Minneord for Inge Johansen

Professor Inge Johansen (født Inge Johannes Tjernes Johansen 21. mai 1928 i Gjerpen) døde 5. desember, 90 år gammel.
Inge Johansen var rektor ved NTH i årene 1976 til 1984. 
        
            (Foto: Solveig Mikkelsen)

Inge Johansen var rektor ved NTH i årene 1976 til 1984.  Foto: Solveig Mikkelsen

Venner og kolleger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet mottok budskapet med sorg og vemod, men også i dyp takknemlighet for alt Inge Johansen utrettet i sitt virke som professor og leder ved universitetet. Han etterlater seg dype og varige spor både nasjonalt og internasjonalt og ikke minst på institusjonen han ledet i åtte år.

Han tok sivilingeniøreksamen på Norges tekniske høgskole (NTH, senere NTNU), Elektroteknisk avdeling, linjen for sterkstrømteknikk i 1952 og i 1957 tok han doktorgraden på avhandlingen En undersøkelse av vandrebølgers inntrengning i transformatorviklinger, spesielt med henblikk på den rolle viklingens induktive kopling spiller.

Fra 1959 til 1985 arbeidet han som professor i høyspenningsteknologi ved NTH. Som foreleser viste han en varm respekt for studentene. Og studentene så opp med beundring på en professor som var blant Norges yngste da han ble utnevnt. Som elkraftprofessor var han instrumentell i å samle tre institutter innen elkraft til et sterkt, samlet fagmiljø i Institutt for elkraftteknikk, som også er dagens navn på instituttet.

Inge Johansen var rektor på NTH i perioden 1976-1984 og bidro til sterk utvikling av institusjonen. Han tok initiativ til å fremme bedriftsetableringer og fikk sammen med partnere i Trondheim kommune, Vassdrags- og Havnelaboratoriet og Distriktenes Utviklingsfond etablert Trondheims første innovasjonsmiljø, ASEV (AS Etablerings- og Virksomhetsutvikling). Formålet var å stimulere til fornyelse og ekspansjon i norsk næringsliv ved å etablere, finansiere og utvikle nye bedrifter basert på ny og avansert teknologi. Det ble starten på en trøndersk teknologisk revolusjon. En rekke bedrifter ble etablert, mange arbeidsplasser ble skapt og norsk industri fikk nye ben å stå på.

Han var styreformann i Statoil fra 1984 til 1988. Dette var en periode da teknologiutviklingen i landet var stor, og olje- og gassnæringen var i sterk vekst. Johansens kompetanse innenfor hele energifeltet var viktig for energinasjonen Norge og den omstillingen landet trengte.

Etter han avsluttet sin rektorperiode ved NTH var Inge Johansen administrerende direktør i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd fra 1985 til 1989. I 1990–1995 var han professor II ved NTNU.

Inge Johansen var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) fra 1964 og av det Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1971. Han var også medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Sverige fra 1986. Ved siden av å være rektor for NTH var han også nestformann og formann i interimsstyret for Universitetet i Trondheim (UNIT) fra 1978 til 1984. I perioden 1990-1999 var han leder av Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Som pensjonist skrev han boken «Energi og Etikk – etiske perspektiver på elforsyning», hvor han tar opp etiske spørsmål knyttet til dagens energiforbruk; blant annet i forbindelse med belastningen på miljøet, og fattige lands behov for energi for å kunne utvikle seg sosialt og økonomisk. Han forfattet Norges Tekniske Vitenskapsakademis rapport «Etikk i møte med klimaendringene» med undertittel typisk for Inge Johansen: «Bør alle mennesker ha samme rett til utslipp av klimagasser» Rapporten er fra 2008 og er like aktuell i dag.

Inge Johansen bidro sterkt til opprettelsen av Kathmandu University i Nepal og ble hedret med å få oppkalt en bygning etter seg, «Prof. Inge Johansen Engineering Block». I 1981 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for innsats for teknisk forskning og undervisning i Norge.

Som kollega var Inge Johansen kjent for å opptre med personlig varme. Han var en drivkraft for doktorgradsutdanning og hadde fremragende evner som foreleser og veileder. Gjennom sitt engasjement for faget, etikken, internasjonalisering og at forskning skal føre til nytte for samfunnet har Inge Johansen satt et varig avtrykk på NTNU, et spor vi er stolte over å følge.

Gunnar Bovim
Rektor

Geir Egil Dahle Øien
Dekan, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Ole-Morten Midtgård
Instituttleder, Institutt for elkraftteknikk

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.

Leder:

NTNU – en stresset organisasjon

En «havarikommisjon» og to faktainnhentingsgrupper har vært operative på ulikt hold ved NTNU denne vinteren. De er symptomer på en stresset organisasjon.