Jobb utenfor UH-sektoren gir større trivsel

Ansatte med doktorgrad som arbeider i private og offentlige bedrifter er mer fornøyde enn dem som arbeider ved et universitet eller en høyskole.
De som jobber i universitets- og høyskolesektoren er minst fornøyde med arbeidsmengde, mulighet for fast stilling og balansen mellom arbeid og fritid.  
        
            (Foto: Shutterstock)

De som jobber i universitets- og høyskolesektoren er minst fornøyde med arbeidsmengde, mulighet for fast stilling og balansen mellom arbeid og fritid.   Foto: Shutterstock

Det er en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) som viser dette.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nifu undersøkt hvordan det går med doktorgradskandidatene etter disputasen, og om denne utdanninga blir opplevd som relevant for en karriere utenfor universitetet. Det skal være første gang siden 2007 at det har blitt gjennomført en så grundig undersøkelse av doktorers arbeidsmarkedstilpasning.

Funnene skal brukes i den kommende stortingsmeldinga om arbeidsrelevans og strategien for forskerrekruttering og karriereveier i forskning og høyere utdanning.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

I jobb, midlertidig

I Nifu-rapporten kommer det fram at doktorene i snitt oppgir at de er fornøyde med arbeidssituasjonen. Men doktorene som jobber i universitets- og høyskolesektoren er minst fornøyde med arbeidsmengde, mulighet for fast stilling og balansen mellom arbeid og fritid. Til gjengjeld er de mest fornøyde med muligheten til å forske.

De som jobber ved universiteter og høyskoler har lavere lønn enn doktorene i andre sektorer.

Nifu har undersøkt hvordan det gikk med dem som gjorde ferdig doktorgraden i 2013, 2014 og 2015. I alt 97 prosent er i jobb fire til seks år etter at de har avlagt doktorgraden. Men også her skiller UH-sektoren seg fra andre sektorer. Mens én av fire ansatte ved et universitet eller høyskole fortsatt er midlertidig ansatt etter fire til seks år, er dette tilfelle for langt færre i andre sektorer.

- Universitetene og høyskolene kan ikke risikere å miste de klokeste hodene til andre deler av samfunnet på grunn av arbeidsforhold. Jeg har vært helt tydelig i sektoren om at andelen midlertidige ansettelser må ned, sier forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Flere med Ph.D behøves

Videre i pressemeldinga heter det at 20 prosent av de største medlemsbedriftene i NHO melder at de trenger flere med doktorgradskompetanse. I Nifu-undersøkelsen oppgir 19 prosent at de arbeider i privat sektor.

- Vi trenger flere eksperter med doktorgrader både i privat næringsliv og offentlig sektor. Om vi skal klare å effektivisere og fornye oss, trenger vi folk som kan forske på egen praksis, men også benytte nasjonal og internasjonal forskning til å bedre tjenester og produkter, sier Asheim.

LES RAPPORTEN: Doktorgradsundersøkelsen 2019: En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014, eller 2015.UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norge til topps i forskning på klimaendringer

Norge er det landet i verden som forsker mest på klimaendringer justert for landets størrelse viser analyse fra Nifu. - Vi produserer tre ganger så mye som landets størrelse skulle tilsi.

Han er Ålesunds beste underviser

Mark Pasquine er tildelt «Studentenes studiekvalitetspris» ved NTNU i Ålesund.

Gjesteskribenten:

Hvem «eier» egentlig døden?

Et merkelig spørsmål vil kanskje noen hevde. Likefullt har dette spørsmålet dukket opp hos meg flere ganger dette siste året, hvor jeg som gjesteskribent for UA har delt ulike refleksjoner knyttet til min mors død for snart et år siden.

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.