Mektig provosert over at parkering for ansatte blir dyrere fra neste år

Avgiften på parkering på NTNU øker med 2 kroner timen fra neste år. Både ansatte og fagforeninger reagerer på et prishopp på 67 prosent.
Ikke glad for avgiftshopp: Lars Johan Sandvik (til venstre) og Terje Solbakk mener det er dyrt nok fra før å parkere ved NTNU.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Ikke glad for avgiftshopp: Lars Johan Sandvik (til venstre) og Terje Solbakk mener det er dyrt nok fra før å parkere ved NTNU. Foto: Solveig Mikkelsen

- Det er helt hull i hodet. Noen er mer avhengig av bil enn andre. Hvis jeg skal ta buss til og fra jobb, vil det ta meg en time hver vei, sier Terje Solbakk oppgitt til Universitetsavisa.

NTNU-ledelsen svarer på sin side at universitetet har et miljøansvar og en målsetting om å redusere sitt miljøfotavtrykk. Å få færre til å kjøre bil og flere til å velge kollektivtransport eller ta sykkelen fatt, er et ledd i denne politikken.

Følg UA på  Facebook, Twitter og Instagram.

Spiser opp lønnsøkning

Terje Solbakk er stipendiat ved Institutt for geovitenskap og petroleum. Han er bosatt på Stjørdal og kjører sammen med en kollega til og fra jobb. Da bruker han mellom 25 og 30 minutter på jobbreisen. Han holder til i S. P. Andersens vei og parkerer ved siden av arbeidsplassen. Solbakk anslår at han i dag betaler 100 kroner daglig i bompenger og parkering.

På nyåret har altså NTNU for egen regning bestemt at det skal bli dyrere å parkere. I dag koster det om lag 480 kroner måneden for en ansatt å parkere på en av parkeringsplassene hvis de kjører til jobb hver arbeidsdag. Med avgiftshoppet vil det koste om lag 800 kroner i måneden. Nåværende avgift er på 3 kroner timen. Fra neste år blir den på 5 kroner.

- Vi er mange som reagerer på at denne avgiftsgaloppen spiser opp hele lønnsøkningen vi fikk i år, sier Solbakk.

Overingeniør Lars Johan Sandvik jobber ved samme institutt som Solbakk. Han bor på Tiller og har tre aktive barn som han daglig kjører til trening og andre aktiviteter.  Han anslår at han bruker om lag 25 000 kroner i året i parkering og bompenger. Det får holde, mener han, og er heller ikke begeistret for at NTNU gjør det dyrere å parkere.  

- Jeg har ikke noe valg, jeg må kjøre bil. Skal jeg ta bussen, rekker jeg ikke barnas aktiviteter, noen begynner allerede klokka 16.30. Jeg skjønner heller ikke hva disse avgiftene går til, sier han.

- Det virker som dette er en fiskal avgift. De sier inntektene skal gå til miljøtiltak, men det høres ut som svada, slår Terje Solbakk fast.

Avgiftsøkningen var også tema på et drøftingsmøte mellom fagforeningene og ledelsen i juni (Sesam). Fagforeningene ga da beskjed om at de mener en økning på 67 prosent er for mye.

LES OGSÅ: Nå blir det slutt på å parkere gratis

LES OGSÅ: Finner ikke plass, parkerer ulovlig

- Et mer grønt NTNU

Avgift på parkering finansierer blant annet overbygde sykkelskur, opplyser driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist (t.v) og økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen. (Foto: Solveig Mikkelsen)

Avgift på parkering finansierer blant annet overbygde sykkelskur, opplyser driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist (t.v) og økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen. Foto: Solveig Mikkelsen

 

- Vi må se dette i et overordnet perspektiv. Vi ønsker å legge til rette for et mer grønt NTNU. Vi har egne satsingsområder på bærekraft og energi, da må vi vise at vi mener alvor med vår miljøambisjon, sier økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen.

 - Hvorfor har dere valgt å øke parkeringsavgiften så kraftig fra 2018?

