Frykter utkastelse:

– Vi får ikke delta i planleggingen av egen framtid

Siden i fjor vår har utkastelsestrusselen hengt over Program for arkeologi. – Vi får ingen respons på våre forslag eller spørsmål, sier leder Martin Callanan.
– Hele denne prosessen har vært kritikkverdig, og dette var dråpen, sier Callanan om oppslaget i Adresseavisen. 
    
      (Foto: Mari Rian Hanger)

– Hele denne prosessen har vært kritikkverdig, og dette var dråpen, sier Callanan om oppslaget i Adresseavisen.  Foto: Mari Rian Hanger

Martin Callanan, leder for NTNUs program for arkeologi, opplever at de ikke får delta i diskusjonen om framtiden til lokalene i Elvegata/Erling Skakkes gt.

I et hvitt hus ved siden av den gamle fylkesmannbygningen, i retning Ilakirka, har 20 masterstudenter sin lesesal. Bygget går under navnet Det Ensomme Fengsel.

Arkeologistudentene og lærerene ved faget frykter at de nå skal miste Det ensomme fengselet. 
    
      (Foto: Mari Rian Hanger)

Arkeologistudentene og lærerene ved faget frykter at de nå skal miste Det ensomme fengselet.  Foto: Mari Rian Hanger

Det foregår også undervisning ute på eiendommen - praktiske øvelser med drone, oppmålingsmetoder, sandkasseutgraving og metallsøking.

– Arkeologistudentene ser på bygget som sitt faste tilholdssted, og linjeforeningen Theodor har arrangementer i kjelleren. Vi bruker også lageret til Vitenskapsmuseet, som er på eiendommen, sier Callanan.

Men nå frykter miljøet at de må ut.

– I fjor vår mottok vi et brev fra Eiendomsavdelingen om at utkastelsen av oss var utsatt. Det var altså det første vi hørte om prosessen, sier Callanan.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

– Lærer ikke av IHS-konflikten

Program for arkeologi er en del av Humanistisk fakultet, som leier bygget av NTNU Eiendom. Nyheten om mulig utkastelse skapte stor bekymring.

– Studentene har engasjert seg veldig i denne saken, og det samme har programrådet og vi ansatte. Vi har sendt mange brev til Humanistisk fakultet, til Vitenskapsmuseet og til Eiendomsavdelingen, uten å få svar. Arkeologiprogrammet eies av HF, og vi er aller mest skuffet over den manglende responsen derfra, sier Callanan.

Callanan synes det er underlig at HF er så avvisende.

– Vi har ikke vært en del av IHS-konflikten, selv om vi tilhører instituttet. Jeg synes det er skuffende at HF ikke ser ut til å være i stand til å lære av det som skjedde. Kan vi ikke få til en mer lyttende prosess denne gangen? Det er ikke en god løsning å forsøke å bare overse uenigheter og konflikter som oppstår, sier Callanan.

Dekan Anne Kristine Børresen sier hun ikke har vært klar over uroen i miljøet, og at hun nå vil ta tak i saken. Se svar fra henne og eiendomssjef Lindis Burheim lenger ned i artikkelen.

Ønsker seg samarbeid

Callanan understreker at de virkelig har forsøkt å gå tjenestevei her. De har kommet med mange forslag til hvordan bygget kan brukes på en bedre måte, og hvordan de kan dele det med andre faggrupper, dersom det blir for dyrt for HF å leie det bare for arkeologi-faget.

– Andre etasje trenger en brannstige og noe oppussing for å kunne brukes. Vi har vært i dialog med andre fag som kunne tenke seg å bruke det i samarbeid med oss, sier han.

Han ønsker samarbeid mellom HF, Vitenskapsmuseet og Eiendom.

– Sammen kunne vi prøvd å finne den beste løsningen, sier han.

Han påpeker at bygget trenger oppgradering.

– Det er nok en del av problemet, vi antar at HF mener det er dyrt for dem å oppgradere bygget. Men vi får ikke noe ordentlig svar, og det er prosessen vi reagerer sterkt på, sier Callanan.

De har fått tilbud om to rom i Akrinn på Kalvskinnet, som erstatning for bygget og området.

