Nasjonal sykepleiereksamen

Ved NTNU i Gjøvik og Ålesund stryker mange, andelen stiger

Mens sykepleierstudentene ved NTNU Trondheim er best i landet.
Ingen forklaring. Førsteamanuensis Rigmor Einan Alnes ved NTNU Ålesund har ingen god forklaring på at strykprosenten har økt.  
        
            (Foto: Solveig Mikkelsen)

Ingen forklaring. Førsteamanuensis Rigmor Einan Alnes ved NTNU Ålesund har ingen god forklaring på at strykprosenten har økt.   Foto: Solveig Mikkelsen

Før jul ble det avholdt nasjonal deleksamen for sykepleierstudentene. På landsbasis var strykprosenten 22 prosent, uendret fra i fjor.

Ved NTNU er det store forskjeller på strykprosenten mellom Ålesund, Gjøvik og Trondheim.

Økende i Ålesund og Gjøvik

I Ålesund har strykprosenten økt fra 2017 til 2018 – fra 14,7 til 23,8 prosent. I Gjøvik ser man samme tendens, der har den økt fra 15,8 til 25 prosent.

I Trondheim, derimot, holder strykprosenten seg stabilt lav, og er faktisk lavest i landet med 7,4 prosent i 2017 og 8,7 prosent i 2018.

– Et mysterium

Sigrid Wangensteen er førsteamanuensis og nestleder for utdanning ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik.

– Jeg er overrasket over at strykprosenten kan se ut til å ha økt. Det er et lite mysterium. Vi har sett på eksamensprotokollen, og vi ser at heltidsstudentene har bedre resultater enn deltidsstudentene. De som studerer på deltid har hatt mindre tid til å sette seg inn i stoffet, sier Wangensteen.

For heltidsstudentene er strykprosenten 18 prosent, og 32 prosent for deltidsstudentene.

– Samtidig er det ingen tvil om at vi har for høy strykprosent. Vi håper at den nasjonale eksamenen senere skal bli avholdt i andre semester isteden, det vil gi studentene bedre tid til å lære seg anatomi, som kan være komplisert, sier hun.

De tre studiestedene er nå i gang med å lage en ny, felles studieplan som skal innføres i 2020.

– Når vi nå jobber sammen med dette, blir det bedre! Gratulerer til Trondheim, de gjør det svært bra, sier Wangensteen.

Jobber bevisst med forbedring

Rigmor Einang Alnes, nestleder utdanning ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, har ikke noen god forklaring på den høye strykprosenten.

– Vi har eksamensforberedende seminar, og gjennomfører samtaler med studentene om studievaner. Vi jobber bevisst med å forbedre resultatene, sier Alnes.

Høyt karaktersnitt

Ann Oddrun Medby er studieprogramleder for sykepleie NTNU Trondheim. Trondheim har den laveste strykprosenten i landet.

– Vi kan ikke vite årsaken til dette sikkert, men det kreves høyt karaktersnitt for å komme inn hos oss, og studentene er faglig dyktige, sier Medby.

Andre årsaker kan være at de arrangerer forkurs i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi.

– Dette kan bidra til å gi studentene gode forutsetninger for å forstå faget, sier Medby.

Hun sier også at emneansvarlig for emnet tar i bruk varierte metoder i forelesningene sine, og involverer og aktiviserer studentene mye.

Ett studieprogram

Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanninger ved NTNU, sier hun er glad for det positive resultatet i Trondheim.

– Utdanningen i Trondheim har også den høyeste inntakskvaliteten. Det er et godt utgangspunkt. Samtidig er det en stjerne i boka til underviserne.

– Hva kunne utdanningene i Gjøvik og Ålesund gjort bedre?

– Det er det riktig at de svarer på selv, sier Forbord.

Fra 2020 blir det ett studieprogram i sykepleie ved NTNU, med én felles studieprogramleder. I dag er de tre studieprogrammene uavhengige av hverandre, med ulike studieplaner og studieprogramledere.

– Å ha ett studieprogram tror jeg vil bli positivt for alle studiestedene. Vi mener mye gjøres riktig i Trondheim når det gjelder dette fagområdet, og disse erfaringene må vi ta hensyn til når undervisningsopplegget i det nye studieprogrammet utarbeides.

– Har fakultetet et ansvar, for eksempel når det gjelder tilførte ressurser, for at det er så ulik strykprosent?

– Nei, dette er tre uavhengige studieprogrammer, så vi tilfører ikke mer ressurser til Trondheim enn til de andre, sier Forbord.

Svært viktige data

Nasjonal deleksamen fungerer som en ordinær eksamen for studentene, og det har samme følger for studenten å stryke, som det har i ved alle andre eksamener.

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga- arrangerer eksamenen.

– Resultatene fra deleksamen gir ikke bare nyttig informasjon til NOKUT. Dette er svært viktige data for universitetene og høyskolene. Eksamen skal gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Han vil poengtere at dette er resultater på én eksamen i studentenes første semester.

– NOKUT følger kontinuerlig med på sektoren og vurderer om det er spesielle utdanninger vi bør se nærmere på. Vi forventer også at institusjonene selv bruker informasjonen som kommer ut av disse eksamenene og jobber videre med å utvikle utdanningene, sier Mørland.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.