Mener ny bemanningsplan har rammet ansatte ved Campusservice

Nestleder i NTL, Iver Johnsen, sier det er for få renholdere og for mange ledernivåer ved Campusservice.
Krevende: Flere peker på at omorganiseringen har vært spesielt krevende for renholderne. Bildet er tatt i forbindelse med et kurs i arbeidsteknikk.  
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Krevende: Flere peker på at omorganiseringen har vært spesielt krevende for renholderne. Bildet er tatt i forbindelse med et kurs i arbeidsteknikk.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Universitetsavisa har snakket med flere ansatte som mener den nye bemanningsplanen har skadet arbeidsmiljøet. Flere ansatte ved Campusservice gir uttrykk for at de synes arbeidsforholdene er vanskelige.

De er bekymret for represalier dersom de står fram. Eksempler på problemer ved avdelingen er for stor arbeidsbelastning for renholderne og liten tilhørighet til arbeidsplassen på grunn av rullering mellom ulike bygg.

LES OGSÅ Skal være takhøyde for å ta opp problemer

Flere viser også til at kommunikasjonen med mellomledere er enveis, og at de ikke når fram. Nestleder Iver Johnsen i NTL sier de mange ledernivåene ved Campus kan føre til utvanning av ledelsen.  

Ny bemanningsplan

I 2016 ble det vedtatt en ny bemanningsplan for NTNU Campusservice. Den medførte den gang blant annet at en del overflødige driftsoperatører ble renholdere.

Universitetsavisa skrev i høst at sykefraværet ved Campusservice fortsatt er høyt – langtidssykefraværet ligger på 6,5 prosent, og korttidsfraværet på 3 prosent.

Universitetsavisa har snakket med flere ansatte ved Campusservice som mener bemanningsplanen har påvirket arbeidsmiljøet negativt. De ønsker ikke å stå fram, av frykt for represalier og for å skade forholdet til ledelsen.

Med ny bemanningsplan har det blitt mer å gjøre, og færre til å gjøre jobben, ifølge de ansatte.  

De forteller at endringene sliter på folket og humøret. De har prøvd å si ifra, men synes det er vanskelig å få gehør for det de sier. Omorganiseringen har vært krevende for renholderne, men også for driftsoperatørene, sies det.

– Teamorganiseringen må evalueres

Iver Johnsen er avtroppende nestleder for NTL (Norsk Tjenestemannslag) på NTNU.

– Campusservice er en stor avdeling, som også har vært rammet av nedbemanning og omorganisering, sier Johnsen.

Han ser at spesielt renholderne sliter.

– Renhold er et tungt yrke. At det er en del sykefravær her er kanskje ikke til å unngå, men spørsmålet er om NTNU har gjort nok for å få det ned, sier Johnsen.

Etter ny bemanningsplan i 2016 ble renholderne teamorganisert.

– Vi vil kreve at teamorganiseringen evalueres. Vi mener at det ikke legges nok ressurser i den – det er for få renholdere. Særlig på morgenen er det en knallhard belastning på dem, sier Johnsen.

Johnsen understreker at han synes ideen med teamorganisering er god - nemlig at belastning skal bli jevnere fordelt, slik at hvis noen er syke, kan andre steppe inn.

– Men hvis det er underbemannet fra før, og det i tillegg ikke settes inn vikarer for lengre fravær og ferier, fungerer ikke denne løsningen så godt, sier han.

– Får ingen fast tilhørighet

Tove Strømman er tillitsvalgt for NTL ved Campusservice.

– NTL har mange medlemmer ved Campusservice. Vi merker oss at de ansatte har det veldig travelt. Spesielt har vi inntrykk av at renholderne er for få, sier Strømman.

Hun peker på at når man har det travelt, og er for få på grunn av sykmeldinger, blir det ofte brannslokking istedenfor god organisering.

– Dessuten skal renholderne rullere og har fått noen nye arbeidsoppgaver, noe som kan se ut til å slite mye på dem, sier Strømman. 

Ansatte UA har snakket med, mener at rulleringen har gått ut over trivselen til renholderne. De er i en periode i ett bygg, og så i et  annet bygg. Dermed får de ingen fast tilhørighet. Tanken på at man snart kan bli flyttet på nytt skaper usikkerhet. Dessuten skaffer man seg mye kunnskap om et bygg når man er der over lengre tid, ifølge de ansatte.

– Sykefraværet kan gå opp hvis man ikke føler tilhørighet til arbeidsplassen sin, og ikke blir godt kjent med folkene eller stedet man jobber, kommenterer Iver Johnsen.

Ansatte mener at omorganiseringen også har gått utover driftsoperatørene. De er også ekstra utsatt ved sykefravær, siden de ikke er så mange.

Flere av de ansatte peker på at arbeidsfordelingen er et problem. På noen bygg er det mye mer å gjøre enn på andre, fordi det er mange flere studenter og ansatte der. Områdene er fordelt etter kvadratmeter, og dette vil slå veldig ulikt ut på arbeidsbyrden, både for renholdere og driftsoperatører.

For mange ledernivåer

Ansatte ved Campusservice er også skeptiske til lederstrukturen. De synes det er vanskelig å nå fram med innspill, og at kommunikasjonen med mellomlederne blir enveis. De opplever ikke at de blir lyttet til, og ønsker seg en kanal direkte til ledelsen,

Johnsen mener det er for mange ledernivåer ved enheten.

– Det er mange flere ledernivåer ved Campusservice enn ellers ved NTNU. Vanligvis har vi rektor, dekan og instituttleder. Men ved Campusservice har vi rektor, direktør, driftssjef, seksjonssjef, områdeleder, teamleder – og så teamet. Når en leder langt nede i linja skal følge opp for eksempel sykefravær, kan man risikere mer fokus på daglig drift enn langsiktig oppfølging, sier Johnsen.

Han sier NTL mottar uforholdsmessig mange spørsmål om basale ting som ferie, arbeidstid, informasjon og hvem som har ansvaret for ulike ting fra ansatte ved Campusservice.

– Det gjør vi ikke i like stor grad fra andre ansatte ved NTNU. Kanskje er ledelsesansvaret blitt for utvannet ved Campusservice, sier han.

Ekstra omstilling

Johnsen påpeker at Campusservice nettopp hadde vært inne i en organisasjonsendring da fusjonen kom.

– Dermed ble det ekstra omstilling og nedskjæringer på toppen av omorganiseringen. Andre deler av NTNU ser nå ut til å justere kursen både på kutt og omstillingstempo. NTL forventer at også dette skjer på Campusservice, sier Johnsen.

Driftssjef Jørn-Wiggo Bergquist kommenterer kritikken i egen sak.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener samfunnet taper på at forskerstillinger lyses ut internasjonalt

– Samfunnet investerer i utdannelsen vår, men får lite igjen for pengene når jobbene går til utenlandske søkere, sier Astrid Mork-Jansson ved Universitetet i Stavanger.

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo har troen på løpende vurderinger av ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.