Flere studenter jukser ved NTNU

Hittil i år har 24 studenter ved NTNU blitt tatt i juks. I løpet av hele 2017 var det tilsvarende tallet 18.
Det gamle trikset med å notere på armene er kanskje ikke like utbredt nå som før. Det det derimot blir mer og mer av ved NTNU er selvplagiering - studenter som kopierer eget tidligere arbeid.
(Foto: ISTOCKPHOTO)

Det gamle trikset med å notere på armene er kanskje ikke like utbredt nå som før. Det det derimot blir mer og mer av ved NTNU er selvplagiering - studenter som kopierer eget tidligere arbeid. Foto: ISTOCKPHOTO

Kari Vedde, sekretær i Klagenemnda ved NTNU, sier at det allerede er en økning i fuskesaker i 2018 sammenlignet med året før.

Hittil i år har nemnda behandlet 25 saker. Én av studentene ble frikjent for mistanken, mens 24 fikk en reaksjon. Typiske reaksjoner vil være annullering av resultatet på eksamenen, eller utestengning i ett eller to semestre.

I 2017 var det 18 studenter som fikk en reaksjon for å ha jukset.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: - Dette er NTNU-studentenes offisielle jukseside

Mer selvplagiering

Plagiat er den typen juks som oftest blir rapportert.

– Vi har registrert en økning i tilfeller der studenter har plagiert eget tidligere arbeid uten å oppgi referanse – selvplagiering. Dette er ikke nytt, men det har vært flere tilfeller av det enn tidligere, sier Vedde.

Det er også saker der studenter plagierer andre sitt arbeid og leverer det som sitt eget.

Etter fusjonen i 2016 har antall studenter ved NTNU økt. Dette kan være én årsak til økningen i antall saker, ifølge Vedde.

LES OGSÅ: 2017: Flere studenter blir tatt i juks på universiteter og høyskoler

LES OGSÅ: Forsker mistet jobben etter forskningsjuks

Flere tatt i juks ved NMBU

Også ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ser det ut til å være en økning fra fjoråret, selv om tallene er små.

Hittil i år har sju studenter fått en reaksjon for å ha jukset. I fjor ble bare to dømt for fusk, ifølge kommunikasjonsavdelingen ved universitetet.

Ved Universitetet i Tromsø ligger antall juksesaker nokså stabilt. Så langt i år er det behandlet 31 saker med mistanke om juks, 21 av dem endte med reaksjon mot studenten, ifølge kommunikasjonsavdelingen ved UiT.

I hele 2017 ble det behandlet 34 saker, med 23 reaksjoner.

Kan bli færre i Bergen

Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Bergen har behandlet 28 fuskesaker hittil i år.

I 16 av sakene endte saksbehandlingen med en reaksjon overfor studenten, på grunn av uaktsomt eller forsettlig juks. 12 saker ble altså lagt bort uten reaksjon, ifølge kommunikasjonsavdelingen ved UiB.

I 2017 var det 26 studenter som fikk en reaksjon for å ha jukset ved UiB. Da var det ingen av sakene som ble behandlet som endte med frifinnelse.

Ved Universitetet i Oslo kan det også se ut til at antallet som får en reaksjon for fusk kommer til å ligge noe lavere i år enn i fjor.

Kommunikasjonsavdelingen informerer om at 51 studenter er blitt tatt i juks hittil i år, mens tilsvarende tall for hele 2017 var 89. Tallene viser til saker der Klagenemnda har valgt å gi en reaksjon mot studenten.

Også i Oslo er typiske eksempler på juks hjemmeoppgaver som i stor grad er et resultat av klipp og lim, eller samarbeid mellom kandidatene, opplyser UiO. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Gripsrud svarer Tvedt

Terje Tvedt er ikke beskyldt for verken forskningsjuks eller forskningstyveri, skriver Jostein Gripsrud.

Gripsrud ødelegger den offentlige samtalen

Jostein Gripsrud bør umiddelbart og offisielt trekke sine ugrunnede beskyldninger tilbake, skriver Terje Tvedt.

UiO søker ny direktør:

Utvider søknadsfristen i jakten på «riktig person»

Å finne Gunn-Elin Aa. Bjørneboes etterfølger som Universitetet i Oslos universitetsdirektør tar lenger tid enn forventet.

Student går til sak mot Universitetet i Tromsø etter utestengelse fra studiet

Merknader i politiattesten gjør at studenten i mai i år ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie ved Universitetet i Tromsø.