Studentene på Dragvoll:

Stiller krav til NTNUs plan for campus på Gløshaugen

På vegne av mer enn 10 000 medstudenter på campus Dragvoll stiller studenttillitsvalgte ved HF og SU 20 klare krav til NTNUs nye campusarealer på Gløshaugen.
Krav om campus. Leif Bjarne Hammer (til venstre) og Felipe Andres Fawcett var blant dem som benyttet rektor Gunnar Bovims invitasjon om å komme, stille spørsmål og diskutere med ham på campuskontoret rett før helgen.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Krav om campus. Leif Bjarne Hammer (til venstre) og Felipe Andres Fawcett var blant dem som benyttet rektor Gunnar Bovims invitasjon om å komme, stille spørsmål og diskutere med ham på campuskontoret rett før helgen. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

- Vi snakker på vegne av studentene som er på Dragvoll i dag, men vi låner også vår stemme til de som skal studere ved fremtidens campus, sier Felipe Andres Fawcett.

Han og Leif Bjarne Hammer er to av de åtte fakultetstillitsvalgte studentene fra Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på Dragvoll, som fronter «Dragvollkravet». Tanken bak er at dokumentet viser hva som skal til for å sikre et godt arbeids- og læringsmiljø på ny campus for studenter og ansatte ved humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU.

Det er nå sendt ut til over 50 personer med tilknytning til campusutviklingen, med klar oppfordring om å lese det nøye og ta det med videre i campusprosessen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Dragvoll holder ikke mål

Listen inneholder 20 krav, fordelt på fire hovedområder:

-Fysiske forhold

-Tjenestetilbud på campus

-Faglig lokalisering og tilhørighet

-Tilrettelegging og levende campus

Kravene er jobbet fram i fellesskap av de to fakultetenes studentråd, og allmøter på Dragvoll gjennom høsten.

- Man kan fort få følelsen av at studentene fra Dragvoll sine stemmer glemmes, både generelt og i denne debatten. Vi ønsker at flere røster blir hørt og at vi får en bred og sunn debatt, sier Leif Bjarne Hammer og Felipe Andres Fawcett, som er tredjeårsstudenter i henholdsvis historie og europastudier.

De to mener kravene reflekterer hva studentene ved humaniora og samfunnsvitenskap mener skal til for å skape en god, velfungerende campus - uten de mangler og feil campus Dragvoll har i dag.

- Vi har tatt utgangspunkt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer på Dragvoll i dag, sier Leif Bjarne Hammer.

Viser til elendig vedlikehold

- Det sies jo at Dragvoll må være det minst vedlikeholdte universitetsbygget i Norge. Det er en gjenganger under fadderuka, at man sier at det er behagelig der oppe på den tiden av året, men at nye studenter advares om at de må sitte med boblejakke inne når det blir vinter, sier Felipe Andres Fawcett.

I dokumentet heter det blant annet at Dragvoll de siste ti årene har «vært plaget av mugg- og fuktskader, dårlig luftkvalitet, oversvømmelser, ugunstig romtemperatur, plassmangel, og manglende tjenester/ nedkutting av kontortid på campus for viktige tjenester (f.eks. Studentservice og Internasjonal seksjon). Det er vårt håp at disse kravene bidrar til at fremtidige NTNU- studenter ikke vil oppleve de samme forholdene».

Mener kravene er realistiske

- Vi mener kravene våre er realistiske, men alle blir neppe innfridd, Det viktigste er at vi får de opp på bordet og at de blir med i den videre prosessen med campus, sier Hammer, og legger til at gjennomførbarheten nok også kommer an på føringene som legges av Kunnskapsdepartementet og regjeringen.

Hammer og Fawcett var blant dem som benyttet rektor Gunnar Bovims invitasjon om å komme, stille spørsmål og diskutere med ham på campuskontoret fredag.

- Vi ønsker å lage en campus hvor det er godt å studere. Det blir en trangere campus enn i dag, derfor blir det så viktig å gjøre dette funksjonelt, sa Gunnar Bovim da han møtte de to studentene.

LES OGSÅ: Overleverte opprop mot flytting til rektor

Fikk ros av rektor

Han roste det arbeidet de har gjort for å tale studentenes sak på Dragvoll.

- Dette er en saklig fremstilling og det er kjempefint at dere har gjort denne jobben. Vi tar det med oss i det videre arbeidet. Kjør på, ikke vær blyg, var Bovims oppfordring til de to, som virket ganske fornøyd med seansen.

-Vi opplevde ham som veldig positiv. Han sa at vi var tidlig ute, og at det derfor var litt tidlig i prosessen å gå inn i detaljene, men at han ville ta dokumentet med når den tid kommer, sier Felipe Andres Fawcett.

Dette er studentenes kravliste – i utdrag:

Fysiske forhold:

 • Nye campusarealer skal legge godt til rette for alternative undervisnings- og vurderingsformer.
 • Ansatte, særlig undervisere, skal i størst mulig grad ha egne kontor («cellekontor») fremfor åpne kontorlandskap.
 • Alle lokaler på det nye campus skal være godt belyst, fortrinnsvis med naturlig lys. 

 • Alle deler av de nye campusarealene skal være godt ventilert.

 • Det skal være nok lesesalsplasser på ny campus.

 • Det skal være nok grupperom.

 • Behov for fagspesifikke arealer skal ivaretas i nye campusarealer.


Tjenester på campus:

 • Studentrådene for HF og SU skal ha sentralt plasserte kontorer.

 • Det skal være lett synlige og tilgjengelige helsetjenester på campus.

 • Campus skal ha synlige lokaler og samlingsarealer for linjeforeninger og øvrig studentfrivillighet tilknyttet NTNU.
 • Campus skal ha åpne og tilgjengelige vrimlearealer og “studentlounge”. 

 • Campus skal være tilrettelagt for fysisk aktivitet og mosjon.


Faglig lokalisering og tilhørighet:

 • Administrasjonen skal være synlig og tilgjengelig i nye campusarealer.

 • Instituttene skal være samlet.

 • Humaniora og samfunnsvitenskap skal være lokalisert i nærhet av hverandre.
 • Det skal skapes arenaer som øker faglig kontakt mellom studenter og fagmiljø.


Tilrettelegging og levende campus:

 • Campus skal være lett å navigere, og informasjon skal være lett tilgjengelig.

 • Det skal være mange, og tilstrekkelige, arealer for sosialisering og arrangement.
 • Fagmiljøene skal kunne vise frem sitt arbeid.
 • Campus skal være åpent og tilgjengelig døgnet rundt.


Les Dragvollkravet i sin helhet her

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.