Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.
Det var lite alkohol, bare god stemning å spore, da kolleger tok bølgen for Arne M. Bredesen for å feire at han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2016. Daværende instituttleder Olav Bolland (med ryggen til) ledet an feiringen.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Det var lite alkohol, bare god stemning å spore, da kolleger tok bølgen for Arne M. Bredesen for å feire at han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2016. Daværende instituttleder Olav Bolland (med ryggen til) ledet an feiringen. Foto: Kristoffer Furberg

- Over flere tiår har det i enkelte miljøer ved NTNU, ikke bare mitt fakultet, vært en kultur med bruk av alkohol i sosiale sammenhenger. Det har også vært slik at NTNU har betalt for denne alkoholen. Vi ønsker et betydelig måtehold, og innfører nye regler for å sikre dette, sier Olav Bolland til UA.

Grep mot trakassering

Dekanen ved Fakultet for ingeniørvitenskap er svært opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø, og ble tildelt NTNUs arbeidsmiljøpris for 2013. Han mener konkrete og gode regler rundt rus- og alkoholbruk er viktig for arbeidsmiljøet.

Bolland understreker at de nye reglene ikke kommer som følge av uønskede hendelser, men som et proaktivt tiltak. Bolland, som ble dekan i fjor, ønsker å skape en god kultur rundt alkoholbruk.

- Vi vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering. I den sammenheng, er det helt klart at dette også er tiltak mot metoo-problematikk. Vi ønsker å bidra å til å redusere seksuell trakassering.

Han forteller at eksempler på sosiale settinger der det har vært en kultur for bruk av alkohol er ekskursjoner, avslutningsarrangementer og bedriftspresentasjoner. De nye retningslinjene skal gjøre det lettere for instituttene å forholde seg til alkohol i slike settinger.

- Dette er også noe vi må kommunisere til bedriftene vi samarbeider med. I visse tilfeller kan det være slik at de spanderer alkohol. Det ønsker vi ikke skal skje fremover, sier Bolland.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Mener NTNUs regler ikke er gode nok

De skjerpede reglene fra Fakultet for ingeniørvitenskap kommer som følge av at Bolland mener NTNUs regelverk ikke er konkret nok. Han viser til at det er regler for hvor mye penger som kan brukes på en disputasmiddag, og hvordan det skal håndteres om en ansatt har rusproblemer, men at det er lite informasjon om alkohol i sosiale settinger.

Dessuten mener Bolland at alkoholbruk er ekskluderende, spesielt i et internasjonalt miljø der mange kulturer møtes.

NTNU jobber for øvrig med nye retningslinjer for rus- og alkoholbruk. Det får UA bekreftet, men det er uklart når disse er ferdig utformet.

- De retningslinjene vi innfører kan ha en innvirkning på NTNUs ruspolitikk når den kommer. Jeg sitter som fersk dekan og ønsker å få satt ned noen gjerdestolper. Vi ønsker å være proaktive, sier Bolland.

Dette er de nye reglene ved Fakultet for ingeniørvitenskap:

NTNU har nulltoleranse overfor bruk og omsetning av ulovlige rusmidler og ulovlige prestasjonsfremmende midler.

* Rusmiddelpåvirkning i arbeids- og studiesituasjoner tolereres ikke. Med rusmidler menes her alkohol, illegale rusmidler og legemidler med ruspotensiale. Ansatte som av medisinske årsaker må bruke medikamenter som kan ha innvirkning på arbeidssituasjonen oppfordres til å ta dette opp med nærmeste leder.

* Som arbeids- og studiesituasjon regnes også aktivitet utenfor normal arbeidstid i regi av NTNU eller samarbeidspartnere der ansatte deltar som representant for NTNU. Eksempelvis kurs, konferanser, representasjon, feltarbeid og disputaser mv. Ved bruk av alkohol skal det være et klart skille mellom arbeids-/studiesituasjon og sosial sammenkomst som eventuelt følger denne typen arrangement.

* I arrangementer rettet mot NTNU-ansatte og/eller NTNU-studenter i NTNUs lokaler eller utendørs på NTNUs campuser i regi av NTNU, NTNU-studenter eller andre, er det ikke tillatt å servere eller konsumere alkohol. Dispensasjon for servering av øl og vin kan gis etter søknad i tråd med regler for bruk av arealer¹

* I arrangementer rettet mot NTNU-ansatte som inkluderer studenter, utenfor NTNUs campuser i regi av NTNU eller NTNUs samarbeidspartnere, er det ikke tillatt å servere eller nyte alkohol. Unntaket er øl og vin i forbindelse med bespisning, hvor det normalt tillates 2 alkoholenheter. Servering av alkohol skal godkjennes av leder ved aktuelt institutt.

* Ansatte som deltar på sosiale arrangement utenfor arbeidstid i regi av NTNU eller NTNUs samarbeidspartnere forventes å utvise måtehold, da ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representanter for virksomheten.

* Sosiale arrangement utenfor arbeidstid skal være inkluderende for alle. Alkoholservering skal aldri være hovedaktivitet under arrangement i regi av fakultetet, institutt eller i regi av samarbeidspartnere der ansatte ved NTNU deltar. Når alkohol serveres, skal det alltid være et alkoholfritt alternativ.

* Lukt av alkohol og/ eller bakrus er uforenlig med å være på jobb. Dersom dette avdekkes er nærmeste leder pliktig å sørge for hjemsendelse av vedkommende.

* Brudd på disse reglene kan medføre disiplinære reaksjoner.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ser frem til å jobbe med utviklingen av Norges første private universitet

Jens Barland går fra Institutt for design ved NTNU på Gjøvik til Høyskolen Kristiania.

UiO ønsker egnethetstest for medisinstudiet:

Flere er skeptiske til å basere opptaket på egnethetstest

Universitetet i Oslo ønsker å basere deler av opptaket til medisinstudiet på en test. Det har kommet inn 20 høringssvar til forslaget, flere er skeptiske.

Strykprosenten falt fra 30 til 0 med ny studiemetode

På juss- og fysikk-kursene hos Nord universitet Stjørdal har strykprosenten gått ned etter at de har innført en ny studiemetode. – Virker interessant, sier Ela Sjølie, førsteamanuensis hos Eksperter i team, NTNU.

Utvekslingsstudent anklager veileder ved NTNU for langvarig trakassering

Student fra Kina påstår å ha blitt møtt av diskriminerende spørsmål under veiledningsmøter.