NTNU-forsker inn i FNs naturpanel

Førsteamanuensis Håkon Stokland skal delta i FN-panel om biomangfold.
Håkon Stokland er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.
(Foto: Privat)

Håkon Stokland er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Foto: Privat

- Dette er selvfølgelig veldig spennende, og jeg ser virkelig frem til å bidra med mine perspektiver her. Tap av naturmangfold er en av de store globale utfordringene vi står overfor i dag, sier førsteamanuensis Håkon Stokland ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Han er plukket ut til å være med i FN sitt panel om biomangfold.

- Vi har kjent til problemet en god stund, men vi har ikke en gang klart å dempe temoet i utryddelsen av arter og økosystemer. I stedet ser tapene ut til å eskalere, så her står vi overfor en reel utfordring. Heldigvis ser det ut til at bevisstheten om dette er økende, sier Stokland.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Skal forbedre bærekraft

IPBES, eller «The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services» som det så fint heter, skal i løpet av tre år utrede hvordan en kan forbedre bærekraften i relasjon mellom mennesker, ville arter og økosystem, samt sikre bevaring gjennom bruk.

Stokland forteller at han ble med i panelet etter at instituttet nominerte han.

- Miljødirektoratet gjorde et utvalg blant alle de nominerte, og til slutt var det aktørene i panelet som selv gjorde en utvelgelse blant forskere fra hele verden, forklarer han.

Økt bevissthet

Panelet administreres av FNs miljøprogram, og leverer de faglige rapportene det internasjonale miljøsamarbeidet bygges på.

- Jeg har jobbet mye med å utvikle nye perspektiver på tap og forvaltning av naturmangfold, og benyttet min bakgrunn i historiske og kulturelle fag, vitenskaps- og teknologistudier samt biologi. Oppmerksomheten dette arbeidet har fått internasjonalt er nok noe av bakgrunnen for at jeg ble valgt ut, sier førsteamanuensisen.

- Det ser ut til å være en økende bevissthet i panelet om betydningen av historiske og kulturelle perspektiver for å forstå forholdet mellom mennesker og natur bedre, og dermed også få i stand politiske løsninger som tar hensyn til dette.

Arbeidet skal presenteres under panelets niende møte i 2021.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.