Tapte søksmål mot NTNU igjen

Tidligere leder for Internasjonal seksjon ved NTNU, Hilde Skeie, får ikke tilbake lederjobben.
Hilde Skeie saksøkte Kunnskapsdepartementet etter å ha blitt omplassert til en annen stilling ved NTNU. Her med LO-advokat Jan Arild Vikan, som representerte henne da saken gikk i tingretten. Til høyre er nestleder Iver Johnsen i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, som sendte saken videre til LO. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Hilde Skeie saksøkte Kunnskapsdepartementet etter å ha blitt omplassert til en annen stilling ved NTNU. Her med LO-advokat Jan Arild Vikan, som representerte henne da saken gikk i tingretten. Til høyre er nestleder Iver Johnsen i Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, som sendte saken videre til LO.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Frostating lagmannsrett har konkludert med at NTNU hadde rett til å omplassere Hilde Skeie fra jobben som leder for Internasjonal seksjon til rådgiver i rektors stab.

Saksøkte NTNU

Bakgrunnen for saken er at Skeie ble tvunget ut av lederjobben ved Internasjonal seksjon ved NTNU høsten 2016. Det førte til at hun saksøkte NTNU, med Kunnskapsdepartementet som formell motpart. Seksjonen skal ha hatt problemer med arbeidsmiljøet over flere år. Saken ble behandlet i lagmannsretten i mars i år etter at Skeie anket domsslutningen fra tingretten.

- Skeie er uenig i resultatet. Hun synes det er beklagelig at saken har endt i rettsapparatet og at den har fått det resultatet den har, sier LO-advokat Rune Lium, som var prosessfullmektig for Skeie i saken.

- Hva er hun uenig i?

- Av hensyn til alle involverte vil vi ikke gå inn og argumentere for eksakt hva hun er uenig i, sier Lium.

LES OGSÅ: Tapte søksmålet mot NTNU

Konkluderte med varig uskikkethet

I dommen fra tingretten, som ble klar i oktober, går det fram at retten har vurdert det slik at Hilde Skeie er varig uskikket som leder av Internasjonal seksjon ved NTNU. Det har Frostating lagmannsrett sagt seg enig i.

Flere av de 18 sidene i dommen fra lagmannsretten er sladdet da retten har unntatt dem fra offentlighet.

Lagmannsretten begrunner konklusjonen om at Skeie er varig uskikket til stillingen som seksjonsleder ved Internasjonal seksjon med blant annet at det over lengre tid har vært kritikkverdige forhold ved seksjonen relatert til hennes ledelse. Lagmannsretten mener videre at Skeie ikke har hatt innsikt i hvordan hennes egen atferd har påvirket arbeidsmiljøet.

Problemer med arbeidsmiljøet over flere år

Grunnlaget for anken var blant annet uenighet om det hadde vært negativt arbeidsmiljø over tid. Det var NTNUs håndtering av en varslingssak som medførte at det ble dannet grupperinger blant de ansatte, ifølge Skeies påstandsgrunnlag. Hun mener videre at NTNUs håndtering bidro til å eskalere konflikten. Samtidig mener Skeie at tingretten la terskelen for hva som skal til for at arbeidstaker er varig uskikket for lavt.

I delen av dommen som er gjort offentlig pekes det på en episode der Skeie holdt en tale for sine ansatte. Talen«understreker hennes manglende selvinnsikt hva gjelder egne lederegenskaper, herunder forståelse og respekt for ansattes opplevelser, evnen til å skape fryktkultur og manglende lojalitet overfor NTNUs ledelse».

Endret påstanden i tingretten

Etter en uke i Sør-Trøndelag tingrett ble det under prosedyrene klart at NTNU endret påstanden i saken. I utgangspunktet åpnet påstanden for oppsigelse av Skeie, både fra jobben som leder ved Internasjonal seksjon og hennes nye stilling som seniorrådgiver i rektors stab. Den justerte påstanden klargjorde at NTNU ønsket oppsigelse fra Internasjonal seksjon, men ikke den nye stillingen.

NTNU mente vilkårene var til stede for å kunne si opp Skeie ved Internasjonal seksjon, men ønsket fortrinnsvis at omplasseringen de hadde foretatt ble kjent gyldig av retten. De fikk støtte for begge punktene i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Dette var også et punkt i Skeies anke. Hun mente tingretten hadde tolket begrepet «likeverdig stilling» feil.

Det fikk hun ikke medhold i av lagmannsretten. De mener omplasseringen er gyldig da de etter en samlet vurdering har konkludert med at Skeies gamle og nye stilling er likeverdige.

Fagforening kritisk til NTNU

Nestleder i Norsk tjenestemannslag (NTL) ved NTNU, Iver Johnsen, har fulgt saken og er i likhet med Skeie og advokat Lium uenig i resultatet.

- Saken reiste to spørsmål. Hilde Skeie vant det ene, og tapte det andre. Lagmannsretten konkluderte med at NTNU ikke kunne omplassere henne med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett. For NTL var dette veldig viktig. Det betyr at dommen ikke gjør det lettere for arbeidsgiver å flytte på ansatte. Lagmannsretten kom til at en omplassering kunne gjøres som en endringsoppsigelse. NTL er uenig i denne konklusjonen, sier Johnsen.

Da det ble sendt en klage fra en ansatt ved Internasjonal seksjon høsten 2015, satte NTNU-ledelsen i verk en prosess som ledet til en klageundersøkelse og en faktaundersøkelse.

NTL-nestleder Johnsen sier fagforeningen har vært kritisk til NTNUs håndtering av saken - særlig bruken av faktaundersøkelse.

- Lagmannsretten har dessverre unnlatt å ta stilling til NTNUs saksbehandling. Jeg håper likevel NTNU tar til seg kritikken mot saksbehandlingen, slik at konflikter i fremtiden kan bli forsøkt løst på en annen måte enn hva som er gjort i denne saken, sier han.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

BAKGRUNN:
Gir ikke opp å få tilbake jobben
Vil ikke si opp Hilde Skeie, men fjerne henne som leder
Hilde Skeie tapte første rettsrunde
- Hvis NTNU vinner, kan det bli lettere for arbeidsgiver å flytte på de ansatte
Skeie kjemper for å få tilbake lederjobben
NTNU-leder saksøker staten etter å ha mistet lederjobben
NTNU-leder tvunget ut av jobben


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Etikken blir viktigere i søknader om midler fra Forskningsrådet

Hopper du harelabb over forskningsetikken når du skal søke Forskningsrådet om midler? Nå vil det straffes hardere.

Forskere i folkemøte om klima:

- Klima taper mot internasjonalisering

Ytring:

Hvem har rett til å mene noe om Høyskoleparken?

Å fremme et argument ved å prøve å frata meningsmotstanderen troverdighet, er et kjent retorisk knep. Men ikke akkurat tillitsvekkende.

Ytring:

Plagiat – den nye utfordringen for forskere?

Her er en historie om hvordan forskningsjuks kan utføres i praksis. Forskere stjal innholdet i et paper skrevet av Antje Klitkou og hennes kolleger.