NTNUs rektor er nevnt oftest i media i 2018

NTNU-rektor Gunnar Bovim var mest i media i 2018. UiO-rektor Svein Stølen var minst, men universitetet hans har klippekort i hovudstadspressa.
Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim (til venstre), kan smile breiast over mediestatistikken for 2018. Her er han saman med UiB-rektor Dag Rune Olsen
(Foto: Ida Bergstrøm)

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim (til venstre), kan smile breiast over mediestatistikken for 2018. Her er han saman med UiB-rektor Dag Rune Olsen Foto: Ida Bergstrøm

NTNU-rektoren er langt hyppigare i media enn rektorane ved alle dei andre universiteta i Noreg. Bovim blei omtalt 1000 gonger i 2018. Minst i media var Universitetet i Oslo (UiO) sin rektor, Svein Stølen med 650 treff.

Det viser ei oppteljing På Høyden har gjort i mediearkivet Atekst.

Rice, Aasen, Husebekk, Olsen

Nest etter Bovim har Curt Rice ved Oslomet vore oftast å sjå i media, ifølgje statistikken. Han har 774 registreringar i Atekst gjennom året. Det er meir enn både rektor ved Universitetet i Tromsø (UiT), Anne Husebekk (694), og Dag Rune Olsen (693) frå Universitetet i Bergen (UiB) kan skilte med.

Dernest følgjer rektor ved Universitetet Sørøst-Norge (USN), Petter Aasen med 687 treff. Ein stor del av dette er frå april, då institusjonen fekk universitetsstatus, og frå desember då ein student ved universitetet vart drepen i Marokko.

Atekst omfattar dei fleste norske media utanom Dagens Næringsliv. Tala seier ikkje noko om omfanget av den enkelte artikkelen eller innslaget.

Oslo dominerer Oslo

Om UiO-rektor Stølen har ein lang lågare medieprofil enn sin kollega ved NTNU, har universitetet hans hårfint fleire medieoppslag: 20 640 mot NTNUs 20 431. Begge universitetet har om lag dobbelt så mange treff i Atekst som UiT og UiB, som har 10 193  og 11 678 treff.

Registreringane viser også at UiO er langt oftare referert i Oslo-avisene enn universiteta i andre byar. Medan UiO var i Aftenpostens spaltar (papir) heile 737 gonger i fjor, måtte UiB nøye seg med 195 og NTNU med 210.

Det same mønsteret gjer seg gjeldande i andre hovudstadsaviser:

UiO var langt oftare i både VG, Dagbladet, Klassekampen og Morgonbladet enn dei andre universiteta. NTNU, som er Noregs største universitet både målt i talet på studentar og tilsette, var til dømes berre halvparten så mange gonger i Dagbladet som UiO, fire gonger sjeldnare i Morgenbladet og tre gonger mindre hyppig i Klassekampen.

Regionar dominerer regionar

Størst er kontrasten mellom UiT og UiO, når det gjeld hovudstadsaviser og riksdekkande nisjeaviser. Medan UiO dukka opp i Dagbladets spalter 323 gonger og i VG 193 – var tilsvarande tal for UiT 25 og 33. Også Oslomet var oftare i alle aviser utgitt i hovudstaden enn UiT.

Til gjengjeld er UiT godt representert i Nordlys og iTromsø som kjem ut i Tromsø.

Og om NTNU og UiB taper i konkurransen om merksemda i hovudstaden, er dei desto meir synlege regionalt. NTNU figurerte meir enn 900 gonger i Adresseavisen. UiB hadde samla over 800 i treff i Bergens Tidende og Bergensavisen. UiO var 148 gonger i Bergens Tidende i 2018, skriv På Høyden

Mest Oslomet i Khrono

Sektorpressa utgjer ein vesentleg del av treffstatistikken for alle universiteta, og for alle rektorane. Ikkje minst er rektorane godt representert i sine «eigne» aviser. Særleg gjeld dette Curt Rice ved Oslomet og Dag Rune Olsen ved UiB.

Av dei 774 gongene Curt Rice er nemnd i media, er 215 i Khrono, som har vore eigd av Oslomet. Alle dei andre rektorane er langt sjeldnare i Khrono enn Rice.

60 prosent av dei gongene Dag Rune Olsen var i media var det i sektorpressa eller i studentavisene. Han var mellom anna 167 gonger i På Høyden, som har vore eigd av UiB, og 135 gonger i Khrono.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

Ny regjeringsplattform:

Vil øke investeringene i universitetene

Dette lover regjeringen å gjøre for å styrke utdanning og forskning.

Hydros konsernsjef:

Hva jeg lærte av Alunorte-krisen

Ting kan plutselig endre seg. En stor institusjon som har gått i dypt engasjement i et land et helt annet sted i verden, kan plutselig få det vanskelig. Bare spør Svein Richard Brandtzæg. Hva kan NTNU lære av Norsk Hydros erfaring fra Brasil?