Steinnes-saken:

- Det er problematisk at vi studenter ikke har fått nok informasjon

Studentene ved Institutt for historiske studier merker ringvirkningene av saken som førte til at professor Kristian Steinnes ble tvangsflyttet.
Tor-Einar Siebke og Maria Beck er instituttillitsvalgte ved Institutt for historiske studier på Dragvoll. De reagerer på manglende informasjon. 
        
            (Foto: Juliane Dahl Smerud)

Tor-Einar Siebke og Maria Beck er instituttillitsvalgte ved Institutt for historiske studier på Dragvoll. De reagerer på manglende informasjon.  Foto: Juliane Dahl Smerud

Maria Beck og Tor-Einar Siebke, instituttillitsvalgte ved Institutt for historiske studier(IHS) på Dragvoll, forteller at det har vært vanskelig å forholde seg til det som nå er kjent som Steinnes-saken.

- I likhet med de ansatte opplever vi mangelfull informasjon om saken. Ettersom det er personalkonflikter og taushetsplikt inne i bildet er dette forståelig til en viss grad, men når saken har fått et slikt omfang og konsekvenser opplever vi det likevel som problematisk å ikke ha nok informasjon til å forstå de avgjørelser som er tatt, sier de.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Utfordringer med kommunikasjonen

De to instituttillitsvalgte forteller at hele saken har ført til endel forvirring og usikkerhet i studentmassen.

- De som påvirkes mest av saken er nok studentene som tar Europastudier ettersom Steinnes underviste og var veileder i mange av deres fag. Fagene har på kort tid måtte gjennomgås for å få på plass blant annet andre forelesere og nytt pnesum. Det oppleves svært uheldig for studentene å miste en så godt likt foreleser.

Beck og Siebke forteller også at flere opplever utfordringer med kommunikasjonen ved IHS.

- Deler av studentmassen, også tillitsvalgte, opplever av og til utfordringer i kommunikasjon mellom institutt og ansatte, men dette er ikke unikt for IHS.

Tvangsflyttingen

Det var i forrige uke det ble kjent at instituttleder Tor Einar Fagerland ved IHS sa fra seg stillingen med umiddelbar virkning. Bakgrunnen for at Fagerland trakk seg var det han selv omtalte som en krevende situasjon ved instituttet, en situasjon som av flere har blitt linket opp mot tvangsflyttingen av professor Kristian Steinnes.

Steinnes ble etter det Universitetsavisa erfarer i sommer kalt inn på lederens kontor på kort varsel uten å få oppgitt dagsorden for møtet. Der ble han pålagt å velge mellom to institutter han kunne bli tvangsflyttet til med kort valgfrist.

Bakgrunnen for tvangsflyttingen skal være en kombinasjon av personlige motsetninger, faglige uenigheter og konflikter i forbindelse med ulike tilnærminger til det dårlige arbeidsmiljøet ved instituttet.

I et brev signert av tolv vitenskapelig ansatte ved instituttet står det å lese at omplasseringen skjedde i en situasjon der det hadde vært langvarige spenninger i arbeidsmiljøet.

«Flere kolleger kan sies å stå i et spenningsfylt forhold til sin leder» skrev de tolv i brevet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.

Leder:

NTNU – en stresset organisasjon

En «havarikommisjon» og to faktainnhentingsgrupper har vært operative på ulikt hold ved NTNU denne vinteren. De er symptomer på en stresset organisasjon.