Campusutvikling:

- Ikke ett og ett bygg om gangen

Stjørdal: - Planen har hele tida vært en samlet campusutbygging, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Om KAM sier han dette: - NTNU har argumentert godt.
På rektors kontor. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen flankert av NTNU-rektor Gunnar Bovim og rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, med Jørn Arve Flått som ordstyrer. Statsråden lover at regjeringen fatter beslutning om campusprosjektet – så snart regjeringen får tid til å møtes.
(Foto: Tore Oksholen)

På rektors kontor. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen flankert av NTNU-rektor Gunnar Bovim og rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, med Jørn Arve Flått som ordstyrer. Statsråden lover at regjeringen fatter beslutning om campusprosjektet – så snart regjeringen får tid til å møtes. Foto: Tore Oksholen

Mens statsminister Erna Solberg har hatt fullt opp med regjeringsforhandlinger og besøk hos verdens mektigste mann, venter NTNU i spenning på hva regjeringen lander på når det gjelder campusprosjektet. Når det gjelder den endelige prislappen varierer sluttsummene med flere milliarder, avhengig av blant annet om senteret for kunst, arkitektur og musikk (KAM) er inkludert.

NTNU utferdiget en revidert rapport for KD, etter bestilling fra departementet. Rapporten er hemmelighetsstemplet fram til regjeringen fatter sin beslutning. Røe Isaksen har tidligere sagt at man regner med å komme i mål med det innen utgangen av januar. Når beslutningen gjøres offentlig, vil NTNU ventelig få svar på hva man kan regne med når det gjelder statlige bevilgninger.

Kommunen setter fart

Samtidig har kommunen satt fart i sitt arbeid med campusprosjektet. Rådmannen varslet at man vil ha et planprogram for campusutbyggingen til behandling for politikerne i bygningsrådet 6. februar. Et premiss for denne progresjonen har vært at regjeringen holder sin framdriftsplan.

Men det er ikke sikkert at den gjør det, sier statsråden til Universitetsavisa når vi møter ham på vei inn til Trøndelagsmøtet.

- Vi har sagt at vi vil få til så rask progresjon som mulig. Vi tok en overordnet beslutning for to år siden, om at regjeringen ønsker en samlet campusutbygging, og at NTNU ikke skal måtte dele opp og komme med ett bygg av gangen, sier Isaksen til Universitetsavisa.

Kunnskapsministeren bemerker også at KD i to omganger har bevilget midler til prosjektering av ny campus.

- I august i fjor sa vi også noe om i hvilken retning vi ønsker at utbyggingen skal skje, hvor vi blant annet utelukket nord-alternativet og pekte på vest, men med mulige reservearealer i sør.

Regjeringsforhandlinger kan forkludre

Regjeringen kommer med sin beslutning om campusprosjektet i løpet av kort tid. Her vil ventelig en god del falle på plass. Isaksen kan ikke si noe om akkurat når det skjer: Ikke minst fordi det pågår regjeringsforhandlinger som blant annet avgjør hvorvidt han fortsetter som statsråd i samme departement.

- Jeg har sagt at vi tar sikte på det i løpet av januar, men nå sier jeg i løpet av relativt kort tid. Vi har ikke hatt regjeringskonferanser siden årsskiftet, fordi vi har hatt regjeringsforhandlinger. Det kan komme regjeringsutvidelser, eller det kan komme omrokeringer i regjeringen. Dette var ikke noe vi forutså for et års tid siden, da vi snakket om dette sist. Men vi gjør ting så raskt vi kan, forsikrer han.

- Så det betyr at, ved eventuelle omrokeringer, kan i prinsippet den endelige beslutningen bli tatt av en annen statsråd enn deg?

- Det er det umulig for meg å si noe om, sier kunnskapsministeren, og legger til:

- Uansett avgjøres ikke alt i regjeringen nå, det kommer flere beslutninger senere også.

- NTNU har argumentert godt

- Skal det forstås slik at det vil ikke skje en fullfinansiering av hele prosjektet?

- Vi tar hvert skritt så raskt vi kan. Den nøyaktige sluttprisen kjenner vi jo ikke. Størrelse og hva som skal inn, vil uansett ha vesentlig betydning for de totale omkostningene.

- Blir KAM med?

- Jeg kommer til å ha min anbefaling med inn, så skal jo dette prosjektet veies opp mot alle andre viktige prosjekter for nasjonen Norge, svarer statsråden.

Men såpass kan han si:

- NTNU har argumentert godt, systematisk og grundig for hva det vil ha med, blant annet KAM.

- Nasjonalt prosjekt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen understreker at prosjektert campusutvikling er viktig for Kunnskapsnasjonen Norge.

- Dette er et nasjonalt prosjekt. Det er selvsagt viktig for Trondheim by, men regjeringen bruker ikke milliarder på dette som ledd i byutvikling her. Vi bruker penger på å utvikle hovedcampus på Norges største universitet.

- Rektor Gunnar Bovim har uttrykt bekymring for at prosjekt campusutvikling skal bli stykket opp i en serie beslutninger, slik at man i verste fall ender opp med én regjeringsbeslutning per bygg. Forstår du den bekymringen?

- Mjaa, vi startet prosessen med en overordnet beslutning om en samlet campusutbygging, slik at han ikke skulle måtte få bevilget ett og ett bygg. Så er det jo sånn at alt må alltid finansieres hvert eneste år for seg, så det vi uansett må gjøre, er å finne rom for dette på budsjettet hvert år. Men utgangspunktet for regjeringen har hele tida vært at vi skal få til en samlet campusutbygging, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.