Planprogram for samlet campus på høring:

Hektisk politisk aktivitet for å hindre bygg i park

Tirsdag tar Trondheim bygningsråd stilling til NTNUs planprogram for samlet campus. Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) har tro på at politikerne kan sette en stopper for NTNUs ønske om å føre opp nye campusbygg i Høgskoleparken.    
- Vi i MDG har vært veldig tydelige på at vi ikke ønsker bygging i park overhode. Det er det flere partier som har signalisert, noe som har gjort at jeg ikke har vært veldig bekymret for et annet utfall, sier Ola Lund Renolen foran tirsdagens bygningsrådsmøte. Her i samtale med leder for NTNUs campusprosjekt Merete Kvidal. Arkiv. (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

- Vi i MDG har vært veldig tydelige på at vi ikke ønsker bygging i park overhode. Det er det flere partier som har signalisert, noe som har gjort at jeg ikke har vært veldig bekymret for et annet utfall, sier Ola Lund Renolen foran tirsdagens bygningsrådsmøte. Her i samtale med leder for NTNUs campusprosjekt Merete Kvidal. Arkiv. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Miljøpartiet De Grønnes Ola Lund Renolen sier til UA mandag at det pågår hektisk møteaktivitet mellom partiene. Samtaler og møter kan komme til å fortsette utover kvelden.  I teorien kan politikerne holde på helt fram til møtestart tirsdag med forsøkene på å samle seg om alternativer til rådmannens forslag.

Etter behandlingen i bygningsrådet skal saken ut på høring. Spenningen er knyttet til hvor stort avtrykk politikerne nå vil sette på rådmannens innstilling.

Renolen sier han ikke kan forskuttere noe i forhold til et eventuelt flertallsforslag før det faktisk foreligger. Bygningsrådets møte starter klokken 09.00 i tirsdag.

- Vi i MDG har vært veldig tydelige på at vi ikke ønsker bygging i park overhode. Det er det flere partier som har signalisert, noe som har gjort at jeg ikke har vært veldig bekymret for et annet utfall, sier Renolen.

Ser lyst ut for dem som er glade i park

Når UA ber ham om et stalltips mandag, sier han:

- For dem som er glade i parken, tror jeg det ser positivt ut.

Dette baserer han på hva enkeltpartier har sagt i dette spørsmålet tidligere, men Renolen poengterer at det avgjørende er hva partiene går inn for i morgen.

- Selv om det nå er spørsmål hvilke føringer vi skal legge i morgen, må vi huske at det ennå er mange etapper igjen i denne prosessen, sier Renolen.

Etter en runde på offentlig høring i seks uker, tas tilbakemeldinger inn før planprogrammet fbehandles på nytt i bygningsrådet. Deretter skal saken opp i Byutviklingskomiteen. Det skjer i juni. Endelig vedtak i bystyret vil ikke skje før i september.  

Velger mellom tre ulike løp

Rådmannens innstilling er at bygningsrådet vedtar at utbyggingen av campus primært bør skje gjennom fortetting på areal som allerede er avsatt til campusformål, eller areal som enkelt kan omreguleres og benyttes til dette. Rådmannen sier også at at utbygging av areal avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel bør i størst mulig grad unngås. Rådmannen er tydelig på at Elgeseter park og de nordlige delene av Høgskoleparken skal bevares.

Dette er ikke NTNU fornøyd med. Universitetet ønsker å holde flere muligheter åpne, gjerne helt fram til politisk beslutning i bystyret til høsten.

LES OGSÅ: Samlet utbygging vedtatt

Grovt sett kan politikerne stake ut én av tre mulige kurser: 

  • Den ene er at NTNUs Planprogram sendes ut på høring uten noen begrensninger for hvor det kan bygges. Dermed holdes døra åpen for det som kan bli tydelige inngrep i Høgskoleparken.
  • Det andre alternativet er at man følger rådmannens forslag som har noen klare begrensninger i forhold til hva NTNU vil. Dette forslaget åpner opp for bygging i Klæbuveien, samt i randsonen vest i parken i Hesthagen.
  • Det tredje alternativet innebærer at det samles politisk flertall for at det overhode ikke skal bygges i parken, eller det som kalles grønnstruktur i byplansammenheng.

- Alle har gått inn for skjerming av parken

Ola Lund Renolen sier han føler seg relativt trygg på at det siste alternativet er innen rekkevidde. Det har han vært relativt lenge.

- Egentlig har jo alle, inkludert Formannskapet i fjor, tidligere sagt at parken skal skjermes. Jeg tror de aller fleste vil stå på det. Men om det kommer nå, eller om det kommer i høringsrundene kan jeg jo ikke si for sikkert. Men på de lange linjene er jeg temmelig optimistisk, sier han.

Renolen sikter til Formannskapets vedtak i juni i fjor, der det presiserer at grøntområdene i Høgskoleparken skal ivaretas, men at det ikke nødvendigvis betyr fredning av parken. Fram mot den behandlingen var det uklarhet rundt premissene for dette vedtaket - også innad i Trondheim Arbeiderparti. Mens ordfører Ottervik har åpnet for bygging der, slo Marek Jasinski under en debatt på Studentersamfundet fast at alt grønt mellom hovedbygget og Elgeseter gate skal vernes.

Etter at NTNUs Planprogram var klart 21.februar sa Elin Marie Andreassen (Frp) til Adresseavisen (+) at det er  mulig å bygge på grønt og samtidig ivareta parken.

- Jeg synes vi skal holde alle muligheter åpne. Det er uheldig at flere har gått ut og låst sine standpunkt, sa Andreassen.

Kristelig Folkepartis Geirmund Lykke mente det var krevende at rådmannen åpner for bygging i Klæbuveien, men stilte seg åpen for mer bygging i parken mellom Gløshaugen og Hesthagen. Også SVs Ottar Michelsen sa til avisen at det er greit med bygging på grønt mellom Hesthagen og Gløshaugen.

- Vil verne mest mulig

Sammen med MDG har også Venstre vært tydelige på at partiet ikke ønsker campusbygg i parken. Høyre og Senterpartiet ønsker heller ikke å bygge i parken. Berit Tiller (H) sier til UA at det ikke er umulig at det kommer nye forslag før saken skal behandles i bygningsrådet.

-  Dette er en politisk prosess det jobbes på spreng med nå. Det jeg kan si foreløpig er at vi hele veien har vært tydelige på at vi vil verne parken mest mulig, sier Tiller.

Ola Lund Renolen er ikke enig i beskrivelsen av at tirsdag blir en slags skjebnedag for campusprosjektet. Han påpeker at det uansett er mer enn nok areal å bygge på for NTNU, og at man uansett kan få til en fantastisk flott ny campus – uten å røre parken.

Opp til politikerne

Avdelingsleder Per Arne Tefre ved Byplankontoret har vært med på å føre rådmannens forslag i pennen, og har merket seg at NTNU ikke er veldig fornøyd med tilrådingen om at en del arealer ikke skal være med i vurderingen videre.

- Forslaget er at NTNUs planprogram legges ut på høring, men samtidig sier vi at det er visse tomter som ikke skal utredes videre.

- Men nå får politikerne bestemme, vi har sagt vårt, sier Tefre.

LES MER: Fortsatt uenige om hvor mye som kan bygges i det grønne

LES MER: - Dropp inngrep i parken, bygg heller på toppen
LES OGSÅ:  - Vi har et fleksibelt prosjekt

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.