Campusservice topper fremdeles statistikken over sykefravær

Avdeling for campusservice har fortsatt høyt sykefravær, men trenden er nedadgående.
Langtidssykefraværet ved Campusservice er på vei nedover.
(Foto: Mari Rian Hanger)

Langtidssykefraværet ved Campusservice er på vei nedover. Foto: Mari Rian Hanger

Sykefraværet har ligget stabilt mellom 10 og 11 prosent fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2017. Dette er det totale sykefraværet. 2. kvartal 2018 er langtidssykefraværet på 6,5 prosent og korttids sykefravær på 3 prosent – altså viser det totale sykefraværet en nedgang.

Det jobber 380 mennesker ved Avdeling for campusservice.

– Vi følger med på sykefraværet, og har fulgt opp tiltak etter arbeidsmiljøundersøkelsen i 2017, sier Cecilie Holen, seniorrådgiver HMS og kvalitetssikring NTNU Campusservice.

Går nedover

Det er først og fremst langtidssykefraværet ved avdelingen som er på vei nedover.

– I andre kvartal 2018 var det på 6,5 prosent. I andre kvartal 2017 på 7,9 prosent og i andre kvartal 2016 på 9,1 prosent.

Renholdsgruppen har høyest fravær.

– Men også her er trenden nedadgående, sier Holen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Lederutvikling

HMS-årsrapporten for 2017 pekte på at sykefraværet ved Avdeling for campusservice var høyt.

Årsrapporten sier at avdelingen planlegger et prosjekt i samarbeid med HMS-seksjonen og bedriftshelsetjenesten for å jobbe systematisk med sykefravær.

Dette prosjektet er ennå ikke startet opp.

– Det kan bli aktuelt å samarbeide tettere både med HMS-seksjonen og Arbeidslivssenteret for å forebygge sykefravær, dette er vi i gang med å avklare nærmere, sier seniorrådgiveren.

Hun understreker at avdelingen har et sterkt fokus på leder- og medarbeiderskapsutvikling.

– For å ha et fysisk sikkert arbeidsmiljø har vi gjennomført risikovurderinger av alle arbeidsprosesser. Vi har også startet et prosjekt om arbeidsflyt, som blant annet inneholder avklaring av roller og ansvar.

Nokså høyt i fellesadministrasjonen

Avdeling for campusservice er en del av fellesadministrasjonen.

Tall for andre kvartal 2018 viser at fellesadministrasjonen som helhet også ligger nokså høyt i langtidssykefravær, med 5,7 prosent. For kvinner er sykefraværet oppe i 7,9 prosent, mens det er 3,1 blant mennene.

Sykefraværet for fellesadministrasjonen ser også ut til å gå ned dersom man sammenligner med tallene for hele 2017, da snittet var 7 prosent og kvinnene var oppe i 9 prosent.

– Sykefraværet i fellesadministrasjonen er noe høyere enn i resten av organisasjonen, sier Hilde Apneseth, seksjonssjef ved HMS-seksjonen ved NTNU.

I snitt er langtidssykefraværet ved NTNU på 3,1 prosent.

Sykere kvinner

– Kvinnene ligger høyt over mennene, hvorfor det?

– Ja, de gjør det – det gjøres mye forskning for å finne ut hvorfor, men ingen har et veldig godt svar på det, sier Apneseth.

Man har tenkt at fusjonen ville påvirke sykefraværet ved Fellesadministrasjonen.

– Den har ikke påvirket sykefraværet i stor grad, men ved enkelte enheter vet vi at arbeidsbelastningen har vært stor, sier hun.

LES OGSÅ: Stort arbeidspress på NTNU etter fusjonen

Bedre statistikk

Apneseth ønsker seg bedre statistikk, slik at det kan være mulig å se sykefraværet fordelt etter type stilling.

– Noen ganger kan snittet se fint ut, men noen yrkesgrupper kan likevel ha stort fravær på en avdeling. Det kommer et bedre system etter hvert, dessverre har det tatt litt tid, sier Apneseth.

Det er ikke planer om ytterligere kutt i Fellesadministrasjonen i år.

– Det er veldig bra, og kanskje kan det ha positiv effekt på sykefraværet, sier hun.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

37 ansatte ved Oslomet sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslomet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

NTNUs jentesatsning inspirerer andre nordiske universiteter

Universitetene Chalmers og Aalto har begge kopiert NTNUs satsninger for å lokke flere jenter til teknologifag. – Jeg ble veldig inspirert av Jenteprosjektet Ada, sier finske Marja Niemi.

GDPR og forskning:

- Dette er en forskningsvennlig reform

Norsk senter for forskningsdata omtaler GDPR som en forskningsvennlig reform, selv om den fører med seg noen strengere krav til norske forskere.

Nybø mener det er opp til universitetene å vurdere om det skal være lærerutdanning i distriktene

Under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget ble statsråd Iselin Nybø konfrontert med den ventede lærermangelen i norsk skole.