#Metooakademia:

415 underskrifter mot seksuell trakassering

Det har vist seg vrient å skape blest rundt oppropet som krever tiltak mot sextrakassering i akademia, ifølge initiativtaker Marit Hovdal Moan.
Marit Hovdal Moan og Sophia Efstathiou er initiativtakerne til #metooakademia. Så langt er de skuffet over oppslutningen.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Marit Hovdal Moan og Sophia Efstathiou er initiativtakerne til #metooakademia. Så langt er de skuffet over oppslutningen. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Det er to uker siden to NTNU-ansatte tok initiativ til akademias egen #metoo-kampanje, et opprop mot seksuell trakassering som stiller en rekke krav til landets universitetsledelser.

Ett av målene med kampanjen var å senke terskelen for å fortelle om opplevelser med trakassering i universitets- og høgskolemiljøer, men de nye historiene har latt vente på seg. Initiativtaker Marit Hovdal Moan forteller til Uniforum at 415 personer til nå har sluttet seg til oppropet via nettskjema.

– Det er jo et altfor lite antall, synes vi, så kampanjen har hittil ikke spredt seg så godt som vi håpet på, sier Hovdal Moan.

LES OGSÅ Ikke mer å diskutere, tid for å handle

LES OGSÅ Dropper fester av frykt for uønsket oppmerksomhet

Vanskelig å mobilisere

Lignende kampanjer som #metooakademia har blitt gjennomført blant andre norske yrkesgrupper, og har fått stor oppslutning: 3200 norske leger underskrev oppropet #utentaushetsplikt, mens 600 kvinnelige skuespillere samlet seg i oppropet #stilleforopptak.

Hovdal Moan tror at et svært spredt miljø og en mindre sterk yrkesidentitet kan være faktorer som har dempet den umiddelbare oppslutningen rundt akademia-oppropet.

– Mange knytter nok mer identitet til sitt fagområde eller sin arbeidsplass enn de gjør til akademia generelt, så det kan ha hatt noe å si for at det er vanskelig å få til en sterk, felles mobilisering, sier Hovdal Moan.

Tror ikke problemet er lite

Hun har liten tro på at den labre oppslutningen betyr at problemet med seksuell trakassering er ubetydelig i akademia-sammenheng.

– Akademia har mange fellestrekk med de andre bransjene som nå melder om et systematisk problem, som mange midlertidige ansettelser og et hierarki som gjør at nykommere er helt avhengig av personer høyere opp i strukturen, sier initiativtakeren, som er seniorrådgiver ved Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, samt likestillingsombud for medisin- og helsevitenskap-fakultetet ved NTNU.

Tanken med oppropet har vært å legge krav om tiltak fram for universitets- og høgskolelederne over nyttår, og Hovdal Moan mener det er viktig at så mange som mulig vil være med på å legge kraft bak kravene. Eller bidra i diskusjonen.

– En del av problemet er at det blitt gjort så lite kartlegging, og det er blant tiltakene vi nå krever. Noen vil sikkert være uenig i at våre formulerte tiltak er de riktige, men det er uansett viktig å få i gang en dialog om dette, sier Hovdal Moan.

Hun opplyser at flest underskrifter hittil kommer fra Trondheim, så Oslo og Bergen. Foreløpig har det ikke kommet en eneste underskrift fra Tromsø.

Metooakademia: Kravene.
  • Iverksett holdningsendrende kampanjer for å hindre uønsket seksuell atferd og trakassering.
  • Kartlegg og kvalitetssikre rutiner for identifisering og håndtering av uønsket seksuell atferd og trakassering.
  • Sørg for at organisasjonens rutiner for å identifisere og håndtere seksuell trakassering er kjent blant ledere, ansatte og studenter.
  • Etabler lett tilgjengelige, effektive og nøytrale kanaler for å melde fra om uønsket seksuell atferd og trakassering.
  • Sett i gang endringsprosesser knyttet til strukturelle forhold som bidrar til å opprettholde asymmetriske maktrelasjoner i akademia.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.