Foreslår å utsette deler av samlokaliseringen ved NTNU

Samlokaliseringsprosjektet foreslår å utsette tre flyttinger, og kjøre på videre med fem.
Samlokaliseringsutvalgets forslag skal legges frem for både Arbeidsmiljøutvalget og Sentralt samarbeidsutvalg før det tas endelig beslutning. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Samlokaliseringsutvalgets forslag skal legges frem for både Arbeidsmiljøutvalget og Sentralt samarbeidsutvalg før det tas endelig beslutning.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

I en melding på Innsida, NTNU sitt intranett, skriver styringsgruppen for samlokalisering at de er blitt enige om å foreslå utsettelse av deler av samlokaliseringsprosjektet.

Det er IT-avdelingens flytting til Kalvskinnet, flyttingen av deler av Institutt for bioteknologi og matvitenskap til Gløshaugen, samt etableringen av en felles lab for fakultetene for ingeniørvitenskap, informasjonsteknologi og elektronikk, samt naturvitenskap som foreslås utsatt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Samtidig fortsetter styringsgruppen å fortsette utredningen av flytting av deler av instituttene for materiaklteknologi, datateknologi og informatikk, bygg og miljø, samt program for industriell økologi og deler av fellesadministrasjonen.

Forslaget til rektorvedtak skal legges frem for Arbeidsmiljøutvalget og Sentralt samarbeidsutvalg for innspill og kommentarer før det tas endelig beslutning.

I meldingen skriver de også at flere at etterlyst bedre organisasjons- og HR-prosesser knyttet til samlokaliseringen, både for å skape forutsigbarhet og gi informasjon til berørte.

«Samlokaliseringsprosjektet poengterte at dette er i fokus, og at det er utarbeidet prosjektverktøy som det enkelte fagmiljø kan ta i bruk for å sikre gode prosesser» skriver de og legger til at dette forhåpentligvis vil bidra til å gjøre samlokaliseringen lettere for både studenter og medarbeidere.

Under møtet kom det også innspill om at studenter ved enkelte fakulteter var bekymret for flytteprosessene og hvordan det ville påvirke dem.

«Samlokaliseringsprosjektet jobber nå med å opprette bedre kommunikasjon med studentene slik at vi kan bedre imøtekomme deres behov» skriver de i meldingen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.