Revidert nasjonalbudsjett:

Ønsker 250 nye rekruttstillinger

Formålet er å styrke de fagmiljøene som får økt studiekapasitet.
Fagstatsråd for høyere utdanning, Henrik Asheim, foreslår å bruke snaut 110 millioner kroner på 250 nye rekrutteringsstillinger i sektoren. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Fagstatsråd for høyere utdanning, Henrik Asheim, foreslår å bruke snaut 110 millioner kroner på 250 nye rekrutteringsstillinger i sektoren.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Regjeringen foreslår 250 nye rekrutteringsstillinger i revidert nasjonalbudsjett. Disse 250 stillingene utgjør en økning i bevilgningen på 109,2 millioner kroner i 2020.

I forslaget skriver regjeringen at disse stillingene vil sees i sammenheng med den økte studiekapasiteten:

«Formålet er å styrke de fagmiljøene som nå får flere studenter og sikre forskningsbasert utdanning.»

Det påpekes at den økte kapasiteten er knyttet til dagens situasjon i arbeidsmarkedet, og at den derfor «vil bringes tilbake til det normale etter hvecrt som konjunktursituasjonen normaliseres».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Forskerforbundet uenig i pengebruken

- I den situasjonen sektoren er i nå ville jeg ikke prioritert å bruke store summer i året på flere rekrutteringsstillinger, sier leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind i en pressemelding.

Hun mener flere rekrutteringsstillinger blir å starte i feil ende for en sektor som har krevende oppgaver knyttet til omorganisering av undervisning og viktig forskningsaktivitet foran seg.

- Det tar jo tre år for en stipendiat å kvalifisere seg for undervisning, så det er merkelig å argumentere for at disse stillingene vil være et godt tiltak for å møte studentveksten vi opplever nå, sier hun.

En som derimot er strålende fornøyd med de ekstra stillingene og studieplassene er Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

– Vi er svært glade for at regjeringen øker antall studieplasser og stipendiatstillinger i revidert nasjonalbudsjett. Vi ser frem til selve tildelingen, og forventer at mange nye studieplasser og stipendiatstillinger havner hos UiO. Vi har høye søkertall, og er klare til å skalere opp raskt, sier Stølen i en pressemelding.

Mer penger til desentralisert utdanning

Videre foreslår regjeringen å øke bevlgningen til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) med et engangsbeløp på 43,9 millioner kroner.

Bakgrunnen er at Diku har mottatt søknader på til sammen 177 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible og desentraliserte utdanninger.

I utgangspunktet hadde Diku lyst ut 90 millioner kroner til dette, og med 43,9 millioner kroner ekstra i potten er målet at flere søknader skal kunne innvilges.

Gladsaken ble lekket på forhånd

Fra før av er det kjent at regjeringen ønsker å bevilge penger til 4000 nye studieplasser innen høyere utdanning.

Ifølge Aftenposten foreslås det å fordele disse studieplassene på følgende vis:

1123 nye plasser innen helse- og sosialfag.

550 nye plasser til lærerutdanningene.

1472 nye plasser innen matematikk, naturvitenskap og teknologi.

833 nye plasser til juridiske og økonomisk-administrative fg.

22 nye studieplasser innen animasjon, utøvende musikk, film og kunst.

Forventer mer i neste budsjett

Ved NTNU sier rektor Anne Borg at de er klare til å tilby både nye studieplasser og rekrutteringsstillinger. Samtidig forventer de at statsbudsjettene for årene fremover gjenspeiler de langtidsvirkningene pandemien fører med seg.

- Vi ser at koronakrisen fører til ekstraordniære utgifter for oss og bortfall av inntekter. Det er viktig at disse kompenseres når vi ser de fullstendige konsekvensene, sier Borg i en pressemelding.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Helseinnovatører får dansk forsterkning

Nå blir Universitetet i København med i Helseinnovatørskolen, sammen med NTNU, Karolinska og UiO.

Svensk universitet sier opp 180 ansatte

Det svenske universitetet Chalmers sier opp 180 ansatte på grunn av store pensjonskostnader.

Sykepleierutdanningen i Gjøvik får ingen nye studieplasser

Årsaken er at Sykehuset Innlandet ikke hadde kapasitet til flere praksisplasser.

Gratis parkering ved NTNU

Fra 15. juni kan ansatte ved NTNU i Trondheim parkere gratis.