNU.

Vikan tok også for seg en rekke av NTNUs argumenter om det dårlige arbeidsmiljøet ved seksjonen og viste til at Skeie ikke har brutt arbeidsmiljøloven.

Mener Skeie er «varig uskikket» som leder med personalansvar

Jahr Dahl hevdet i sin prosedyre at Skeie måtte flyttes fra lederjobben fordi det ikke er mulig å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø så lenge hun har personalansvar.

- Skeie bruker etter NTNUs syn styringsretten for å flytte fokus bort fra det som saken egentlig dreier seg om. Hun bagatelliserer ansattes problemer. Når ansatte gråter, er det fordi de er kravstore og har urealistiske forventinger. Når en ansatt forteller at ti ansatte har vært på kontoret og grått, da er det de ansatte det er noe galt med. Dette viser at Skeie ikke anerkjenner at det foreligger problemer, sa Jahr Dahl.

Senere argumenterte han for at NTNU mener Skeie er «varig uskikket» som leder med personalansvar. Dette mener NTNU oppfyller vilkårene for oppsigelse.

- Personalledelsen har ikke vært forsvarlig utført og arbeidsmiljøet var ikke forsvarlig. I tillegg kommer baksnakking og illojalitet Skeie har vist overfor NTNU-ledelsen, sa Jahr Dahl.

- Tre personer har et vanskelig arbeidsmiljø

Vikan argumenterte for at arbeidsmiljøet ved seksjonen ikke var uforsvarlig.

- Realiteten er kanskje at det er tre personer som kan forstås å ha et vanskelig arbeidsmiljø. Det er flere som er kritiske til leder, men det innebærer ikke dårlig arbeidsmiljø, sa han.

Dom i saken er ventet i slutten av september.

BAKGRUNN:
Hilde Skeie tapte første rettsrunde
- Hvis NTNU vinner, kan det bli lettere for arbeidsgiver å flytte på de ansatte
Skeie kjemper for å få tilbake lederjobben
NTNU-leder saksøker staten etter å ha mistet lederjobben
NTNU-leder tvunget ut av jobben

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norsk akademia i Kina:

- Mange oppfatninger ender ofte i feilslutninger

Beijing: - Det fins mange oppfatninger om Kina som isolert sett kan være korrekte, men som likevel ender i feilslutninger, sier Norges mann i Kina, ambassadør Geir O. Pedersen.

Ytring:

Stopp domenetapet for norsk i akademia

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.

UA anmelder bok:

På jakt med Moserne      

- «Jakten på stedsansen» er populærvitenskap, der første del av ordet ikke går på bekostning av den andre, skriver Svein Inge Meland, som har anmeldt Unni Eikeseths «Jakten på stedsansen.»