Rektor om Nifu-undersøkelsen:

«Jeg tror jeg ser et annet perspektiv»

Konfrontert med resultatene fra Nifu-undersøkelsen, medgir NTNU-rektor Gunnar Bovim at han kunne tenkt seg bedre tall. Til høsten vil han ut på fakultetene for å forklare seg.
- Mange prosesser foregår samtidig nå – vi har campusprosjektet, samlokalisering, studieprogramtilpasning, avbyråkratiseringskutt – og fusjon. Alt dette gir store belastninger, sier Gunnar Bovim. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

- Mange prosesser foregår samtidig nå – vi har campusprosjektet, samlokalisering, studieprogramtilpasning, avbyråkratiseringskutt – og fusjon. Alt dette gir store belastninger, sier Gunnar Bovim.  Foto: Tore Oksholen

- Gunnar Bovim: Undersøkelsen forteller blant annet at på spørsmålet om man har tillit til at rektoratet fører organisasjonen i riktig retning, svarer bare 20 prosent av respondentene fra gamle NTNU at de er helt eller delvis enig. Tallene for HiÅ, HiG og HiST er henholdsvis 52, 50 og 27 prosent. I hvilken grad forteller dette at rektoratet, særlig du som rektor, har mislyktes i å sørge for nødvendig oppslutning om fusjonen?

- Dette er en undersøkelse vi har bestilt for skaffe kunnskap og eventuelt korrigere kursen underveis i fusjonsarbeidet. Mange prosesser foregår samtidig nå – vi har campusprosjektet, samlokalisering, studieprogramtilpasning, avbyråkratiseringskutt – og fusjon. Alt dette gir store belastninger. Det er vanskelig å si hva som er hva i dette bildet. Jeg forstår at mange er frustrerte over sin situasjon, og tenker at rektoratet må ta ansvar for helheten i dette. Jeg skulle gjerne sett bedre tall, men det er viktig å se de lange linjene, som er at ingen av de fire tidligere institusjonene kunne fortsette akkurat som før, tilpasninger var nødvendige.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Jeg er trygg

- Vi har brukt bildet før, gjentar det her: Om NTNU er en fullrigger med full seilføring, hvor redd er du for at stormasten kommer dundrende ned?

- Jeg er trygg på det vi holder på med, trygg på at vi beveger oss i riktig retning, trygg på at det langsiktige prosjektet vårt er rett. Men jeg synes det er dumt at vi ikke har klart å få fram hensikten med hva vi gjør godt nok slik at hele mannskapet ser det. Det er mer motiverende å jobbe når man ser at vi er på rett veg. Jeg tar ansvaret for at det ikke står tydelig nok for folk, sier Bovim.

- Det kan se ut som professorene ved gamle NTNU – dine kolleger – er minst happy med fusjonen og følgene av den?

- Akkurat nå har vi gjort noen grep som er krevende som vi ikke har sett gevinsten av foreløpig, men bildet er ikke svarthvitt. Når vi ser på konkrete resultater, ser vi at det samlede NTNU vinner flere forskningskonkurranser enn summen av de gamle institusjonene har gjort noen gang før. Vi vinner flere konkurranser mot Forskningsrådet og inn mot EU enn noen gang før – også innen gamle NTNUs kjerneområder.

Bortforklaringer? Nei.

- Du viser gjentatte ganger til «det langsiktige bildet» når du skal forklare de negative svarene på denne undersøkelsen. Driver du med bortforklaring?

- Jeg mener ikke å bortforklare noe som helst. Jeg skulle gjerne sett bedre tall. Vi må åpenbart være mer i dialog med fagmiljøene. Derfor kommer jeg til å ta initiativ til fakultetsvise allmøter på alle fakultet og i Gjøvik og Ålesund til høsten, hvor vi kan gå gjennom alle prosessene som foregår, og lytte til fagmiljøenes synspunkter.

- Et annet tall: på utsagnet at studentene har fått, eller vil få, et bedre tilbud etter fusjonen, svarer bare hver femte ved gamle NTNU at de er helt eller litt enig. Hva skal man si om det?

- Noen av de undervisningstilbudene som ble gitt ved gamle NTNU, eksempelvis innen siving-utdanningene, medisin og humsam, er ikke berørt av fusjonen og vil bli lite påvirket. Men igjen, jeg skulle gjerne sett at tallene var bedre. Og vi gjør et betydelig arbeid i å legge om og forbedre utdanningene. Jeg kjenner meg overbevist om at vi på sikt utdanner bedre ingeniører når det skjer i samråd med sivilingeniørutdanningene, og bedre leger når det skjer i samarbeid med sykepleierutdanningene – men det er ikke sikkert det oppleves sånn i de relevante fagmiljøene i dag.

- Ser et annet perspektiv

 - Mener du at du som rektor vet bedre enn mange av fagfolkene dine om disse sakene?

- Nei, det mener jeg ikke. Men jeg tror jeg ser et annet perspektiv, og jeg tror jeg ser at om vi ikke hadde gjort noe, ville vi for eksempel sett at vi ville hatt et HiST som jobbet for å bli et universitet nummer to i Trondheim. Det ville ikke vært optimalt for noen av institusjonene med henhold til konkurranse om personell, infrastruktur og bygningsmasse. Om det er noe man kan si om framtida er det at vi vil få strammere tilgang på ressurser. Da er det bra å foreta en samordning og effektivisering nå, selv om det medfører mye prakk. Disse perspektivene tror jeg er tettere på meg som rektor, enn for mange andre.

- Er man over det verste nå?

- Det står fortsatt utfordringer foran oss. Jeg tror samlokaliseringen vil bli krevende, når man skal begynne å flytte på folk fra Kalvskinnet og andre plasser. Jeg tror også vi fortsatt har mye krevende å jobbe med når det gjelder endringer i studieprogrammene. Og vi skal gjøre en tilpasning i forbindelse med ny campus som også blir utfordrende. Så det er nok å gripe fatt i.

- Betyr det at dersom undersøkelsen gjentas neste år så vil man se enda dårligere tall?

- Jeg håper vi har fått bedre gjennomslag rundt om i miljøene for at dette er viktig og nødvendig. Men jeg tror at de som har vært mot fusjon før og nå, er jeg ikke sikker på at vil endre oppfatning. Men jeg håper på økt forståelse for de lange linjene.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Koronaviruset:

Må holde seg hjemme etter besøk i Italia

Sosiolog Arve Hjelseth kom fra Nord-Italia på mandag. I dag har han hjemmekontor i tråd med NTNUs reiseråd.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.