Foreslår å utsette deler av samlokaliseringen ved NTNU

Samlokaliseringsprosjektet foreslår å utsette tre flyttinger, og kjøre på videre med fem.
Samlokaliseringsutvalgets forslag skal legges frem for både Arbeidsmiljøutvalget og Sentralt samarbeidsutvalg før det tas endelig beslutning.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Samlokaliseringsutvalgets forslag skal legges frem for både Arbeidsmiljøutvalget og Sentralt samarbeidsutvalg før det tas endelig beslutning. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

I en melding på Innsida, NTNU sitt intranett, skriver styringsgruppen for samlokalisering at de er blitt enige om å foreslå utsettelse av deler av samlokaliseringsprosjektet.

Det er IT-avdelingens flytting til Kalvskinnet, flyttingen av deler av Institutt for bioteknologi og matvitenskap til Gløshaugen, samt etableringen av en felles lab for fakultetene for ingeniørvitenskap, informasjonsteknologi og elektronikk, samt naturvitenskap som foreslås utsatt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Samtidig fortsetter styringsgruppen å fortsette utredningen av flytting av deler av instituttene for materiaklteknologi, datateknologi og informatikk, bygg og miljø, samt program for industriell økologi og deler av fellesadministrasjonen.

Forslaget til rektorvedtak skal legges frem for Arbeidsmiljøutvalget og Sentralt samarbeidsutvalg for innspill og kommentarer før det tas endelig beslutning.

I meldingen skriver de også at flere at etterlyst bedre organisasjons- og HR-prosesser knyttet til samlokaliseringen, både for å skape forutsigbarhet og gi informasjon til berørte.

«Samlokaliseringsprosjektet poengterte at dette er i fokus, og at det er utarbeidet prosjektverktøy som det enkelte fagmiljø kan ta i bruk for å sikre gode prosesser» skriver de og legger til at dette forhåpentligvis vil bidra til å gjøre samlokaliseringen lettere for både studenter og medarbeidere.

Under møtet kom det også innspill om at studenter ved enkelte fakulteter var bekymret for flytteprosessene og hvordan det ville påvirke dem.

«Samlokaliseringsprosjektet jobber nå med å opprette bedre kommunikasjon med studentene slik at vi kan bedre imøtekomme deres behov» skriver de i meldingen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

37 ansatte ved Oslomet sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslomet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

NTNUs jentesatsning inspirerer andre nordiske universiteter

Universitetene Chalmers og Aalto har begge kopiert NTNUs satsninger for å lokke flere jenter til teknologifag. – Jeg ble veldig inspirert av Jenteprosjektet Ada, sier finske Marja Niemi.

GDPR og forskning:

- Dette er en forskningsvennlig reform

Norsk senter for forskningsdata omtaler GDPR som en forskningsvennlig reform, selv om den fører med seg noen strengere krav til norske forskere.

Nybø mener det er opp til universitetene å vurdere om det skal være lærerutdanning i distriktene

Under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget ble statsråd Iselin Nybø konfrontert med den ventede lærermangelen i norsk skole.