Dette er NTNUs mål for 2018

NTNU har formulert 12 punkter for å nå sine hovedprioriteringer neste år.
«Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge», er et av NTNUs mål for 2018. Bildet er fra da rektor Gunnar Bovims inviterte interesserte til å stille spørsmål og diskutere med ham på campuskontoret i november.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

«Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge», er et av NTNUs mål for 2018. Bildet er fra da rektor Gunnar Bovims inviterte interesserte til å stille spørsmål og diskutere med ham på campuskontoret i november. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

NTNU-styret vedtok i august tre likeordnede hovedprioriteringer for 2018: «Ett NTNU», «Nasjonal premissleverandør» og «Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer». I utgangspunktet skal de tre hovedprioriteringene vare i tre år (2017-2020).

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Effektivisering og digitalisering

«Ett NTNU» handler om integrasjon av de fire fusjonerte enhetene som nå utgjør NTNU og hvordan universitetet skal høste gevinster av fusjonen. «Ett NTNU» omfatter et bredt spekter av aktiviteter, eksempelvis utvikling av en NTNU-identitet og en felles kultur, strategisk arbeid med studieporteføljen, faglig integrasjon, samlokalisering av fagmiljøer, arbeidsmiljøtiltak, forbedring av administrative støtteprosesser, tiltak for effektivisering av driften og andre organisasjonsutviklingstiltak.

I 2017 har NTNU fått ny adminsitrativ og faglig organsering. Arbeidet med dette skal fortsette for full kraft i 2018.

Når NTNU-styret skal behandle årsplanen for universitetet i et styremøte neste uke foreslås det en punktliste med virksomhetsmål for hver av de tre hovedprioriteringene. For «Ett NTNU» er den som følger:

* Implementere ny strategi og videreutvikle organisasjonen.
* Heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.
* Forbedre, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser.

LES OGSÅ: Elgeseter gate 10: - Vi må bare håpe pengene kommer

Satser mer på forskningsbasert innovasjon

NTNU har ambisjoner om å være Norges mest attraktive universitet, og en foretrukken samarbeidspartner og arbeidsgiver. Hovedprioriteringen «Nasjonal premissleverandør» handler blant annet om at NTNU skal utdanne kandidater med høy og relevant kompetanse.

«For å realisere våre ambisjoner kreves det et tett og systematisk samarbeid med samfunns- og arbeidslivet», heter det i sakspapirene til NTNU-styret. Samtidig pekes det blant annet på at NTNU-studenter skal møte arbeidslivsrelevante problemstillinger gjennom studiet og være attraktive medarbeidere for omstilling og utvikling i eksisterende og nytt arbeidsliv.

NTNU ønsker også å være en drivkraft for entreprenørskap og nyskaping og vil styrke satsingen på forskningsbasert innovasjon gjennom samarbeid mellom klynger og sentre.

2018-målene for «Nasjonal premissleverandør» er:

* Utvikle profil, helhet og sammenheng i studieprogrammene gjennom å fornye og tydeliggjøre læringsutbyttebeskrivelsene.
* Øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet.
* Synliggjøre og øke nyskapingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.
* Planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.
* Skape fleksible arealer som er tilpasset nye læringsformer på alle campus.

LES OGSÅ: Seksuell trakassering er ikke tema i NTNUs nye plan for likestilling

Internasjonalt samarbeid prioriteres

Den tredje hovedprioriteringen er den relativt selvforklarende «Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer». Dette bygger opp under NTNUs visjon å bli et internasjonalt fremragende universitet som leverer «Kunnskap for en bedre verden». Universitetet ønsker å ha flere fagmiljøer som hevder seg i verdenstoppen og «forskning som setter tydelige spor etter seg».

Blant annet er satsing NTNU Toppundervisning satt i verk for å styrke utdanningskvaliteten, og utvikling av et pedagogisk meritteringssystem skal styrke fagmiljøenes utdanningsfaglige kompetanse. I forslaget til NTNUs årsplan pekes det på at samarbeid med institusjoner i andre land er et virkemiddel for å heve NTNUs kvalitet.

Samarbeid innen det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsområdet trekkes fram som en hovedprioritet for NTNUs internasjonale samarbeid, og det er et klart mål at NTNUs fagmiljøer skal samarbeide med fremragende fagmiljøer over hele verden og rekruttere studenter og ansatte derfra.

2018-målene for «Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer» er:

* Bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å øke vår deltakelse i Horisont 2020, Erasmus+ og EIT.
* Styrke forskningskulturen og legge vekt på åpen tilgang til forskning.
* Heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.
* Styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering.

LES OGSÅ: Dette er Blackboard-tiltakene NTNU vil sette inn

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.