Dette lurer NTNU-folket på om koronaviruset

Kan jeg ta i mot pakker fra høyrisikoland? Jeg har byttet fly i Milano. Må jeg i karantene? Hvorfor er NTNU strengere enn UD? Kan besøkende nektes adgang til NTNU? Blir det bedre renhold på campus?
Besøkende ved NTNU International Researcher Support (NIRS) bes om å holde seg unna om de har vært i et risikoområde de siste 14 dagene. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Besøkende ved NTNU International Researcher Support (NIRS) bes om å holde seg unna om de har vært i et risikoområde de siste 14 dagene.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Disse og mange andre spørsmål har ansatte og studenter ved NTNU stilt til beredskapsteamet som håndterer NTNUs respons til koronasmitten. UA sakser fra spørsmål og svar her.

Kan jeg motta pakker og brev fra høyrisikoområder?

Ja. Det er ingenting som tilsier at det er risiko med smitte knyttet til brev og pakker.

LES OGSÅ: Lyser ut midler til forskning på viruset

Avlyse auditorieundervisning?

Skal vi avlyse auditorieundervisning, eller annen undervisning? I tilfelle – har vi et apparat for å tilby online-undervisning i stedet, slik man nå gjør ved noen utenlandske universitet?

Vi vurderer ikke å avlyse undervisning i auditorier. Skal vi avlyse, må faresituasjonen i våre tre byer være helt annerledes enn i dag, med byer som nærmest er stengt. Men vi følger utviklingen nøye og vil gjøre tiltak hvis det blir nødvendig. Så langt har vi ikke vurdert å tilby online-undervisning.

Noen av NTNUs studenter har kroniske sykdommer, og kan bli livstruende syke ved smitte av koronaviruset. Vil NTNU tilby strømming til denne gruppen som forebyggende tiltak?

Det er få av NTNUs forelesninger som er blitt strømmet. Ta kontakt med faglærer for å finne alternative løsninger. I noen tilfeller kan faglærer bestille strømming av sin forelesning.

Hvorfor har NTNU strengere reiseråd enn UD og Folkehelseinstituttet? De fraråder jo bare reiser til Kina?

NTNU setter helse og sikkerhet først for studenter og ansatte, og vi har lagt oss på samme linje som for eksempel Sintef. Vi har valgt å støtte oss på Folkehelseinstituttets anbefaling om å være føre-var, og ikke bidra til mer smitte ved å unngå de områdene som har vedvarende spredning av Korona. Hvilke land dette gjelder ligger på Folkehelseinstituttets nettsider

LES OGSÅ: Italia stenger universitetene

Karantene også for privatreiser?

Gjelder karantenetiden også for private reiser?

Vi kan ikke styre folks fritid, men alle bør følge helsemyndighetenes anbefalinger. Hvis du reiser til risikoområder, vil du uansett få fjorten dagers hjemmekarantene før du kan komme på våre campuser.

Jeg har kommet hjem fra utenlandsopphold hvor jeg mellomlandet og byttet fly i Milano (eller Hong Kong, Seoul eller annet land med vedvarende spredning av virus). Må jeg likevel i karantene?

14 dagers karantene gjelder ved mellomlanding i områder med utbredt spredning (fastlands-Kina, Iran, Sør-Korea og Nord-Italia).

Kan de som har vært i risikoområder og etter hjemkomst til Norge har testet negativt komme tilbake på NTNU med en gang, eller må de likevel i karantene?

Karantenetiden gjelder selv om man har testet negativt på en koronatest.

Må tilreisende studenter eller besøkende fra risikoområder også i fjorten dagers karantene?

Ja.

LES OGSÅ: NTNU-student smittet av viruset

Hva med gråsoneland?

Hvilke råd gir vi til ansatte og studenter som planlegger reiser og ekskursjoner til land som foreløpig ikke er rødlistet, men der antall koronatilfeller er kraftig økende?

Det bør gjøres en risikovurdering for hver enkelt reise. Vi anbefaler faglærere å vurdere nøye hvorvidt det er nødvendig å ta med større grupper studenter til «gråsoneland», altså land der man må/kan forvente at viruset spres ytterligere. Det er viktig å undersøke hvilke reiseråd lokale myndigheter i landet gir. Generelt anbefaler vi å følge føre var-prinsippet. Det vil si at hvis man kjenner seg utrygg, så bør man kansellere reisen.

Dekker NTNU kostnadene ved ekskursjoner og andre typer reiser som blir avlyst på grunn av reiserådene som universitetet nå gir?

