Etter #metoo:

Nye varsler om seksuell trakassering ved NTNU

To varslersaker om seksuell trakassering har vært meldt inn til ledelsen ved HF-fakultetet, NTNU. Den ene saken er ferdig behandlet, den andre er fremdeles under utredning.
Anne Kristine Børresen har hatt to varslersaker på sitt bord siste halvåret.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Anne Kristine Børresen har hatt to varslersaker på sitt bord siste halvåret. Foto: Kristoffer Furberg

Det er snakk om to ulike saker, ved hvert sitt institutt. I den ene saken klaget to midlertidig ansatte om atferd fra en vitenskapelig ansatt som de oppfattet som seksuelt trakasserende.

Denne saken har fakultetsledelsen behandlet ferdig, og konkludert at det ikke er bevist at seksuell trakassering har funnet sted, opplyser dekan Anne Kristine Børresen til Universitetsavisa.

For to uker siden kunne Universitetsavisa fortelle at varsler om seksuell trakassering er under utredning ved IV-fakultetet.

Rettferdig behandling

- Jeg er opptatt av at alle parter skal kjenne at sakene er grundig og objektivt behandlet. Alle, både klager og den som er klagd på, skal kjenne at man er ordentlig og rettferdig behandlet, poengterer HF-dekan Børresen.

Hun legger til at «den virkelige jobben begynner nå».

- Etter at vi har konkludert med at det ikke har hendt noe seksuelt trakasserende, har vi to parter som skal møtes med respekt.

3 varsler mot samme person

I den andre saken er det levert inn 3 ulike varsler uavhengig av hverandre på én og samme person. Denne saken er ikke ferdigbehandlet, opplyser Børresen. Hun ønsker ikke å gi flere detaljer i den saken, utover at man har søkt juridisk bistand, samt at varslene gjelder hendelser som ligger flere år tilbake i tid.

- De har kommet etter #metoo og den økte bevisstheten om seksuell trakassering den bevegelsen førte til, sier Børresen.

#Metoo endret alt

- Hva forteller disse hendelsene om holdninger til seksuell trakassering og kollegial respekt i allmennhet, ved fakultetet du leder?

- Jeg oppfatter at vi har gode holdninger i så måte. #Metoo har medført litt av en revolusjon når det gjelder bevisstheten om slike ting, og det er veldig bra.

- Du forteller at dere har søkt juridisk bistand. Men I den grad dette er et kulturelt problem hjelper det ikke med jurister – er det ikke du som leder som har ansvaret for å bygge en god kultur ved fakultetet ditt?

Dekanen poengterer at seksuell trakassering og annen trakassering er blitt et tema det snakkes om på ledermøter ved fakultet som i instituttene.

- Her har jeg et lederansvar for å legge forholdene til rette for at vi snakker om det. Det ansvaret har jeg ikke alene. Vi må snakke om hvordan vi oppfører oss overfor kolleger og studenter. Det er slik vi bygger en sunn kultur.

Juridifisering

- Så du er ikke redd for å juridifisere sakene?

- Når saken er alvorlig nok må man søke juridisk bistand. Men byggingen av en sunn kultur er det viktigste vi gjør, og det er de vi som har vårt virke her som sørger for at skjer.

- Det har vært relativt få saker i akademia sammenliknet med deler av kultursektoren og i det politiske liv. Hva tror du det skyldes – er menn i akademia mer bevisst på korrekt oppførsel – eller synes kvinner i akademia det er særlig skamfullt å innrømme for seg selv og andre at man har vært utsatt for seksuell trakassering?

- Det er et interessant spørsmål. Jeg vet rett og slett ikke. Vi skal uansett ikke være naive og tro at slikt finnes her hos oss.

- Hva med deg selv: Du er utdannet ved NTNU og har det meste av din profesjonelle karriere ved HF-fakultetet her. Har du vært utsatt for atferd tidligere i din karriere, som du i dag ville karakterisert som seksuell trakassering?

På dette spørsmålet snur dekan Anne Kristine Børesen stolen mot vinduet bak seg og tenker en stund, før hun svarer med ansiktet vendt mot vinduet:

- Ja.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ny rapport: 9 av 10 masterstudenter får relevant jobb

Langt de fleste som tar masterutdanning har etter få år en jobb som krever kompetansen deres. Andelen som ikke hadde trengt master varierer mellom faggruppene. 

Studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNU-nett

En tabbe førte til at studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNUs intranett i to år før man oppdaget hva som hadde skjedd.

Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Ytring:

Campus… men hva så?

«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i denne ytringen.