Ønsker samlet byggeprosess:

Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet

Sintef melder seg på med full kraft i NTNUs campusprosjekt. Forskningsstiftelsen løfter fram 6 større utbyggingsprosjekt som de mener må gå parallellt med byggeprosessen på Gløshaugen.
Strindveien 4. Levende laboratorium, visuell portal og identitetsbærer. Sintef ønsker at dette bygget, tegnet i ulike varianter og på inntil 20 000 kvadratmeter, skal bli en identitetsbærer for forskningsstiftelsen, på samme måte som Hovedbygget på Gløshaugen er det for NTNU. (Foto: Skisse: Øystein Thomessen Sivilarkitekt as)

Strindveien 4. Levende laboratorium, visuell portal og identitetsbærer. Sintef ønsker at dette bygget, tegnet i ulike varianter og på inntil 20 000 kvadratmeter, skal bli en identitetsbærer for forskningsstiftelsen, på samme måte som Hovedbygget på Gløshaugen er det for NTNU. Foto: Skisse: Øystein Thomessen Sivilarkitekt as

(Saken er oppdatert)

- Vi ønsker å være tydelige på at vi vil ivareta det strategiske samarbeidet med NTNU også fremover. Derfor er det viktig å presentere hvilke muligheter vi sitter på i vår eiendomsportefølje. Vi mener disse må sees i sammenheng med NTNUs utbyggingsprosess og de store endringene den medfører, sier Sintefs visekonsernsjef Reidar Bye (bildet) til UA.

(Foto: Sintef.)

Foto: Sintef.

Nytt identitetsbærende hovedkontor

Det største prosjektet er Strindveien 4, som i dag huser Sintefs administrative hovedkontor. På denne tomten er det ledige arealer som forskningsstiftelsen ønsker å utvikle til det de kaller «et innovativt forskningssenter, utformet som et levende laboratorium for å for å forsterke vår identitet som internasjonalt anerkjent fanebærer innen anvendt forskning og utvikling».

Sintef ønsker at dette bygget, som foreløpig er skissert i ulike varianter og på inntil 20 000 kvadratmeter, skal bli en identitetsbærer for forskningsstiftelsen på samme måte som Hovedbygget på Gløshaugen er det for NTNU. Tanken om at dette senteret også kan fungere som en  «visuell portal» til området er diskutert i møte med campusgruppa tidligere i vår.

Vil koordinere med NTNU

Planene kommer fram i Sintefs høringsuttalelse til NTNUs planprogram for samlet campus i Trondheim. Det understrekes at man nå ønsker å koordinere arbeidet med NTNU campusprosjektet, integrere det i overordnet infrastruktur i området, samt harmonisere konsepter og tomteutnytting med campus.

- Av fremdriftshensyn forslår vi at Strindveien 4 defineres som eget planområde og kjøres som egen reguleringsplan, skriver Sintef.

I tillegg til Strindveien 4 lanserer Sintef 5 andre bygninger og prosjekter som ligger innenfor området planprogrammet skal gjelde for:

- Sintef Industri, eller Verkstedteknisk i Richard Birkelands veg

- Sintef Energi i Sem Sælands veg

- NTNU/Sintef Flexible lab, Høgskoleringen 7A

- Høgskoleringen 7B, ekstra etasje

- Sintef St. Olavs Hospital, forskningsavdelingen

Midt i campusprosjektet: Slik er Sintefs skisser for forskningsstiftelsens bygg på og rundt Gløshaugen. (Foto: Skisse: Øystein Thommessen Sivilarkitekt as)

Midt i campusprosjektet: Slik er Sintefs skisser for forskningsstiftelsens bygg på og rundt Gløshaugen. Foto: Skisse: Øystein Thommessen Sivilarkitekt as

Vil vise vilje til å satse

Visekonsernsjef Reidar Bye understreker at prosjektene de løfter fram må ses som innspill og muligheter til den store prosessen der man nå tegner et nytt campus.

- Det betyr ikke nødvendigvis at alle realiseres, sier han.

- Våre eiendommer ligger midt i dette området. Det har klart en stor betydning hvilken retning utbyggingen skjer, men det viktige for oss nå er å spille inn muligheter. For Sintef handler dette mye om å fortsatt ivareta det strategiske og faglige samarbeidet – også i en ny campus, sier han. 

Av de seks prosjektene som nevnes er tomta i Strindveien 4, ZEB og SINTEF Energi de som kan realiseres raskest.

- Tomten ved Verkstedteknisk har vi rettet en henvendelse til NTNU om vi kan eventuelt feste og bygge. NTNU har ikke vært avvisende til det, men gitt oss beskjed om å rette en ny henvendelse når planen for området er godkjent, opplyser Sintefs visekonsernsjef.

Høgskoleringen 7B eies av NTNU og påbygg i Sintef-regi er avhengig av NTNUs velvilje.

- Naturlig å varsle

På spørsmål om det er frykten for at Sintef skal forsvinne mellom NTNUs voldsomme campusbygg som driver dem, svarer Bye:

- Vi er veldig glade for vedtak om samlet campusutbygging. Vi er store og vi har et så tett samarbeid med NTNU at det er naturlig å varsle at vi ønsker å prioritere store ressurser i denne fasen der alt planlegges. Vi ønsker å vise hvilke muligheter som ligger der.

NTNU har fått tilsagn om å bygge 90 000 nye kvadratmeter, samt renovere 45 000 kvadratmeter. Bye viser til at universitetet  også har signalisert at de ønsker å ha både Sintef og andre med for å realisere enda større løft for et best mulig campus.

