Søker om forlenget åremålsperiode for nye instituttledere ved gamle IHS

NTNU ønsker at stillingene skal lyses ut for oppmot 5,5 år når de to nye historiske instituttene skal få nye ledere.
Ett institutt er blitt til to, og med det trengs det to nye ledere. NTNU ønsker at disse stillingene skal lyses ut med varighet ut både inneværende og neste periode. 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Ett institutt er blitt til to, og med det trengs det to nye ledere. NTNU ønsker at disse stillingene skal lyses ut med varighet ut både inneværende og neste periode.  Foto: Kristoffer Furberg

Etter at daværende instituttleder Tor Einar Fagerland trakk seg på dagen, og NTNU-styret til slutt besluttet å dele opp Institutt for historiske studier i to mindre institutt, begynner nå arbeidet med å få på plass nye instituttledere.

I den forbindelse har NTNU sendt en søknad til Kunnskapsdepartementet om å få lyse ut de to stillingene for 5 til 5,5 år, altså ut den eksisterende åremålsperioden og neste.

«Arbeidsmiljøutfordringene ved tidligere IHS (og altså de to nye instituttene) er meget omfattende, og NTNU har derfor behov for å få ansatt instituttledere så fort som mulig for å skape ro og evne til langsiktig planlegging i gjenopprettingsarbeidet» skriver Arve Skjærvø i NTNUs personalavdeling i søknaden.

Søknaden begrunnes med at styret ønsker en synkronitet rundt lederperiodene ved NTNU. I tillegg mener styret at en ansettelse kun ut inneværende periode vil svekke både søkertilfanget, NTNUs evne til å skape ro og kontinuitet rundt ledelsen og driften av de to instituttene og «arbeidet med å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte».

Argumentet om flere søkere er likelydende med det styreleder Svein Richard Brandtzæg brukte da NTNU-styret i sommer vedtok at de ønsket at rektorstillingen også skulle lyses ut for 5,5 år.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

NTNUs julehilsen skal være inkluderende

- Selvsagt burde NTNUs julehilsen inkludert tekst, skriver kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv i dette svaret til kritikken om at NTNUs musikalske julehilsen ikke var tilpasset døve og hørselshemmede.

- Universitetenes autonomi har aldri vært absolutt

Knut H. Sørensen mener den norske stat er aktiv både på godt og vondt i utformingen av universitetspolitikk, og viser til 16 reforminitiativ de siste 20 årene.

Kronikk:

Slik kan NTNU bli bedre på å ta imot internasjonale studenter

- En ny og ukjent student som ikke snakker norsk havner utrolig fort i en internasjonal boble, skriver forfatterne av denne kronikken, som oppfordrer NTNU til å ta linjeforeningene i bruk i integreringen av studenter fra utlandet.

- En julehilsen som ekskluderer

«Jeg har nå fått NTNUs julehilsen på e-post fra rektor for fjerde gang, og igjen fikk jeg vondt i magen. I år var det ekstra ille, og nå skal jeg forklare hvorfor,» skriver NTNU-stipendiat Toril Ringsø i i denne ytringen.