Slik endte NTNU opp med å ansette renholderne

Fagforeningene ba om virksomhetsoverdragelse, NTNU ønsket vanlig ansettelsesprosess. Her kan du lese hvordan NTNU endte opp med å ansette renholderne fra selskapet de hadde leid inn.
Etter mye om og men endte NTNU opp med å ansette renholderne som tidligere hadde vasket hos dem gjennom selskapet Toma. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Etter mye om og men endte NTNU opp med å ansette renholderne som tidligere hadde vasket hos dem gjennom selskapet Toma.  Foto: Kristoffer Furberg

Renholderen Svetlana Dragieva mistet både lønn og ansvar da hun gikk fra å være ansatt i et selskap som vasket for NTNU til å bli ansatt av NTNU som renholder.

Det hele startet da anbudskontrakten til hennes tidligere arbeidsgiver gikk ut.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fagforeningene krevde virksomhetsoverdragelse

Våren 2018 var det renholdsselskapet Toma som hadde ansvaret for å holde det rent på NTNU Ålesund, i hvert fall frem til kontrakten deres gikk ut 30.april. I stedet for å sende ut renholdet av campusen på anbud igjen beslutter NTNU seg for å drifte det selv, slik de gjør ved moderskipet i Trondheim.

Stillingene ble lyst ut på ordinært vis, og med det startet uenighetene. Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer renholdere i LO, varslet at de ville kreve virksomhetsoverdragelse. Det samme gjorde også Norsk Tjenestemannslag(NTL), som organiserer 1600 medlemmer ved NTNU, og renholdernes tidligere arbeidsgiver Toma, ved hovedtillitsvalgt.

En virksomhetsoverdragelse ville i denne saken bety at de Toma-ansatte som jobbet ved campus i Ålesund hører til arbeidsstedet, ikke arbeidsgiver, og at de derfor måtte overdras til NTNU med samme arbeidsvilkår som de hadde i Toma. Det ville ikke NTNU.

Viste til statsansattloven

«Vi ønsker ikke å tilsette renholdere i faste stillinger ved NTNU uten at det er foretatt de nødvendige intervjuer/tester som kan klargjøre at de har den nødvendige kompetansen for å jobbe for oss» står det i saksnotatet til møtet i Lokalt samarbeidsutvalg( Losam) i starten av juni 2018 hvor renholdet var satt opp som orienteringssak.

Blant momentene NTNU var usikre på var renholdernes norskferdigheter.

Driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist ved avdeling for campusservice ved NTNU forklarte den gang at det å ikke gjennomføre virksomhetsoverdragelse var i tråd med statsansattloven.

- Statsansattloven er klinkende klar på at faste stillinger skal utlyses offentlig, og at den mest kvalifiserte søkeren skal ansettes, sa han den gang.

Ettersom fagforeningene krevde virksomhetsoverdragelse dersom NTNU selv skulle drifte renholdet, mens NTNU selv ikke ønsket å ansette renholdere uten en ordinær ansettelsesprosess, ble den nye planen at renholdet ved campus Ålesund igjen skulle ut på anbud.

Fant en løsning som skulle «ivareta alle parters interesser»

Losam så på saken mandag 4.juni 2018, og konkluderte med at det var for mange komplikasjoner i den til at den kunne behandles på lokalt nivå. Saken ble sendt videre til Sentralt samarbeidsutvalg(Sesam) som hadde møte fredag samme uke. Så langt kom den aldri.

7.juni, dagen før saken skal behandles sentralt, legger NTL ut følgende melding på sin Facebookside:

«Siste nytt i forhold til renholderne i Ålesund. NTNU og NTL har i dag hatt et møte og blitt enige om å finne en løsning som ivaretar alle parters interesser. NTL er godt fornøyd.»

Løsningen ble at de seks renholderne fra Toma som hadde hatt NTNU Ålesund som arbeidssted ble ansatt i faste stillinger uten noe mer om og men. Med det skulle en tro at alle parter, ikke bare NTL, er fornøyde. Den gang ei.

Først bestemte NTNU seg for å drifte renholdet ved campus Ålesund selv, så ombestemte de seg og begynte jobben med nytt anbud. Nå har NTNU igjen ombestemt seg, og ønsker likevel å drifte renholdet selv. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Først bestemte NTNU seg for å drifte renholdet ved campus Ålesund selv, så ombestemte de seg og begynte jobben med nytt anbud. Nå har NTNU igjen ombestemt seg, og ønsker likevel å drifte renholdet selv.  Foto: Kristoffer Furberg

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener samfunnet taper på at forskerstillinger lyses ut internasjonalt

– Samfunnet investerer i utdannelsen vår, men får lite igjen for pengene når jobbene går til utenlandske søkere, sier Astrid Mork-Jansson ved Universitetet i Stavanger.

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo har troen på løpende vurderinger av ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.