Vil feste tomt og bygge i høyden på Gløs

Sintef Eiendom har bedt NTNU Eiendom om å få feste en tomt på 11 200 kvadratmeter i Richard Birkelands vei. Her vil de bygge lokaler til Sintef Industri, med fasiliteter som kantine/restaurant, konferanserom, laboratorier til produktutvikling og materialtesting, kontorer og forelesningsarealer.

Sintef Eiendom har bedt NTNU Eiendom om å få feste en tomt på 11 200 kvadratmeter i Richard Birkelands vei. Her vil de bygge lokaler til Sintef Industri.
(Foto: Skisse: Øystein Thomessen Sivilarkitekt as)

Sintef Eiendom har bedt NTNU Eiendom om å få feste en tomt på 11 200 kvadratmeter i Richard Birkelands vei. Her vil de bygge lokaler til Sintef Industri. Foto: Skisse: Øystein Thomessen Sivilarkitekt as

 

Sintef Energi har vokst ut av sine lokaler i Sem. Sælands veg, og trenger minst 3 500 ny kvadratmeter. Avdelingen har et prosjekt på gang med påbygg i høyden i bygget på Gløshaugen. Det er tegnet 5 varianter, fra 3 500- til 6 000 kvadratmeter med en kostnadsramme på 150-210 millioner kroner.

Sintef Energi har vokst ut av sine lokaler i Sem. Sælands veg, og trenger minst 3 500 nye kvadratmeter.

Sintef Energi har vokst ut av sine lokaler i Sem. Sælands veg, og trenger minst 3 500 nye kvadratmeter.

 

Forsinket ZEB Flexible Lab

NTNU og Sintef samarbeider om forskningsinfrastrukturprosjektet Zeb Flexible lab, som skal ligge utenfor laboratoriehallen til Byggteknisk. Prosjektet på rundt 1 800 kvadratmeter er støttet med 63 millioner av Forskningsrådet. Enova har lagt 8 millioner i prosjektet, mens NTNU og Sintef betaler 25 millioner kroner hver. Finansieringen fra Forskningsrådet forutsetter at prosjektet er fullført 1. januar 2020, men prosjektet er nå forsinket på grunn av campusprosessen.

Byggesakskontoret i Trondheim kommune ville ikke behandle søknaden, fordi man ønsker en planregulering før byggesaksbehandling. Dette gir uheldige forsinkelser, medgir Sintefs visekonsernsjef. Rektoratet har tildelt ny tomt og bygget omprosjekteres til den nye tomten.

- Men vi er optimister i forhold til at vi skal klare å gjennomføre dette innen fristen, og er i tett dialog – også med Forskningsrådet. Vi må få en del avklaringer ganske raskt, men vi regner med det skal være mulig å reise bygget innen fristen, sier Bye.

Forsinkelser. NTNU og Sintef samarbeider om forskningsinfrastrukturprosjektet Zeb Flexible lab, som skal ligge utenfor laboratoriehallen til Byggteknisk.
(Foto: Tegning: Link Arkitektur as)

Forsinkelser. NTNU og Sintef samarbeider om forskningsinfrastrukturprosjektet Zeb Flexible lab, som skal ligge utenfor laboratoriehallen til Byggteknisk. Foto: Tegning: Link Arkitektur as

For tidlig med eksakte tall

Også Sintef Byggforsk ønsker å utvide med en eller to etasjer i lokalene de har sammen med NTNU i Høgskoleringen 7B. Også i det medisinsk-tekniske forskningsmiljøet på Øya trenger Sintef større lokaler.

Ifølge Reidar Bye er det for tidlig å gå ut med samlede tall på arealer og investeringer som kreves for de 6 prosjektene. Han sier det viktigste nå er å få disse innspillene med, og at de er detaljerte nok, til å tas med i den totale gjennomgangen som nå skjer i forbindelse med campusprosjektet.

Urolig for båndlegging og forsinkelser

I høringsuttalelsen skriver Sintef at de i samarbeid med NTNU og campusprosjektet kan realisere en ny campus som inneholder høyere kapasitet, samt flere og bedre fasiliteter gjennom en parallell byggeprosess.

De skriver også at de ønsker å unngå unødige forsinkelser i prosjektene og at «det vil være uheldig dersom arealene blir båndlagt i forbindelse med reguleringsprosessene. For Sintef er det viktig at planprogrammet ikke inneholder reguleringer eller bestemmelsersom vanskeliggjør realisering av Sintefs prosjekter og planer».

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Langeland om seg selv:

Offentlig intellektuell, litterær bohem, hagefestmatador

Å sende meldinger med seksualisert innhold til ledere, sykepleiere og andre, er bare en del av Nils Rune Langelands stil, framgikk det av hans forklaring i Oslo tingrett.

NTNU-ansatte ble hedret i prisutdeling

NTNU hedret ansatte i intern prisutdeling for første gang siden 2015. Her er prisvinnerne.

Halvparten er kvinner

Ti nye meritterte undervisere

Denne gang var kvinneandelen blant de meritterte underviserne på 50 prosent. Fem kvinner og fem menn fikk status som meritterte undervisere.

Én av tre studenter lider av søvnproblemer

Andelen studenter med søvnproblemer har økt fra 22,6 prosent til 30,5 prosent de siste åtte årene. – Overraskende høy forekomst, vi trekker en parallell til at stadig flere sliter psykisk, sier søvnforsker og psykolog Børge Sivertsen.