Campussamling:

Bygningsrådet om bygging i park - slik forløp debatten

Kommunepolitikerne i Trondheim kommer til å behandle NTNUs byggeplaner for samlet campus i årevis framover.
Bygningsrådet debatterte Rådmannens innstilling til NTNUs campusplaner tirsdag formiddag.
(Foto: Tore Oksholen)

Bygningsrådet debatterte Rådmannens innstilling til NTNUs campusplaner tirsdag formiddag. Foto: Tore Oksholen

- Vedtaket skal stå i 100 år. Det er lite vi vet om hvordan Trondheim ser ut da, men et par ting kan vi si med rimelig stor sannsynlighet: Elgeseter gate vil se ut annerledes enn i dag. Det er ikke sikkert den da utgjør noen barriere, slik den gjør i dag. Og: Sentrum beveger seg sørover, sa SVs Ottar Michelsen da han åpnet debatten i Trondheim bygningsråd tirsdag.

LES OGSÅ: Østgaard i Bevar Høyskoleparken: - Kjempefornøyd

Med et sentrum som vokser, også i retning sør, vil de deler av NTNU som legges i denne himmelretningen etter hvert bli omsluttet av bykjernen, mente SVs representant. Dermed vil deler av debatten som uttrykker frykt for å havne i periferien om hundre år bli oppfattet som «smått absurd», mente Michelsen.

Lenke til saksdokumenter her

Videre viste han til planene om bybane, som man med sikkerhet kan si vil gå gjennom deler av campus, da i retning Lerkendal togstasjon.

Også MDGs Ola Lund Renolen snakket seg varm om bybane og togstasjonen på Lerkendal, som dessuten vil være holdeplass for en kommende metrobuss.

Både Michelsen og Renolen gikk nokså detaljert gjennom ulike gateadresser de ønsket vern, eventuelt ikke vern, for. Renolen var særlig opptatt av bygningene omkring Drosjenes i Elgeseter gate, samt fysisk forbindelse mellom denne klyngen og Gløshaugenplatået.

LES OGSÅ: Hektisk møtevirksomhet for å hindre bygging i park

LES OGSÅ: Samlet utbygging vedtatt

- Ikke stikk kjepper i hjulene

FrPs Morten Ellefsen var på sin side opptatt av at man må få til en bynær campus: Det gjør man ikke ved å bygge NTNU sørover, poengterte han.

Ellefsen advarte videre mot å «stikke kjepper i hjulene» for prosessen og for NTNU, og i stedet finne tilbake til entusiasmen fra da Regjeringen fattet vedtak om samlet campusutbygging.

Geirmund Lykke fra Kristelig Folkeparti ga også uttrykk for at man ikke må oppfatte NTNU og campusplanene som et problem, slik han mente å ha observert når det gjelder deler av prosessen. Selv om man ikke «behøver å hoppe hver gang NTNU sier hopp» så bør man være imøtekommende, mente Lykke. Han minnet også om at det er viktig å være seg bevisst betydningen av den beslutningen man var satt til å fatte.

- Dette er et vedtak som kommer til å stå i svært lang tid, sa Lykke, som derfor ville stemme for rådmannens innstilling som den sto.

- En bra sak for byen

Venstres Erling Moe var i likhet med Lykke opptatt av at campusprosjektet faktisk er en svært positiv sak for Trondheim. Moe understrekte imidlertid at det for Venstre er av stor betydning å bevare de viktige parkområdene nedenfor Hovedbygningen. Moe flagget tidlig støtte til Høyres forslag til et alternativt punkt 2 (se faktaboks), som ivaretar bevaringshensynene når det gjelder Elgeseter park og Høyskoleparken.

Marek Jasinski (Ap) sa seg enig med Moe i at dette ikke på noen måte er noen negativ sak for byen. Men «fortetting er utfordrende», fortsatte han, og signalerte støtte til Høyres forslag.

Heller ikke Senterpartiets Marte Løvik støttet bygging i park. I likhet med Ottar Michelsen minnet hun om at en by har en tendens til å vokse utover: Da NTH ble bygget for litt over hunder år siden lå den utenfor bykjernen. Nå er Hovedbygget omkranset at Trondheim by.

Høyres Berit Tiller kunne, da hun tok ordet, konstatere at forslaget hennes hadde betydelig støtte rundt bordet. Høyre har hele tida vært klar på at parken må tas vare på. Så konklusjonen er: Ingen bygging i park sa Tiller, og viste til forslaget om endret punkt 2.

LES MER: - Dropp inngrep i parken, bygg heller på toppen
LES OGSÅ:  - Vi har et fleksibelt prosjekt

Campusbygging i Rådhuset i årevis

Forslaget ble vedtatt med 6 mot de 4 stemmene fra MDG, SV, SP og KrF. Mens KRF stemte i mot ut fra støtte til Rådmannens opprinnelige forslag, stemte de øvrige 3 mot fordi de mente forslaget ikke gikk langt nok. Renolen argumenterte med at dersom Bygningsrådet er klart i mot bygging i park, er det ikke noe poeng å ha noen høring på dette.

Høringsfristen er satt til 6 uker fram i tid. Deretter skal forslaget tilbake til Bygningsrådet for annen gangs behandling, for så å gå videre til Byutviklingskomiteen. I september fremmes trolig saken for Bystyret. Deretter starter kommunens politiske organer med detaljreguleringen av hvert enkelt bygg. Trondheim kommune kommer med andre ord til å ha NTNUs campusprosjekter på kjøreplanen i år framover.

Bygningsrådet om bevaring av park

Rådmannens opprinnelige punkt 2:

Bygningsrådet mener at utbyggingen av campus primært bør skje gjennom fortetting på areal som allerede er avsatt til campusformål, eller areal som enkelt kan omreguleres og benyttes til dette. Utbygging av areal avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel bør i størst mulig grad unngås, spesielt bør Elgeseter park og de nordlige delene av Høgskoleparken, bevares.

Dersom det skal utredes bygging i park bør dette konsentreres til noen sentrale punkter der utbygging kan brukes bevisst til å oppnå kommunens og NTNUs mål for campus.

Planprogrammet bør bearbeides fram til sluttbehandlings lik at omfanget av tomter er mer tilpasset reelt behov.

Berit Tiller (H) alternativt forslag til punkt 2, som ble vedtatt:

Bygningsrådet mener at utbyggingen av campus primært bør skje gjennom fortetting på areal som allerede er avsatt til campusformål, eller areal som enkelt kan omreguleres og benyttes til dette. Utbygging av areal avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel bør unngås, og Elgeseter park og de nordlige delene av Høyskoleparken bevares. Det skal ikke bygges i parken langs Klæbuveien (UAs understreking).

(...) Planprogrammet bør bearbeides fram til sluttbehandling slik at omfanget av tomter er mer tilpasset reelt behov.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.