Reagerte på Adressa-artikkel

Adresseavisen skrev i forrige uke om at Ingrid Skjøtskift (H) ønsker å åpne hagen ved den gamle fylkesmannbygningen for publikum.

I hagen nedenfor det tidligere Fylkesmannshuset i Elvegata 17 ønsker kommunen å åpne opp for publikum. 
    
      (Foto: Mari Rian Hanger)

I hagen nedenfor det tidligere Fylkesmannshuset i Elvegata 17 ønsker kommunen å åpne opp for publikum.  Foto: Mari Rian Hanger

Eiendomssjef Lindis Burheim sa i den forbindelse at Elvegata 17 ikke er i bruk som campus for NTNU, og at de ikke ser området som naturlig å ta i bruk for studenter og ansatte.

Hun nevnte også at det finnes et inngjerdet område på naboeiendommen nærmere Ilakirka der ulike NTNU-avdelinger har lager. Burheim nevner ikke at arkeologistudentene også holder til på naboeiendommen.

Både studenter og ansatte ved arkeologi ble urolige over oppslaget, og ser Burheims uttalelser som et ledd i planen om at arkeologiprogrammet skal ut av eiendommen og området.

Oversiktsbildet viser den gamle Fylkesmannsbygningen nederst i bildet, så lagerbygninger der blant annet Arkitektur holder til. Øverst mot midten av bildet sees Det ensomme fengselet. Alle byggene ligger ut mot det samme grøntarealet. 
    
      (Foto: Dronebilde, Program for arkeologi)

Oversiktsbildet viser den gamle Fylkesmannsbygningen nederst i bildet, så lagerbygninger der blant annet Arkitektur holder til. Øverst mot midten av bildet sees Det ensomme fengselet. Alle byggene ligger ut mot det samme grøntarealet.  Foto: Dronebilde, Program for arkeologi

– Eiendomssjefen sa i Adresseavisen at NTNU ikke har aktivitet i uteområdet rundt Elvegata 17. Men vi har hatt undervisning i uteområdet siden 1997. Selv om vi ikke har tilhold i fylkesmannsboligen, opplever vi at hele utearealet henger sammen der borte. Dessuten er det mye mer som foregår der enn bare et "lager på nabotomta", sier Callanan.

– Hele denne prosessen har vært kritikkverdig, og dette var dråpen, tilføyer han.

Bekymringsmeldinger

UA har fått innsyn i brevene som har gått fra arkeologi til HF, Vitenskapsmuseet og NTNU Eiendom.

Programledelse og lærerstab ved Program for arkeologi sendte i mars 2019 en bekymringsmelding. Der står det at de har en opplevelse av strukturelle brister i NTNUs organisasjon: Programledelsen har ikke mottatt informasjon, de har bare ryktevis hørt hva som planlegges, de er ikke rådspurt, og at de opplever at ansvaret for læringsplattformen er pulverisert.

De opplever at studieprogrammet ikke rådspørres. «Nå nylig ryktes det at Masterlesesalen skal avvikles. (...) Masterlesesalen er en viktig arena i studiet, den er både miljøskapende og funksjonell. Masterlesesalen bør definitivt IKKE avvikles - men tvert imot oppgraderes», skriver lærere og programledelse.

Føler seg ignorert

Studentene sendte også en innsigelse til prosessen i april i fjor. De skriver at lesesalen har fungert som et faglig og sosialt samlingspunkt for masterstudentene, hvor de samarbeider om å løse utfordringene som oppstår gjennom studiet.

«På bachelornivå er arkeologi spredt utover NTNU med fag på både Dragvoll, Kalvskinnet og Gløshaugen, og studentene kan risikere å slite med å føle tilhørighet til fagmiljøet. Lesesalen er et stabilt arbeidssted for masterne i arbeidstiden og et sted som alle bachelorstudentene kan føle en felles tilhørighet til», skriver studentene.

Beskjeden om at bruken av lesesalen skal avsluttes kom som et stort sjokk på dem.

«Vi vil bli inkludert i prosessen med å ta denne beslutningen og mener at vi burde ha blitt holdt informert underveis i bestemmelsesprosessen,» skriver studentene, og påpeker at de føler seg ignorert.