NTNU har ikke et generelt erstatningsansvar når reiser avlyses på grunn av risiko for egen helse og sikkerhet. Hver enkelt student anbefales å undersøke hva egen reise/avbestillingsforsikring dekker.

Jeg og en kollega skal til London på en konferanse neste uke der det vil være deltakere fra hele Europa, og sikkert noen fra utenfor også. En slik konferanse med mange mennesker vil naturlig nok være kilde til smitte, men England står ikke på lista til NTNU over plasser vi skal unngå. Hvordan forholder vi oss? Skal vi avlyse? Kan vi komme tilbake på jobb på torsdag hvis vi føler oss friske?

Pr. dags dato (04.03) er London ikke omfattet av lista over områder med vedvarende spredning, og dermed ikke en av de stedene som er omfattet av karantenebestemmelsene fra NTNU. Dere må nesten risikovurdere sjøl om dere skal dra eller ikke. Folkehelseinstituttet endrer anbefalingene sine på kort varsel og hvis England kommer på lista, så må du i karantene. Hvis de ikke kommer på lista, er det fritt fram for å gå på jobb.

Kan folk nektes adgang til NTNU?

Kan NTNU potensielt nekte tilreisende adgang til campus?

Dersom tilreisende komme fra land som er omfattet av lista over områder med vedvarende spredning, kan vi henstille til å ikke komme på campus. Dette er fordi vi skal kunne gjennomføre forelesninger og andre arrangement som vanlig, uten at de som er til stede utsettes for smitterisiko.

Kan jeg velge å ikke delta på arrangement i regi av jobben på grunn av frykt for smitte?

Dette må du avklare med din leder. Arrangementer i Norge skal være trygge, og Norge er ikke på lista over land som har vedvarende smitte.

Skal vi avlyse konferanser og andre arrangement i regi av NTNU?

Vi har gjort en risikovurdering av situasjonen og har på bakgrunn av det satt sentral beredskap. Det betyr at vi følger situasjonen nøye og vurderer tiltak fortløpende. Risikovurderingen er også bakgrunnen for meldingen, med tiltak, som ble lagt ut på vårt intranett.

Årsaken til at vi innfører karantene for de som kommer fra høyrisikoområder er fordi vi skal kunne gjennomføre forelesninger og andre arrangement som vanlig, uten at de som er til stede utsettes for smitterisiko.

Vi anbefaler at hver arrangør gjør en risikovurdering ut fra tilgjengelig informasjon. Hvis det f.eks er mange tilreisende deltakere og foredragsholdere fra områder med karantenebestemmelser kan det jo være at de er forhindret fra å komme til Trondheim og dermed faller mye av grunnlaget for arrangementet bort.

Maks-grense på 400 personer?

Stemmer det at NTNU ikke lenger tillater samlinger med over 400 personer?

Nei. Vi anbefaler at hver arrangør gjør en risikovurdering ut fra tilgjengelig informasjon. Hvis det f.eks er mange tilreisende deltakere og foredragsholdere fra områder med karantenebestemmelser kan det jo være at de er forhindret fra å komme til Trondheim og dermed faller mye av grunnlaget for arrangementet bort.

Vil NTNU gå ut med helseråd slik man har gjort på enkelte skoler om å unngå nærkontakt og klemming, håndhilsning og liknende?

Vi går ut med følgende forebyggende råd:

Unngå kontakt med syke personer

Unngå kontakt med levende og døde dyr, og markeder som selger dyr og ferskvarer

Sørg for god mathygiene

God håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig. God hoste- og nysekultur: Bruk papirlommetørkle foran munn og nese, eller host/nys i albukroken.

Vil NTNU styrke renholdet på campusene?

Campusservice skal etterse og sørge for at alle såpebeholdere er fylt. Hver enhet må selv bestille ekstra hygieneutstyr som Antibac. Det er sendt ut plakater til oppslag på alle campuser med hygieneråd. Se ellers oppdatert informasjon fra Trondheim kommune.

Q&A-siden finner du her (på intranettet)

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.

Rambøll og C.F. Møller signerer kontrakt for campussamling

Selskapene får ansvar for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling, sier Statsbygg i en pressemelding.

Kronikk:

Bør være obligatorisk for alle studenter å gjennomføre kurs i formidling

Forskere skylder samfunnet å formidle forskningen sin på en god, forståelig måte. Dessverre er det alt for få universiteter som tilbyr kurs i formidling.