- Avgift på parkering ved NTNU ble innført i 2014 og har siden den gang stått stille. Alternativet har vært en økning hvert år, noe vi ikke har valgt å gjøre. Nå justerer vi egentlig for tre år. Jeg skjønner at den prosentvise økningen blir stor, men 5 kroner timen ligger langt unna hva det koster ved andre offentlige parkeringsplasser, for eksempel St. Olavs, sier Arntsen.

Sammen med driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist ønsker han å få fram at inntektene blir brukt til miljøtiltak: Det er allerede bygd sykkelskur og nye garderober flere steder. Ifølge Bergquist har Eiendomsavdelingen forskuttert ca 30 millioner kroner for å iverksette disse miljøtiltakene. Inntektene fra parkeringsavgiftene har derfor de siste årene gått til å nedbetale dette utlegget. Han opplyser videre at regnskapet i løpet av neste år vil komme i pluss, noe som vil bety at pengene blir brukt blant annet til flere overbygde sykkelskur og til å skille gående og syklende der det er behov for det.

- Pengene forsvinner ikke inn i et stort sluk, understreker Bergquist, som anslår at overskuddet på parkering i dag er på om lag 5 millioner kroner.

- Vi kan ikke stikke hodet i sanda

- Bør ikke avgiftspolitikken ta hensyn til at noen er mer avhengig av bil enn andre fordi de bor utenbys, og fordi noen må frakte barn hit og dit?

- I dag er det totalt ca 200 personer som får parkere i nærheten av arbeidsstedet av medisinske og sosiale grunner. Å differensiere slik at noen betaler lavere avgift enn andre, ville blitt kostbart og tungvint å administrere, sier han.

Da spørsmålet om økt parkeringsavgift ble drøftet i Sesam, argumenterte blant annet fagforeningene med et avgiftsøkningen ikke burde være så kraftig som 67 prosent:

«De viser videre til at økningen i parkeringsavgiften tilsvarer hele lønnsøkningen i årets tariffoppgjør, dette vil i første rekke gå utover de lavtlønte», heter det referatet fra møtet.

Frank Arntsen ønsker ikke å kommentere NTNUs lønnspolitikk. Driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist har følgende å si:

- Det kan ikke være slik at NTNU har en annen politikk på dette området enn andre arbeidsplasser. Det er en trend og en politikk i samfunnet, der mange til og med dropper parkeringsplasser til de ansatte. Vi, som er en stor statlig institusjon, kan ikke stikke hodet i sanda og overse disse trendene, sier han.

LES OGSÅ: Familie og venner tar p-plassene til ansatte

LES OGSÅ: Over halvparten av p-plassene vil forsvinne

- Medvirkning for syns skyld?

Hovedtillitsvalgt Rune Sætre i Tekna er skuffet over at NTNU ikke hørte på fagforeningene i denne saken. (Foto: NTNU)

Hovedtillitsvalgt Rune Sætre i Tekna er skuffet over at NTNU ikke hørte på fagforeningene i denne saken. Foto: NTNU

 

Rune Sætre er hovedtillitsvalgt i Tekna, som var en av fagforeningene som på møtet med ledelsen tok til motmæle mot det kommende avgiftshoppet. Han opplever at ledelsen ikke hørte på dem.

- En viss økning synes vi er greit, men en økning på 67 prosent er for mye. I ettertid lurer jeg på om det er for syns skyld at vi får si hva vi mener på slike drøftingsmøter, slik at ledelsen kan dekke seg bak at det har vært medvirkning. Vi hadde ventet å bli hørt, i stedet ble ikke noen av protestene våre tatt hensyn til, sier han til Universitetsavisa.

Vi spør økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen og driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist om medvirkning i dette tilfellet var et spill for galleriet:

- Nei, det er aldri et spill for galleriet. Jeg var på Sesam-møtet og presenterte saken. Det var en diskusjon der om hvor høy satsen skal være, det tok vi med oss videre. Ut fra en totalvurdering, både med hensyn til NTNUs miljøambisjon og avgiftsnivået på parkering i Trondheim, tok vi beslutningen om å øke så mye. I et treårsperspektiv er det ikke urimelig med en slik økning, sier Jørn-Wiggo Bergquist.

LES OGSÅ: To busser og forelesning 8.15: Kommer hun fram i tide?

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.