Nifu-undersøkelsen:

Skremt over liten tro på bedret studietilbud

Bare to prosent av gamle NTNU-ere tror studentene har fått bedre tilbud etter fusjonen. Det skremte panelet som diskuterte Nifu-undersøkelsen mandag morgen.
Ikke stinn brakke: mellom 40 og 50 personer fant feien til Hangaren, Gløshaugens største kantine, mandag morgen for å høre på framleggelsen av Nifu-rapporten. Det er de vitenskapelig ansatte som deltok i undersøkelsen. Da prorektor Bjarne Foss ba vitenskapelig ansatte rekke opp hånden, talte vi tre hender. I panelet sto (f.h.) Rune Sætre, Torunn Klemp, Hallstein Hemmer og Anne Borg. Debattleder Jan Erik Kaarø til høyre. 

Ikke stinn brakke: mellom 40 og 50 personer fant feien til Hangaren, Gløshaugens største kantine, mandag morgen for å høre på framleggelsen av Nifu-rapporten. Det er de vitenskapelig ansatte som deltok i undersøkelsen. Da prorektor Bjarne Foss ba vitenskapelig ansatte rekke opp hånden, talte vi tre hender. I panelet sto (f.h.) Rune Sætre, Torunn Klemp, Hallstein Hemmer og Anne Borg. Debattleder Jan Erik Kaarø til høyre. 

Et annet funn som satte en støkk i folk, var at respondenter fra det gamle HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) var så lite fornøyde med resultatene av fusjonen. Det lot til å være enighet i panelet om at ingen av disse funnene er til å leve med.

Resultatene av undersøkelsen ble presentert av forsker Siri Brorstad Borlaug for NTNU-ansatte i Hangaren. Framleggelsen ble også strømmet, slik at ansatte i Gjøvik og Ålesund, samt på andre campuser i Trondheim, kunne følge den.

LES OGSÅ: 2 av 3 mener omdømmet er svekket
LES OGSÅ: - Jeg ser dette fra et litt annet perspektiv

Under presentasjonen nevnte Nifu-forskeren særlig funnet om at så få ansatte hjemmehørende i gamle NTNU og HiST viser tro på at studentene får, eller har fått, et bedret studietilbud. Borlaug karakteriserte funnet som skremmende.

Ved gamle NTNU var det bare to prosent som sa seg helt enig i påstanden om at studentene har fått, eller får, et bedret studietilbud.

- Da har vi tapt

Under debatten som fulgte viste også prorektor for utdanning, Anne Borg, at dette er helt uakseptabelt for NTNU om det er slik. «Da har vi tapt,» konstaterte NTNUs øverste faglige ansvarlige for utdanningstilbudet.

Ved siden av Borg besto panelet av hovedtillitsvalgt Rune Sætre, Tekna, førsteamanuensis Torunn Klemp ved Institutt for for lærerutdanning og instituttleder Hallstein Hemmer, Institutt for kjemi.

- Det er skremmende at så få fra NTNU i Trondheim – både gamle NTNU og ved HiST – ser ut til å ha tro på prosjektet, på at studentene får det bedre, kommenterte Hemmer.

Egalitær modell for fall

Et annet funn både forskningsleder og panel noterte seg, var at om lag 70 prosent av alle vitenskapelig ansatte mener at fusjonen har svekket ansattes innflytelse over viktige beslutninger. Dette tror Borlaug kan ha sammenheng med at universitetet er blitt større som følge av fusjonen, og avstanden mellom topp og bunn har økt.

- Det er også sånn at den nordiske universitetsmodellen tradisjonelt har vært nokså egalitær, nå er ledelsens posisjon styrket, kommenterte Nifu-forskeren.

Eirik Sundby ba panelet reflektere over at HiST—ansatte var vesentlig mindre fornøyd med fusjonen enn de to øvrige høgskolene. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Eirik Sundby ba panelet reflektere over at HiST—ansatte var vesentlig mindre fornøyd med fusjonen enn de to øvrige høgskolene.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Fra salen tok Eirik Sundby (bildet over) fra tidligere HiST ordet og ba panelet reflektere omkring det faktum at HiST—ansatte var vesentlig mindre fornøyd med fusjonen enn de to øvrige høgskolene, hva det måtte bero på.

- Det kan være at HiST-ansatte i større grad følte seg overtatt, som følge av fusjonen, som jo var en virksomhetsoverdragelse, sa Borlaug til dette.

Klemp sa seg enig med henne om det.

- Derfor må vi ha et særlig fokus på HiST-ansatte i fortsettelsen, sa Klemp.

Teknologibygg til besvær

På spørsmål fra debattleder Jan Erik Kaarø kommenterte Hemmer at han tror den raske fraflyttingen av det nye Teknologibygget – mange flyttet ut før de i praksis hadde rukket å flytte inn – har bidratt vesentlig til mange HiST-ansattes negative opplevelse av fusjonen.

- At ansatte ved gamle HiG sier seg fornøyd, kan bero på at Gjøvik ligger langt fra Trondheim, og man der har fått beholde deler av infrastrukturen, tror Hemmer.

- Hva var alternativet?

NTNU-ledelsens representant i panelet var ikke overraskende opptatt av å minne forsamlingen om at mye tross alt ikke går så verst: NTNU vinner i forskningskonkurransen inn mot både forskningsråd og EU, og flere søker seg til NTNU enn noen sinne.

- Dessuten er det relevant å spørre om hva alternativet til fusjon ville vært for HiSTs del, spurte Borg retorisk, og svarte selv: HiST ville etter alle solemerker måttet jobbe for å oppnå universitetsstatus, og det er ikke sikkert at et slikt løp ville blitt så mye bedre for de ansatte der.

- For gamle NTNUs del tror jeg man ville fått vansker med å hevde seg i det universitetslandskapet man ser i dag, mente Borg, som kategorisk utelukket muligheten for å rulle tilbake fusjonen. Siste toget har gått, stasjonen er lagt ned.

Til dette grep Sundby ordet fra salen igjen, og kommenterte at alternativet ville vært å ikke tenke så mye i termen virksomhetsoverdragelse da man fusjonerte, og latt HiST får beholde deler av strukturen inn i det fusjonerte NTNU.

Til dette svarte Borg med å karakterisere det som en stor feil av NTNU-ledelsen å ikke sørge for å utstyre HiST med en egen viserektor, slik som man fikk i Gjøvik og Ålesund, da fusjonen ble vedtatt: En slik person ville kunne hatt et eget øye til disse ansattes interesser og behov.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Nifu-undersøkelsen

Halvannet år etter at «nye NTNU» formelt ble sjøsatt spurte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) vitenskapelig ansatte om hvordan de nå ser på fusjonen. Er de positive eller negative? Hvordan har forskningen og undervisningen blitt påvirket? Og har det egentlig blitt noe mer samarbeid mellom nye kolleger på tvers av campusene? 

Dette var noen av spørsmålene som forskerne fra Nifu stilte som ledd i følge-evalueringen av fusjonen.

Undersøkelsen ble sendt ut til 2515 personer. Svarprosenten var på 55 prosent (1384 besvarelser). 1266 fullstendige besvarelser er brukt i analysene.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Koronaviruset:

Må holde seg hjemme etter besøk i Italia

Sosiolog Arve Hjelseth kom fra Nord-Italia på mandag. I dag har han hjemmekontor i tråd med NTNUs reiseråd.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.