Søker om forlenget åremålsperiode for nye instituttledere ved gamle IHS

NTNU ønsker at stillingene skal lyses ut for oppmot 5,5 år når de to nye historiske instituttene skal få nye ledere.
Ett institutt er blitt til to, og med det trengs det to nye ledere. NTNU ønsker at disse stillingene skal lyses ut med varighet ut både inneværende og neste periode. 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Ett institutt er blitt til to, og med det trengs det to nye ledere. NTNU ønsker at disse stillingene skal lyses ut med varighet ut både inneværende og neste periode.  Foto: Kristoffer Furberg

Etter at daværende instituttleder Tor Einar Fagerland trakk seg på dagen, og NTNU-styret til slutt besluttet å dele opp Institutt for historiske studier i to mindre institutt, begynner nå arbeidet med å få på plass nye instituttledere.

I den forbindelse har NTNU sendt en søknad til Kunnskapsdepartementet om å få lyse ut de to stillingene for 5 til 5,5 år, altså ut den eksisterende åremålsperioden og neste.

«Arbeidsmiljøutfordringene ved tidligere IHS (og altså de to nye instituttene) er meget omfattende, og NTNU har derfor behov for å få ansatt instituttledere så fort som mulig for å skape ro og evne til langsiktig planlegging i gjenopprettingsarbeidet» skriver Arve Skjærvø i NTNUs personalavdeling i søknaden.

Søknaden begrunnes med at styret ønsker en synkronitet rundt lederperiodene ved NTNU. I tillegg mener styret at en ansettelse kun ut inneværende periode vil svekke både søkertilfanget, NTNUs evne til å skape ro og kontinuitet rundt ledelsen og driften av de to instituttene og «arbeidet med å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte».

Argumentet om flere søkere er likelydende med det styreleder Svein Richard Brandtzæg brukte da NTNU-styret i sommer vedtok at de ønsket at rektorstillingen også skulle lyses ut for 5,5 år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fem studentledere:

Statsbygg bør ikke få overta byggene

Skal vi bedrive fremragende forskning, utdanning og innovasjon så er det en dårlig ide å ta fra oss råderetten over egne bygg, skriver fem studentledere.

Ytring:

Vi må sikre forskning som fellesgode

Jeg mener det er viktig å løfte blikket og diskutere åpen publisering som del av et større hele: Åpen forskning handler om å utnytte teknologi og forvalte resultater og data til fellesskapets beste, skriver administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

To forskere siktet av PST og suspendert fra NTNU

To fast vitenskapelig ansatte ved NTNU etterforskes for blant annet om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen. De to er suspendert og risikerer avskjedigelse fra NTNU.

Studentsamskipnadene vil bygge 2.475 studentboliger

Studentsamskipnadene landet rundt har søkt om støtte til å bygge 2.475 studentboliger, opplyser Kunnskapsdepartementet.