Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017:

- Overraskende små forskjeller når vi sammenligner med 2014

Oppdal: Oppslutningen om arbeidsmiljøundersøkelsen er lavere enn den i 2014.
NTNUs styre fikk onsdag kveld en orientering om hovedpunktene i fjorårets arbeidsmiljøundersøkelse.
(Foto: Tore Oksholen)

NTNUs styre fikk onsdag kveld en orientering om hovedpunktene i fjorårets arbeidsmiljøundersøkelse. Foto: Tore Oksholen

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby presenterte hovedpunktene i ARK-undersøkelsen for NTNUs styre onsdag kveld. Svarene er overraskende like resultatene fra 2014.

NTNU kjørte en bred arbeidslivsundersøkelse i november i fjor. Styret fikk seg presentert hovedpunktene under kveldsmøtet onsdag, i forkant av lederkonferansen som går i Oppdal torsdag og fredag.

Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres etter at «gamle» NTNU fusjonerte med høgskolene i  Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik.

Resultatene ble presentert av organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Hennes hovedbudskap til styret var at resultatene i all vesentlighet er lik forrige undersøkelse, som ble gjennomført i 2014.

LES OGSÅ: Resultatene fra undesøkelsen i 2014

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Lavere oppslutning

Svarprosenten er imidlertid noe lavere: forrige undersøkelse lå på 75,5 prosent. Svarprosenten for denne undersøkelsen ligger noe lavere totalt: 71 prosent.

Brutt ned på byene ligger den på 68 prosent for NTNU Trondheim, 76 prosent for NTNU Ålesund og 85 prosent for NTNU Gjøvik.

Oppslutningen er imidlertid vesentlig bedre enn den i 2012: Da var det bare 54,4 prosent som svarte på undersøkelsen.

LES OGSÅ: Elendig svarprosent

Da undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst, kom det fram en del kritikk mot spørsmålsstillingene, og enkelte ga uttrykk for at de ikke fant grunn til å svare på den. Munkeby vil imidlertid ikke spekulere i om dette har spilt inn på svarprosenten.

LES OGSÅ: Stiller spørsmål ved verdien av ARK-undersøkelsen

LES OGSÅ: Dette svarer NTNU på kritikken

Offentliggjør ikke resultat fra enhetene

Selv om svarfordelingen er temmelig lik forrige undersøkelse, poengterer organisasjonsdirektøren at det fins enkelte betydelige forskjeller på enhetsnivå. Man kommer imidlertid ikke til å fortelle hvilke enheter det dreier seg om. Munkeby la fram resultatene for to anonymiserte institutter for 2014 og 2017, som viste ganske store endringer i både positiv og negativ retning.

Hun uttrykte overraskelse overfor styret at det ikke framkom vesentlige forskjeller på aggregert nivå.

- Men at forskjellene mellom ARK 2014 og 2017 er såpass små, er du positivt eller negativt overrasket?

- Det vil jeg ikke si så mye om. Men det er et faktum at NTNU har gjennomgått gjennomgripende og krevende endringsprosesser i løpet av de tre årene.

- Kan svaret ditt tolkes som at du puster lettet ut over at situasjonen er nokså lik?

- Nå har jeg først og fremst fokus på hvordan vi håndterer resultatene på best mulig måte, sier Munkeby.

NTNUs arbeidsmiljø skal undersøkes:
(Foto: NTNU Info)

Foto: NTNU Info

  • Arbeidsmiljøundersøkelsen er et lederverktøy og en ytringskanal for å fremme et godt arbeidsmiljø ved NTNU. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år.
  • Overordnet mål er helsefremmende arbeidsmiljø preget av jobbengasjement, god arbeidsflyt og måloppnåelse. Den skal også gi oversikt over ansattes arbeidssituasjon etter fusjon og omorganisering, og gi grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsninger og organisasjonsutviklingstiltak.
  • Dette blir lederne målt på: Alle ansatte skal oppfordres til å delta. Alle skal gjennomføre oppfølgingsmøter før påske. Tiltak iverksettes for å ta vare på og videreutvikle arbeidsmiljøet. Det skal være dialog i lederlinja om oppfølgingen. Verneombud og lokale samarbeidsutvalg skal involveres gjennom hele prosessen.
  • Våren 2018 blir det oppfølgingsmøter ved enhetene. Det skjer i februar-mars: Enhetens resultat gjennomgås og forbedringsområder identifiseres. Tiltaksplaner utvikles og tiltak iverksettes.
  • Evaluerings- og tiltaksrapport skal fylles ut av enhetsleder og verneombud mellom 9. og 25. april. Evaluering av prosessen ved fakultetene/avdelingene og på NTNU-nivå skal skje før sommeren.
  • Overordnet enhet har løpende dialog med enhetene om oppfølgingstiltak i 2018. Tiltakenes effekt evalueres og tiltak justeres ved behov høsten 2018.
  • Kilde: NTNU
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ser frem til å jobbe med utviklingen av Norges første private universitet

Jens Barland går fra Institutt for design ved NTNU på Gjøvik til Høyskolen Kristiania.

UiO ønsker egnethetstest for medisinstudiet:

Flere er skeptiske til å basere opptaket på egnethetstest

Universitetet i Oslo ønsker å basere deler av opptaket til medisinstudiet på en test. Det har kommet inn 20 høringssvar til forslaget, flere er skeptiske.

Strykprosenten falt fra 30 til 0 med ny studiemetode

På juss- og fysikk-kursene hos Nord universitet Stjørdal har strykprosenten gått ned etter at de har innført en ny studiemetode. – Virker interessant, sier Ela Sjølie, førsteamanuensis hos Eksperter i team, NTNU.

Utvekslingsstudent anklager veileder ved NTNU for langvarig trakassering

Student fra Kina påstår å ha blitt møtt av diskriminerende spørsmål under veiledningsmøter.