Brevet ble utarbeidet på vegne av et allmøte som ble holdt i mars i fjor, og er undertegnet av blant andre de instituttillitsvalgte.

Ingen avklaringer ennå

Eiendomssjef Lindis Burheim sier det ennå ikke er avklart hva som blir løsningen for masterstudentene i Det ensomme fengselet.

– Vi har et ønske om å samle masterstudentene vi har på Kalvskinnet. Planen er å få hensiktsmessige lokaler til dem. Vi jobber fortsatt med å få til en god løsning der, sier Burheim.

– Er det nå helt sikkert at studentene skal ut av Det ensomme fengselet?

– Vi har ikke tatt noen avgjørelser ennå.

– Hva vil eventuelt skje med bygget?

– Det har vi heller ingen plan for foreløpig, først må vi se på hvilke arealer vi har til rådighet, sier hun.

Burheim sier hennes uttalelser i Adresseavisa ikke var myntet på arkeologimiljøet.

– Jeg ble kun spurt om hagen nedenfor Elvegata 17, og uttalte meg kun om det - ikke om bruken av byggene,sier Burheim.

– Program for arkeologi bruker deler av grøntarealet til undervisningen i dag - kan de fortsette med det?

– Det må vi se nærmere på, det kommer an på hva som blir planene for grøntarealet framover. Deler av grøntområdet er regulert som friområde. Jeg regner med at vi finner en løsning for undervisningen, sier Burheim.

– Er miljøet blitt involvert godt nok i denne saken?

– Det er vanskelig å si noe om. Vi har dialogen med fakultetet. Jeg vet ikke hvor mye miljøet har vært involvert, sier Burheim.

– Vi støtter arkeologimiljøet

Anne Kristine Børresen, dekan ved HF, sier hun ikke har vært klar over denne saken, men hun vil nå gripe inn.

– Vi har allerede sagt fra til NTNU Eiendom at vi vil betale husleie for Det ensomme fengsel. Vi støtter arkeologimiljøet, og ønsker at de skal få bli der, sier Børresen.

– Callanan etterlyser involvering fra HF`s side. Hva har skjedd her?

– Her må kommunikasjonen ha sviktet. Jeg har vært uvitende om hvordan miljøet har opplevd denne saken! Jeg har nå ringt Callanan, og vi har avtalt et møte rett over sommeren, der NTNU Eiendom, HF og arkologimiljøet skal sette seg ned sammen og finne en løsning, sier Børresen.

– Tror du saken kan løse seg slik at de får bli i bygget?

– Ja, det tror jeg - jeg tror vi er enige om det meste. Vi må se på hva NTNU kan gjøre for å utbedre bygget. Det er ikke i forskriftsmessig stand slik det er i dag, sier Børresen.

– Men det har vært sendt flere brev fra studenter, lærere og studieprogrammet til HF og Vitenskapsmuseet?

– Jeg har ikke stått i kopifeltet iallfall. Noe av problemet her er nok at kommunikasjonen har gått på kryss og tvers, til Vitenskapsmuseet, til HF og fra Eiendom. Her har det skjedd en glipp, sier Børresen.

Hun tilbakeviser at HF er redd for å ta tak i konflikter.

– Nei, det er vi ikke. Vi jobber masse med involvering og å forebygge konflikter. Jeg ønsker å involvere fagmiljøene i avgjørelsene, sier hun.

UA har informert Burheim om at HF ønsker å beholde bygget. Hun svarer: «Det tar vi med oss i våre videre vurderinger».

Program for arkeologi
 • To institutter på NTNU driver med arkeologi
 • 1: IHK (Institutt for historiske og klassiske studier) på Humanistisk fakultet. IHK eier arkeologiprogrammet
 • IHK holder til på Kalvskinnet
 • 2: IAK (Institutt for arkeologi og kulturhistorie) på Vitenskapsmuseet
 • IAK samarbeider med IHK om arkeologiprogrammet.
 • Masterstudentene ved arkeologi ved IHK holder til i Erling Skakkes gt 57 - Det ensomme fengselet
 • De deler uteområde med Erling Skakkes gt 59 (lager og arkitektur) og med Elvegata 17 (Fylkesmannsboligen)
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.