Evaluering av SFI-er:

Etterspør mer samarbeid og internasjonalisering

17 Sentre for forskningsdrevet innovasjon har fått passet påskrevet. Rapporten fra ekspertpanelet gir også Forskningsrådet klare råd til hva de bør gjøre med ordningen fremover
Midtveisevalueringen av SFI-ordningen er ferdig. Ekspertpanelet: fra venstre Dr Mattias Lundberg, Professor Mary O’Kane (leder), Professor Mats Oldenburg, og Professor Eric Markiewicz. 
        
            (Foto: SFI CASA)

Midtveisevalueringen av SFI-ordningen er ferdig. Ekspertpanelet: fra venstre Dr Mattias Lundberg, Professor Mary O’Kane (leder), Professor Mats Oldenburg, og Professor Eric Markiewicz.  Foto: SFI CASA

Fire eksperter har på oppdrag fra Norges forskningsråd evaluert de 17 som fikk tilslaget i tredje utlysningsrunde av Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterordningen skal gi økt innovasjon gjennom langsiktig industrirettet forskning og tett samarbeid mellom forskningsorienterte bedrifter og de akademiske miljøene.

Den obligatoriske midtveisevalueringen legges til grunn for å vurdere videre finansiering av sentrene, samt fungerer som en mulighet til å gi tilbakemeldinger på punkter hvor panelet mener sentrene har rom for forbedring.

I tillegg til spesifikke tilbakemeldinger til sentrene inneholder rapporten også tolv anbefalinger til Forskningsrådet om forbedring av programmet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Anbefaler mer samarbeid

I rapporten anbefales det at Forskningsrådet oppfordrer sentrene til å samarbeide mer om for eksempel felles doktorgradsprosjekter og øvelser. De fire ekspertene anbefaler også at sentrene tar en mer strategisk tilnærming til internasjonalisering, blant annet ved å legge opp til utvekslingsavtaler i programmet. Videre mener rapportforfatterne at Forskningsrådet bør ha som krav at sentrene oppretter en egen internasjonal vitenskapelig komité som rapporterer til Forskningsrådet.

Det foreslås også at Forskningsrådet jobber med sentrene for å bedre den industrielle forståelsen og erfaringene til doktorgradskandidatene som jobber i sentrene. De foreslår også økt samarbeid med dem som skal bruke kunnskapen som utvikles, for å øke antallet doktorater i industrien som er knyttet til sentrene.

Videre anbefaler de at Forskningsrådet oppretter en «verktøykasse» som kan brukes både til å bedre de eksisterende sentrene og som en mal til fremtidige sentre.

Mer rapportering

Panelet anbefaler også at alle prosjekter som foregår rapporteres i tre forskjellige kategorier. En kategori for prosjekter som er startet opp på bakgrunn av forskningsresultater og diskusjoner i sentret, en kategori for prosjekter som er startet opp basert kun på diskusjoner og en kategori for prosjekter som startes utenfor sentrene, men som har mulige koblinger og mulighet for overføring av kunnskap begge veier.

Den niende anbefalingen er at Forskningsrådet undersøker om det er sammenhenger mellom evalueringen av sentrene og undersøkelsene gjort blant sluttbrukere. Det anbefales også at det blir satt som krav at rapporter til Forskningsrådet leveres som søkbare PDF-er. Sistnevnte nevnes også i den mer spesifikke delen av rapporten som et problem i ekspertgruppens gjennomgang av rapportene.

Den ellevte anbefalingen gjelder hva som skal skje den dagen SFI-finansieringen fra Forskningsrådet tar slutt. Utvalget mener planleggingen av tiden etter SFI-statusen bør planlegges allerede nå, selv om det er fire år igjen av finansieringen.

Siste anbefaling fra de fire ekspertene er at Forskningsrådet gjør mer for å bedre kjønnsbalansen. Dette var også det eneste punktet en av NTNUs SFIer, Casa, fikk påpakning for i sin evaluering.

De fire ekspertene er professorene Alison McKay, Mary O'Kane og David Williams, samt Dr. Mattias Lundberg.

17 senter

De 17 sentrene som nå har blitt midtveisevaluert er:

Big Insight - Statistics for the knowledge economy (Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og 13 andre partnere)

C3 - Centre for Connected Care (Oslo universitetssykehus)

CASA - Centre for Advanced Structural Analysis (NTNU)

Center for Offshore Mechatronics (Universitetet i Agder og 16 andre partnere, deriblant NTNU)

CIRFA - Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (Universitetet i Tromsø og 17 andre partnere, deriblant NTNU og Polarinstituttet)

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries (NTNU)

CtrlAQUA - Centre for Closed-containment Aquaculture (20 partnere, deriblant NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge og Göteborgs universitet)

EXPOSED - Exposed Aquaculture Operations (17 partnere, deriblant Sintef, NTNU og Havforskningsinstituttet)

FOODS - Foods of Norway (26 partnere, deriblant Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Aarhus universitet, Universidad de Chile og University of Minnesota)

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (Åtte partnere, deriblant NTNU, Universitetet i Oslo og Sintef)

Klima 2050 - Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure (20 partnere, deriblant NTNU, BI og Sintef)

Manufacturing - Sustainable Innovations for Automated Manufacturing og Multi-Material Products (16 partnere, deriblant NTNU og Sintef)

MOVE - Marine Operations Center (12 partnere, deriblant NTNU og Sintef)

SFI Metal Productions (NTNU)

SFI Smart Maritime (19 partnere, deriblant NTNU og Sintef)

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access (Universitetet i Oslo)

SUBPRO - Subsea Production and Processing (Åtte partnere, deriblant NTNU)

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fadderukestart til tross for krisetider

Selv om ting er annerledes fra i fjor, betyr det ikke at det blir mindre gøy i år, mener fadderne ved linjeforeningen Primetime. Universitetsavisa fikk henge seg på festlighetene når de tok imot nye studenter mandag.

Immatrikuleringen 2020

Rektor: - Vi trenger de engasjerte menneskene

- Vi trenger engasjerte mennesker som står opp for ytringsfriheten, sa Anne Borg i sin første immatrikuleringstale som rektor. 

Immatrikulering også i Ålesund og Gjøvik

Immatrikuleringen ved NTNU foregår på tre campuser også i år. UA strømmer arrangementene for seg.

Førstereis-rektor Anne Borg på generalprøve

Litt over klokka 10 tester Anne Borg ut talen for kamera og mikrofon. Årets studiestart er hennes første som NTNUs rektor.