Nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering

Rundt 40 000 ansatte ved universiteter og høyskoler skal svare på om de har opplevd seksuell trakassering.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby oppfordrer flest mulig til å delta, slik at kartlegginga blir så god som mulig.  
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby oppfordrer flest mulig til å delta, slik at kartlegginga blir så god som mulig.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Den nasjonale kartlegginga foregår fra 20. til 31. mai og sendes ut på e-post til alle ansatte den 20. mai.

– Vi håper at økt oppmerksomhet om mobbing og trakassering vil senke terskelen for å si ifra når man opplever uønskede hendelser. NTNU har nulltoleranse for alle former for trakassering og maktmisbruk. Vi ønsker at de som opplever slikt, skal føle seg trygge på at slike varsel vil tas imot og håndteres på en god måte, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby til NTNUs internside, Innsida.

Munkeby sier vider at NTNU deltar i kartlegginga fordi de vil ta trakassering og mobbing på alvor. For at den skal bli så god som mulig, oppfordrer hun alle til å delta. Kartlegginga er anonym og svarene kan derfor ikke brukes som varsling. Det må skje gjennom de vanlige kanalene.

– Hvis du har opplevd uønskede hendelser i ditt ansettelsesforhold ved NTNU, er det viktig at du varsler om dette slik at vi kan følge det opp på korrekt måte, sier hun til Innsida.

Underveis og i to uker etterpå, vil en egen døgnbemannet telefontjeneste være tilgjengelige for dem som har behov for å snakke med noen om temaene kartlegginga berører. Det er Senter for krisepsykologi som står for denne tjenesten. Ved NTNU kan du kontakte bedriftshelsetjenesten.

Det var Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo som tok initiativet til kartlegginga. Spørsmålene er utformet av ei arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet.

Som nevnt er den anonym og datainnsamling og analyser skal i etterkant håndteres av Ipsos Norge. Seinere i vår legges svarene fram. Deretter legger NTNU fram sine resultater. Tallene blir ikke brutt ned på fakultets- og instituttnivå, opplyser Innsida.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tvingende nødvendig med sterkere fagmiljø

Det handler om være attraktive for studenter, ansatte og for omverden, skriver dekan Egil Solli om de endringene Nord universitet ønsker å gjennomføre.

Gjesteskribenten:

Skam er et hinder for å endre livsstil

Vi trenger ikke mer dårlig samvittighet i folkehelsearbeidet.

Ytring:

Misvisande argumentasjon om InnoCamp på Steinkjer

Eg er provosert over påstandane frå ordførar Gram og Ketil Lindseth sin ville kommentar i media, skriv innsendaren.

Universitetenes rolle i regionene

Nedlegging av studiesteder er foreslått på en slik måte at universitetet skal kunne høste langsiktige effekter i fremtiden.