Planprogram for samlet campus:

Sit ønsker utvidede grenser for NTNUs samlede campus

Sit ber om at grensene for campusprosjektets planer justeres på tre steder, slik at mulig fortetting av studentboliger og nytt idrettsbygg får sin plass i det videre arbeidet med NTNUs nye campus.
Fordeler. Sit Bolig har bygd tett, kompakt, høyt med de nye boligtårnene på Moholt. Nå savner de at de gode argumentene for å bygge på denne måten tas med og belyses på en likeverdig måte i campusprosjektet. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Fordeler. Sit Bolig har bygd tett, kompakt, høyt med de nye boligtårnene på Moholt. Nå savner de at de gode argumentene for å bygge på denne måten tas med og belyses på en likeverdig måte i campusprosjektet.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Vi ønsker å vurdere absolutt alle muligheter, derfor er det viktig for oss at de områdene vi kan benytte oss av og som grenser inn mot planprogrammet ses i sammenheng med resten av campusprosjektet, sier Samskipnadens boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås.

UA har de siste dagene omtalt flere av høringsinnspillene til Planprogrammet for campus ved NTNU.

LES MER: Sintef vil reise egne signalbygg samtidig med campusprosjektet
LES OGSÅ: Arkitektprofessor mener uferdige planer ble sendt ut på høring

Fortetting ved Idrettsbygget

I sitt høringsinnspill ber Sit om at planprogrammets grenser justeres, for å ivareta prosjekter som pågår og muligheter de vil skal holdes åpne for Sits behov.

Sit ønsker å få tatt med følgende områder innenfor avgrensningen:

- Kvartalene rundt og nedenfor Idrettsbygget på Gløshaugen. Disse bør vurderes for fortetting med studentboliger. Dette er området som avgrenses av Christian Frederiks gate, Øvre Allé, Singsakerbakken og Korsgata.

- I Klostergata 56 har Sit 65 hybelenheter, men jobber med et prosjekt der disse rives for å gi plass til 125 nye enheter.

- Sit ser også for seg arealene sør for Strindveien, mellom Torbjørn Bratts veg og S.P. Andersens veg som mulig tomt for nytt idrettsbygg.

- Nå når dette store arbeidet først er i gang er det viktig at man ikke innskrenker, men tvert i mot får med alle prosjekter som er relevante, sier Sits boligdirektør, som i sitt høringssvar har fremhevet ønsket om en urban og kompakt campus.

LES MER: Hektisk politisk aktivitet for å hindre bygg i park
LES MER: Unge vinnere av campuskonkurransen

Kompakt, tett og høyt

Dette betyr at tomter utnyttes bedre og at det bygges høyere enn normalt. Sits boligdirektør påpeker at det oftest er de uheldige sidene ved å bygge tett og høyt som trekkes fram i planutredninger. Hun etterlyser at også fordelene ved kompakt, tett og høy bygging belyses på en likeverdig måte i campusprosjektet.

- Ved å bygge høyere, kan man blant annet oppnå både bedre arealutnyttelse og få flere og bedre arealer på bakkenivå, fremholder hun.

Det er ikke vurdert konkrete forslag om idrettsbygg i området sør for Strindvegen, men Aspås understreker behovet for et nytt idrettsbygg.

- Sit mener derfor at alle aktuelle og mulige arealer bør vurderes i forbindelse med campusarbeidet, sier hun.

Høringsinnspill. - Nå når dette store arbeidet først er i gang er det viktig at man ikke innskrenker, men tvert i mot får med alle prosjekter som er relevante, sier Sits boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås. 
    
      (Foto: Sit)

Høringsinnspill. - Nå når dette store arbeidet først er i gang er det viktig at man ikke innskrenker, men tvert i mot får med alle prosjekter som er relevante, sier Sits boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås.  Foto: Sit

LES MER: Samlet utbygging av campus vedtatt

Fem muligheter for idrettsbygg

I tillegg til tomten sør for Strindvegen peker Sit på fire enkeltprosjekt og eiendommer som de ønsker vurdert for idrettsbygg:

* Innerst i Dødens Dal
* Idrettsbygg/storstue sentralt på Gløshaugen
* TEAB-tomten
* Hesthagen

De understreker at listen ikke er fullstendig og vil kunne bli endret over tid.

Seks muligheter for studentboliger

Sit har per i dag 6 000 hybelenheter i Trondheim. Det gir en dekningsgrad på knappe 16 prosent, det nasjonale målet er at studentsamskipnadene har en dekningsgrad på 20 prosent. Per i dag mangler Sit rundt 1 400 enheter for å nå det nasjonale målet, men det er basert på dagens studenttall. Øker studenttallet, øker også boligbehovet.

I høringssvaret til kommunen peker Sit på seks områder som de ønsker blir vurdert for nye studentboliger. I tillegg til de to sentralbyggene på Gløshaugen, lister de også opp

* Klostergata 29 B
* Eddaparken
* Grensen (sett i sammenheng med området rundt dagens idrettsbygg)
* Trekanttomten
* Elgeseter gate 53

Det har ikke vært vurdert konkrete studentboligprosjekter på disse tomtene før.

- På samme måte som for idrettsbygg må også alle mulige arealer for fremtidige studentboliger vurderes, fremholder Aspås.

LES MER: Campus blir mye større enn 92 000 kvm.

LES OGSÅ: -Vi må ta våre valg ut fra hva som gagner NTNU


Selger studentbyen på Steinan

Når Dragvoll legges ned, blir studentbyen på Steinan trolig solgt. Sit har i underkant av 500 hybelenheter her, fordelt på en stor teglsteinsblokk og småhus.

– Dette er et dårlig utnyttet område, som blir liggende langt unna en samlet campus. Når Dragvoll fraflyttes, ser vi på muligheten for å selge Steinan, sier Sits boligdirektør.

- Hva ser dere som det viktigste å ivareta i den store campusprosessen som nå ligger forut? 

- Det er viktig å støtte NTNU og Trondheim kommune i arbeidet med å nå målene for samling av campus, og å gi studentene tilbud som er nødvendig for å sikre god studentvelferd på og nært campus, til en pris som sikrer flest mulig lik rett til utdanning, sier Lisbeth Glørstad Aspås.

Hun understreker at Sit opplever at de er blitt tatt med i prosessen på en profesjonell og inkluderende måte og har et meget godt samarbeid med NTNU i campusprosjektet. 

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.
 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tvingende nødvendig med sterkere fagmiljø

Det handler om være attraktive for studenter, ansatte og for omverden, skriver dekan Egil Solli om de endringene Nord universitet ønsker å gjennomføre.

Gjesteskribenten:

Skam er et hinder for å endre livsstil

Vi trenger ikke mer dårlig samvittighet i folkehelsearbeidet.

Ytring:

Misvisande argumentasjon om InnoCamp på Steinkjer

Eg er provosert over påstandane frå ordførar Gram og Ketil Lindseth sin ville kommentar i media, skriv innsendaren.

Universitetenes rolle i regionene

Nedlegging av studiesteder er foreslått på en slik måte at universitetet skal kunne høste langsiktige effekter i fremtiden.